sen o spotkaniu zmarłej osoby

Sen o spotkaniu z bliską zmarłą osobą

Śmierć bliskiej nam osoby zawsze jest dla nas ogromnym przeżyciem, niejednokrotnie wywołuje traumatyczne uczucia i na długi czas utrudnia normalną egzystencję. Nawet jeżeli pogodzimy się z konsekwencjami przemijania, zdarza się, że w ważnych dla nas, przełomowych momentach w naszych snach pojawiają się bliskie nam zmarłe osoby. 

Sen o spotkaniu z bliską zmarłą osobą – wersji snu z tym motywem może być wiele. Z reguły bliska osoba przychodzi do nas z wizytą, budząc przeróżne uczucia – od radości, po smutek czy poczucie straty… Możemy z nią rozmawiać na tematy bliskie nam lub zupełnie ogólne, możemy wysłuchać jedynie monologu z jej strony, możemy też przebywać ze zmarłą osobą w zupełnym milczeniu. Tego typu sny pojawiają się z reguły, gdy wchodzimy w nowy etap w życiu, gdy dochodzi do zmian, z którymi ciężko się nam pogodzić lub które są dla nas wyjątkowo trudne – np. może to być zmiana pracy, wysłanie dzieci na studia czy – wydawałoby się banalne – przejście na emeryturę.

wjizj0e4ga9u

Jak interpretować sen o spotkaniu z bliską zmarłą osobą?

Bardzo często sen o zmarłej osobie jest reakcją emocjonalną po stracie kogoś bliskiego i chęcią, aby przywrócić ją do życia i znowu mieć ją przy sobie. Ma niejednokrotnie znaczenie terapeutyczne – pozwala pogodzić się z przemijaniem i odchodzeniem do innego świata, daje możliwość położenia kresu żałobie i uporządkowania swojego stanu emocjonalnego, często rozchwianego po bolesnej konfrontacji ze śmiercią.

Zdarza się jednak i tak, że nieżyjąca już osoba pojawiająca się we śnie symbolizuje zaniedbany przez nas aspekt naszej osobowości, już od jakiegoś czasu tłumiony, przypominający teraz o sobie i „wyrażający wolę” wyjścia na światło dzienne. Czas na zmiany w życiu, transformację – oto wkraczamy w okres przejściowy i tylko od nas zależy, czy podjęte teraz decyzje będą słuszne.

spotkanie zmarłej osoby w snach

Symbolika snu o spotkaniu z osobą zmarłą

Komunikacja i przesłanie

Spotkanie ze zmarłą bliską osobą w śnie często symbolizuje potrzebę komunikacji między światami. Może to być przesłanie od zmarłego, próba przekazania wsparcia, miłości, pocieszenia lub ważnej rady. Sennik podkreśla, że ważne jest zwrócenie uwagi na słowa, emocje lub sytuacje przedstawione w śnie, gdyż mogą one zawierać ważne wskazówki lub rozwiązania dotyczące aktualnych problemów śniącego.

Przetwarzanie żałoby i uzdrowienie

Sen o spotkaniu ze zmarłą bliską osobą może również odzwierciedlać proces przetwarzania żałoby i dążenie do uzdrowienia. Może to być sygnał, że śniący wciąż pracuje nad akceptacją straty i szuka sposobów na poradzenie sobie z bólem. Sennik sugeruje, że taki sen może być częścią procesu leczenia, umożliwiając śniącemu poczucie połączenia i pocieszenia, a także pomoc w puszczaniu przeszłości i kroczeniu naprzód.

Refleksja nad własnym życiem i wartościami

Spotkanie ze zmarłą bliską osobą w śnie może także skłonić śniącego do refleksji nad własnym życiem, przemijaniem i wartościami, które są dla niego ważne. Może to być zachęta do zastanowienia się nad tym, co naprawdę ma znaczenie, jakie są życiowe priorytety śniącego i jak chce on spędzić pozostały czas. Sennik może zachęcać do doceniania życia i bliskich oraz do życia w sposób, który odzwierciedla to, co dla śniącego jest najcenniejsze.

Sny o spotkaniu zmarłej bliskiej osoby

Sny o spotkaniu zmarłej bliskiej osoby

Sen o spotkaniu zmarłej mamy

Poszukiwanie pocieszenia i porady.

Spotkanie ze zmarłą mamą we śnie może symbolizować Twoje pragnienie pocieszenia, wsparcia lub porady, jakie zwykle otrzymywałeś od niej za życia. Jest to znak, że tęsknisz za jej miłością i obecnością, a sen może również oznaczać, że próbujesz znaleźć w sobie siłę, aby poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami.

Sen o spotkaniu zmarłego taty

Poszukiwanie kierunku i ochrony.

Spotkanie ze zmarłym ojcem we śnie często odzwierciedla Twoje pragnienie kierunku, ochrony lub akceptacji, które zwykle wiązały się z postacią ojca. Może to być sygnał, że szukasz w sobie siły i pewności siebie, aby podejmować decyzje i działać zgodnie z własnymi przekonaniami.

Sen o spotkaniu zmarłej córki

Przetwarzanie straty i tęsknoty.

Spotkanie ze zmarłą córką we śnie może wskazywać na Twoje przetwarzanie straty i tęsknoty za nią. Sen taki może również symbolizować miłość, niewinność i czystość uczuć, które kojarzą się z postacią dziecka. Jest to przypomnienie o ważnych wartościach i uczuciach, które chcesz zachować w swoim życiu.

Sen o spotkaniu zmarłego syna

Poszukiwanie nadziei i kontynuacji.

Spotkanie ze zmarłym synem we śnie może odzwierciedlać Twoje poszukiwanie nadziei i poczucia kontynuacji. Może to być wyraz tęsknoty za tym, co syn symbolizował w Twoim życiu – przyszłość, siłę, potencjał. Sen może również oznaczać potrzebę zajęcia się własnymi niezrealizowanymi marzeniami lub aspiracjami.

Sen o spotkaniu zmarłej babci

Poczucie tradycji i mądrości.

Spotkanie ze zmarłą babcią we śnie może być odzwierciedleniem Twojego pragnienia poczucia tradycji, mądrości i ciepła domowego ogniska, jakie kojarzą się z jej postacią. To znak, że poszukujesz w swoim życiu bezpieczeństwa, rad i wskazówek opartych na życiowym doświadczeniu, które babcia mogła Ci przekazać.

Sen o spotkaniu zmarłego dziadka

Szukanie autorytetu i dziedzictwa.

Spotkanie ze zmarłym dziadkiem we śnie często symbolizuje poszukiwanie autorytetu i poczucia przynależności do rodzinnego dziedzictwa. Może oznaczać potrzebę zrozumienia własnych korzeni oraz chęć naśladowania jego siły, stabilności i wartości, które reprezentował.

Sen o spotkaniu zmarłej siostry

Tęsknota za bliskością i zrozumieniem.

Spotkanie ze zmarłą siostrą we śnie może wskazywać na tęsknotę za bliskością, wsparciem i zrozumieniem, jakie oferuje relacja rodzeństwa. Jest to znak, że szukasz kogoś, kto podzielałby z Tobą wspólne doświadczenia i emocje, a sen może być również wyrazem próby pogodzenia się ze stratą.

Sen o spotkaniu zmarłego brata

Pragnienie przygody i wspólnego wzrostu.

Spotkanie ze zmarłym bratem we śnie często symbolizuje pragnienie przygody, rywalizacji i wspólnego rozwoju, które są często związane z braterską więzią. Może to być wyraz tęsknoty za radością i wolnością, jakie oferowały wspólne chwile, oraz próba odnalezienia tych cech w sobie samym.

Freud i Jung – psychoanaliza snu

Carl Gustav Jung i Sigmund Freud

Jak sen o spotkaniu z bliską zmarłą osobą zinterpretowałby Freud?

Spotkanie z bliską zmarłą osobą w śnie Freud mógłby zinterpretować jako symboliczne wyrażenie nieprzetworzonej żałoby lub tęsknoty za tą osobą. Może to wskazywać na nieświadome pragnienie ponownego połączenia lub niezdolność do akceptacji utraty. Freud mógłby również rozważyć, jak relacja z tą osobą wpływa na aktualne życie śniącego, oraz badać niezaspokojone pragnienia lub konflikty, które mogą być projekcją na zmarłą osobę.

W przypadku snów o zmarłych bliskich, Freud mógłby zwrócić uwagę na elementy snu, które symbolizują nierozwiązane konflikty psychiczne, jak również na sposób, w jaki sen może służyć jako mechanizm obronny umożliwiający śniącemu radzenie sobie z bólem i stratą. Interpretacja takiego snu zależałaby od indywidualnych okoliczności, historii życia śniącego oraz szczegółów snu, ponieważ Freud kładł duży nacisk na indywidualne aspekty nieświadomości i unikalne znaczenie symboli dla każdej osoby.

Ponadto, Freud mógłby uznać taki sen za przejaw procesu żałoby, w którym śniący w nieświadomy sposób pracuje nad swoimi uczuciami związanymi ze stratą, co może być krokiem w kierunku psychicznego uzdrowienia. Wszystkie te interpretacje wskazują na złożoność i wielowymiarowość podejścia Freuda do analizy snów.

Dla Freuda sen o śmierci danej osoby był wyrazem naszego utajonego życzenia o tym, aby tej osoby „pozbyć się” także w życiu realnym, życzenia, którego nie zawsze jesteśmy świadomi i nie zawsze musimy znać własne motywacje. Według badacza nawet smutek, który odczuwamy we śnie, nie jest szczery – to wynik działania cenzora snów na poczucie winy związane z niezbyt szczytnym i chlubnym pragnieniem. Współcześni badacze ze szkoły Freuda uznają z kolei, że sen o śmierci bliskiej osoby jest wyrazem wrogości wobec niej – we śnie dajemy upust swoim uczuciom i dzięki temu czujemy się lepiej.

Jak sen o spotkaniu z bliską zmarłą osobą zinterpretowałby Jung?

Carl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra i psychoanalityk, który rozwinął teorię psychologii analitycznej, miałby inny sposób interpretacji snu o spotkaniu z bliską zmarłą osobą niż Freud. Dla Junga, sny nie tylko odzwierciedlały osobiste nieświadome i ukryte pragnienia, ale były również głęboko zakorzenione w kolektywnej nieświadomości, która zawiera wspólne dla całej ludzkości symbole i motywy, znane jako archetypy.

Spotkanie z bliską zmarłą osobą w śnie Jung mógłby interpretować jako manifestację archetypu „ducha przodka” lub „mędrca”, co oznacza połączenie z przeszłością, mądrością lub wewnętrznym przewodnikiem. Taki sen mógłby być postrzegany jako komunikat z nieświadomości, sugerujący potrzebę refleksji nad naukami lub wartościami, które zmarła osoba reprezentuje dla śniącego.

Jung mógłby również uważać, że sen taki wskazuje na proces indywiduacji, czyli dążenia do osiągnięcia pełni własnej osobowości i integracji różnych aspektów psychiki. Spotkanie ze zmarłym może symbolizować konieczność pogodzenia się z cieniem (niejawne, często odrzucane części jaźni) lub integrację zapomnianych, tłumionych części psychiki, co może przyczynić się do dalszego rozwoju osobistego i duchowego śniącego.

Jung zwracał uwagę na to, że interpretacja snu musi również uwzględniać osobisty kontekst śniącego, w tym jego obecną sytuację życiową, przekonania i relacje. Tym samym, sen o zmarłym bliskim mógłby być interpretowany w różny sposób, w zależności od tego, jakie znaczenie i emocje śniący wiąże z tą osobą oraz w jaki sposób te aspekty wpisują się w jego aktualną drogę życiową.

W przeciwieństwie do Freuda, który skupiał się bardziej na osobistych pragnieniach i seksualności jako kluczowych motywach snów, Jung poszukiwał w snach głębszego znaczenia duchowego i możliwości rozwoju psychologicznego. Spotkanie ze zmarłą osobą w śnie mogłoby być dla Junga ważnym etapem w procesie indywiduacji i duchowego wzrostu.

Pytania do snu

zmarli w snach
 1. Komunikacja z zmarłą osobą: „Czy w śnie komunikowałem się z zmarłą osobą? Jeśli tak, to co zostało powiedziane? Czy była to konkretna wiadomość, uczucia, rady, czy coś innego?”
 2. Emocje podczas spotkania: „Jakie uczucia towarzyszyły mi podczas spotkania ze zmarłą osobą? Czy czułem spokój, pocieszenie, tęsknotę, radość, czy może smutek?”
 3. Stan i wygląd zmarłej osoby: „W jakim stanie była zmarła osoba w śnie? Czy wyglądała na szczęśliwą, spokojną, zdrową, czy może inaczej?”
 4. Kontekst spotkania: „W jakich okolicznościach doszło do spotkania? Czy było to w miejscu znaczącym dla mnie lub dla zmarłej osoby, czy może w przestrzeni neutralnej lub symbolicznej?”
 5. Symbolika spotkania: „Czy spotkanie ze zmarłą osobą może symbolizować potrzebę rozwiązania nierozwiązanych spraw, poszukiwanie pocieszenia, przypomnienie o ważnych wartościach lub lekcjach życiowych, czy też inne aspekty mojego życia i doświadczeń?”
 6. Reakcja na spotkanie: „Jak zareagowałem na spotkanie ze zmarłą osobą w śnie? Czy było to doświadczenie, które przyniosło mi ulgę, czy może pozostawiło pytania lub uczucie niezakończenia?”
 7. Osobiste przemyślenia i uczucia: „Czy mam jakieś osobiste przemyślenia lub uczucia dotyczące zmarłej osoby, które mogły wpłynąć na treść snu?”
 8. Znaczenie dla mojego życia: „Jak sen o spotkaniu ze zmarłą osobą może odnosić się do mojego obecnego życia, moich emocji, procesu żałoby, czy też moich dążeń i poszukiwań duchowych?”
 9. Inne elementy w śnie: „Czy w śnie pojawiły się jakieś dodatkowe elementy związane ze spotkaniem, takie jak przedmioty, miejsca, inne osoby? Co one mogą symbolizować lub jakie mogą mieć znaczenie?”
 10. Wpływ na życie budzące: „Jak to spotkanie wpłynęło na moje uczucia lub postępowanie po przebudzeniu? Czy przyniosło mi to pocieszenie, inspirację, czy może skłoniło do refleksji nad własnym życiem?”

Na kolejnej stronie znajdziesz pozostałe sny internautów związane z bliskimi osobami zmarłymi

2.8/5
Hasła :

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


257 snów o “Sen o spotkaniu z bliską zmarłą osobą”

 1. Przyśniła mi się moja zmarła mama, spotkałam ją przed sklepem i wolałam za nią. Mama bardzo mocno mnie przytulila i powiedziałam do niej „w końcu do mnie przyszłaś”, a ona odpowiedziała „ nie martw sie, tam u góry jest bardzo pięknie, tak jak to wszędzie opisują, ale zapytano mnie co chce robić, ale sama tego nie wiem”. Wtedy bardzo się rozpłakałam i spojrzałam na jej uśmiechniętą twarz i obudziłam się. Nie wiem jak mam ten sen zinterpretować.

 2. wolal mnie tata przez plot cmentarny zebym z nim szla,zaczelo switac i poszedl
  tata nie zyje juz 35 lat i rzadko mi sie sni mowilam ze nie moge isc z nim mimo ze mialam bardzo ochote

  • Sen może symbolizować głęboką więź emocjonalną i ciągłą obecność ojca w Twoim życiu, nawet po jego śmierci. Fakt, że odmawiasz pójścia z nim, mimo silnej chęci, może wskazywać na Twoje rozumienie granic między przeszłością a teraźniejszością oraz na Twoją zdolność do doceniania wspomnień, jednocześnie żyjąc pełnią życia. Świt w tle snu symbolizuje nowe początki, nadzieję i kontynuację życia pomimo straty. Ten sen może przynieść pocieszenie i przypominać, że choć bliscy odchodzą, ich wpływ i miłość pozostają z nami.

 3. Śnił mi się mój mąż, zmarł 4 miesiące temu śmiercią samobójczą, śniło mi się że on wcale nie umarł, tylko ukrywał się przez ten czas i nagle go odnalazłam, czy to oznacza moja tęsknotę za nim, pragnienie by żył, był ze mną i synem?

 4. Śniło mi się, że chłopak, którego kochałam, który zmarł zmartwychwstał. A ja z moim mężem odwiedziłam go i rodzice tego chłopaka, moi i mojego męża byli na mnie źli, że nie poczekałam na tego chlopaka aż zmartwychwstanie, tylko wyszłam za mąż. (On nie żyje 8 lat, też był we mnie zakochany)

  • Twój sen wydaje się odzwierciedlać głębokie uczucia, które nadal żyją w Tobie w związku ze stratą kogoś bliskiego. Może to oznaczać, że masz niewyjaśnione sprawy lub uczucia winy w związku z przeszłością. Sen o zmartwychwstaniu jest często związany z pragnieniem przywrócenia czegoś lub kogoś z przeszłości. Reakcja rodziny w Twoim śnie może odzwierciedlać Twoje własne obawy lub wewnętrzne konflikty dotyczące decyzji, które podjęłaś w życiu. Ważne jest, by pamiętać, że sny służą jako narzędzie do przetwarzania emocji i zdarzeń z przeszłości, więc mogą pomóc w zrozumieniu i zaakceptowaniu Twoich uczuć.

 5. We śnie byłam w moim rodzinnym domu i wiedziałam , że moja mama ( od 3 lat nie żyje) zaginęła i muszę ją odnaleźć. Chodziłam po mieście , razem z kolegą i nie mogłam trafić na jej ślad. Aż dotarłam na cmentarz i miałam wrażenie , że widzę ją siedzącą w zagłębieniu wierzby płaczącej, byłam pewna , że nie żyje i ulega już mumifikacji. Cały sen płakałam.

  • Chęć odnalezienia swojej mamy może odzwierciedlać uczucie tęsknoty za nią i pragnienie ponownego połączenia z nią. Może to być także symboliczne przedstawienie prób uporania się z uczuciami związanymi z jej stratą.

   Cmentarz: Cmentarz jest miejscem, gdzie ludzie składają hołd zmarłym i przypominają sobie o nich. W Twoim śnie może to być miejsce, gdzie symbolizujesz konfrontację z rzeczywistością utraty mamy.

   Mama w zagłębieniu wierzby płaczącej: Wierzba płacząca jest często kojarzona z żalem i smutkiem. Zobaczenie mamy w takim miejscu może odzwierciedlać Twoje własne uczucia smutku związane z jej stratą.

   Płacz: Twoje uczucia w śnie, takie jak płacz, są naturalnym odzwierciedleniem Twojego żalu i smutku związanego z utratą bliskiej osoby.

 6. Snila mi sie moja mama, ktora zmarla prawie 10 lat temu. Widzialem ja, roznawialem z nia, ale nie widzialem jej twarzy. Mama we snie szukala dla mnie mieszkania, znaczy szukalismy razem jakby. Ja mowilem, ze chce nad morzem, ale nie w duzym miescie. Chodzilismy po jakims miescie szukajac tego mieszkania. Nie bylo w tym miescie zadnego morza. Sen sie skonczyl bez zadnego konkretu, po prostu chodzilismy szukajac.

  • Twój sen może odzwierciedlać tęsknotę za twoją mamą i długotrwały wpływ, jaki miała ona na twoje życie. To naturalne, że po stracie bliskiej osoby, takiej jak matka, mogą wystąpić sny z jej udziałem, które pozostawiają uczucie tęsknoty.

   Wsparcie i opieka: Szukanie mieszkania razem z twoją mamą może symbolizować twoje pragnienie otrzymania jej wsparcia lub rad, szczególnie w ważnych decyzjach życiowych, takich jak wybór miejsca do zamieszkania. Może to być wyraz potrzeby matczynej opieki i rad.

   Dążenie do równowagi: Wybieranie miejsca nad morzem, ale nie w dużym mieście, może symbolizować twoją potrzebę równowagi między spokojem a aktywnością, między samotnością a życiem społecznym. Sen może odzwierciedlać dążenie do znalezienia miejsca, które odpowiada twoim aktualnym potrzebom.

 7. Jakiś czas temu śniła mi się zmarła babcia. Nie żyje ona już prawie 9 lat. Pojawiła mi się nagle. Ona stała przede mną, a ja stałam tak aby widzieć jej rysy twarzy. Coś mi pokazywała i wydaje mi się że coś mówiła. Nie wiedziałam o co chodzi. Poszłam na cmentarz i nic się nie dzieje. Często mam tak, że pisze na kartkach papieru swoje myśli, tak aby ona mogła zrozumieć co się dzieje w mojej głowie. Ten sen do tej pory pamiętam i nie wiem co on oznacza.

  • Sen o zmarłej osobie, szczególnie bliskim członku rodziny, czasem może wynikać z tęsknoty za tą osobą lub pragnienia kontaktu z nią. To może być wyrazem potrzeby poczucia, że nadal jest z tobą w jakiś sposób.

   Przekazanie wiadomości: W snach często wydaje się, że zmarłe osoby próbują przekazać jakąś wiadomość lub udzielić pewnego wsparcia. Może to być symboliczny sposób na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami lub decyzjami w twoim życiu.

   Przetwarzanie żalu: Sen taki może również odzwierciedlać nieprzetworzony żal lub emocje związane ze śmiercią babci. To może być próbą zrozumienia i pogodzenia się z tą stratą.

 8. Witam. Śniła mi się moja zmarła przed Laty siostra. Chciała zorganizować spotkanie, wybrała miejsce z tylu podwórka gdzie była droga wyjeżdżone i W błocie. Zaproponowałam ze zrobimy w domu, tam będzie przyjemniej, tak tez zrobiłyśmy. Mówiła mi ze ona już nie zyje i że ja muszę zadbać żeby się udało, ja się upieralam że jeszcze nie umarła… sen się zakończył.
  Zawsze gdy mi się śni czuję ja w pewnym sensie fizycznie, teraz tak nie było.

  • Może to odzwierciedlać twoje pragnienie zobaczenia lub ponownego połączenia się z osobą, która odeszła. To normalne odczucie w żałobie i może być wyrazem tęsknoty.

   Przyjęcie rzeczywistości: Twój sen może być próbą zaakceptowania śmierci siostry i przesunięcia się przez proces żałoby. W swoim śnie odmawiasz przyjęcia jej śmierci, co może odzwierciedlać trudności w zaakceptowaniu jej odejścia.

   Konieczność kontynuowania: Wspomnienie w śnie, że twoja siostra mówiła, że musisz zadbać, aby coś się udało, może symbolizować poczucie odpowiedzialności lub obowiązek w życiu codziennym, które nadal musisz kontynuować, mimo utraty bliskiej osoby.

 9. Dzień dobry,

  Niedługo po śmierci babci przyśniła mi się ona w parku który był nieopodal naszego domu.
  Park jednak zamiast pełen drzew wyglądał jak rajska kraina, pełen kwitnących kwiatów, fontann, słońca, motyli. Był pusty i panował w nim kompletny spokój i cisza. Kiedy weszłam do ogrodu zobaczyłam osobę która prowadzi moją babcię długą aleją na nasze spotkanie, nie pamiętam kim była druga osoba, siedziałyśmy z babcią na ławce, uśmiechała się do mnie, patrzyła mi cały czas w oczy i była pięknie ubrana, ale nie rozmawiałyśmy. Była szczęśliwa, promieniała a całe te miejsce było wręcz nierealnie piękne i dawało mi spokój nieporównywalny do niczego innego.
  Na koniec babcię odebrała osoba i widziałam jak odchodzi aleją obracając się do mnie.
  Babcia zmarła chwilę po mojej maturze nie zdążyła poznać jej wyniku o który dużo się modliła, bardzo czekała na niego.
  Często po jej śmierci myślałam o tym że nie doczekała tego, dużo wspominałam ją.
  Czy ten sen to tęsknota? I czy nią mogłam go sama wywołać? Co oznaczał?
  Babcia nigdy więcej mi się już nie przyśniła, minęło prawie 10lat od tego snu i jej odejścia.
  Będę wdzięczna za odpowiedź na nurtujące mnie od lat pytanie. 🙂

 10. witam,
  śniła mi śie zmarła żona , znów była w szpitalu, tak jak wtedy po wypadku kiedy walczyłem o o jej życie i znów przyszedłem żeby ja ratowć tak jak tylko mogłem, znów dałem lekarzwi tyle ile chciał , była tez tam zmarła tesiowa z którą nie pogodziłem się nawet jak zmarła i była też tam siostra żony która żyje , nie rozmawiałem z nimi i nawet nie podeszłem do żony tylko , tak jak wspomnialem znów poszedłem do lekarza

  • Twój sen odzwierciedla silne emocje i tęsknotę związane z utratą żony oraz trudnością w pogodzeniu się z tym wydarzeniem. Widok żony w szpitalu, podobnie jak po wypadku, symbolizuje Twoje nieprzetrawione uczucia i emocje związane z jej utratą.

   Twoje działania w śnie, takie jak udzielanie pomocy lekarzowi i skupianie się na tym, jak tylko możesz ratować żonę, wskazują na Twoje pragnienie ocalenia i chronienia jej życia. To odzwierciedla siłę miłości, oddania i troski, jakie masz dla żony.

   Obecność zmarłej teściowej i żyjącej siostry żony w szpitalu może symbolizować konflikty, nierozwiązane sprawy lub tęsknotę za relacją z nimi. Brak rozmowy i interakcji w śnie sugeruje, że nadal istnieją nierozwiązane emocje i sprawy, którymi musisz się zająć w swoim życiu.

   Całkowite skoncentrowanie się na pomocy lekarzowi może wskazywać na Twoje pragnienie znalezienia rozwiązania lub uzyskania wsparcia w radzeniu sobie z utratą żony. Może to wskazywać na potrzebę szukania pomocy i wsparcia emocjonalnego w procesie żałoby.

   Ten sen może sugerować, że nadal odczuwasz ból i tęsknotę po stracie żony oraz potrzebę skonfrontowania się z nierozwiązanych sprawami emocjonalnymi. Ważne jest, aby dać sobie czas i przestrzeń na żałobę, zrozumienie i zaakceptowanie tych emocji oraz znalezienie wsparcia, które pomoże Ci przejść przez ten trudny okres.

 11. Dzień dobry
  Dziś śnił mi się mój zmarły brat. Bawiłam się z jego córką trzymałam ją w ramionach , nagle poczułam jak ktoś łapie mnie za rękę odwróciłam się i nikogo nie widziałam , chciałam ruszyć dalej ponownie ktoś złapał mnie za rękę i również się odwróciłam to był mój zmarły brat trzymał mnie za rękę uśmiechał się do mnie nic nie mówił nie rozmawialiśmy . Gdy na mnie patrzył czułam radość, ekscytację , wzruszenie . Później dołączyła do nas żona mego zmarłego brata oraz mój drugi brat . Usiadł z nimi i rozmawiał a ja się temu przyglądałam z radością.

  • Tęsknota i wspomnienia: Pojawienie się twojego zmarłego brata może odzwierciedlać twoją tęsknotę za nim oraz potrzebę ponownego połączenia z nim emocjonalnie. Bawiąc się z jego córką i trzymając ją w ramionach, możesz odczuwać potrzebę uczestnictwa w życiu rodziny i wspólnych momentach, które kiedyś dzieliliście.

   Przywiązanie rodzinne: Trzymanie dziecka w ramionach może symbolizować bliskość rodzinnych więzi oraz pragnienie podtrzymywania i pielęgnowania tych relacji. Twój zmarły brat trzymający cię za rękę może wyrażać troskę i opiekę, które nadal czuje wobec ciebie, nawet po jego odejściu.

   Radość i wzruszenie: Czucie radości, ekscytacji i wzruszenia podczas spoglądania na swojego zmarłego brata może oznaczać poczucie szczęścia i błogosławieństwa, że miałeś taką osobę w swoim życiu. Może to także świadczyć o kontynuowaniu więzi emocjonalnych z nim, mimo jego fizycznej nieobecności.

 12. Dzień dobry
  Dziś śnił mi się mój zmarły brat. Bawiłam się z jego córką trzymałam ją w ramionach , nagle poczułam jak ktoś łapie mnie za rękę odwróciłam się i nikogo nie widziałam , chciałam ruszyć dalej ponownie ktoś złapał mnie za rękę i również się odwróciłam to był mój zmarły brat trzymał mnie za rękę uśmiechał się do mnie nic nie mówił nie rozmawialiśmy . Gdy na mnie patrzył czułam radość, ekscytację , wzruszenie . Później dołączyła do nas żona mego zmarłego brata oraz mój drugi brat . Usiadł z nimi i rozmawiał a ja się temu przyglądałam z radością.

 13. Mój przyjaciel który umarł i za dwa dni będzie jego pogrzeb śnił mi się że leży w trumnie i się poruszał i powiedziałam jego rodzinie że żyje później puścił do mnie oczko a później też siostra która pomaga naprawdę w kościele układała kwiaty w trumnie sztuczne a trumna była pusta Co oznacza ten sen

  • Przeżywanie żałoby: Twój sen może odzwierciedlać twoje emocje związane z utratą przyjaciela. Może to być sposób, w jaki twoje podświadome ja próbuje przetrawić i zrozumieć tę stratę. Poruszająca się trumna i widzenie przyjaciela w snach może odzwierciedlać twoje pragnienie zobaczenia go ponownie i trudność w zaakceptowaniu jego odejścia.

   Pragnienie utrzymania więzi: Widzenie przyjaciela żywego w trumnie i puśczenie do ciebie oczka może symbolizować twoje pragnienie utrzymania więzi emocjonalnej z nim, mimo jego fizycznego odejścia. To może być oznaka twojego silnego uczucia i potrzeby bliskości z nim, nawet jeśli jest już poza tym światem.

   Przezwyciężanie żałoby: Możliwe, że twój sen symbolizuje twoją siłę i zdolność do przezwyciężania żałoby. Może to wskazywać na twoją determinację, by być wsparciem dla rodziny twojego przyjaciela i zapewnić im poczucie nadziei w trudnym czasie.

   Przejście na inny etap: Widzenie siostry twojego przyjaciela układającej sztuczne kwiaty w pustej trumnie może symbolizować przejście na inny etap żałoby. To może oznaczać akceptację i przyjęcie faktu, że przyjaciel odszedł fizycznie, ale jego obecność i wpływ w twoim życiu będą nadal obecne.

 14. Byłam w pokoju i siedziała w niej moja zmarła koleżanka rozmawiała ze mną i leżała w białej pościeli

  • Interpretacja tego snu może mieć kilka aspektów:

   Przepracowywanie żałoby: Sen taki może być sposobem na przepracowanie swojej żałoby i tęsknoty za zmarłą osobą. Może to odzwierciedlać twoje pragnienie ponownego połączenia się z nią i wyrażenia niespełnionych uczuć lub niewypowiedzianych słów.

   Przywoływanie wspomnień i pamięci: Sny o zmarłych mogą być sposobem na zachowanie wspomnień i pamięci o tej osobie. Mogą pomóc w utrzymaniu żywych więzi emocjonalnych i umożliwić ci przetworzenie swoich uczuć.

   Dążenie do zrozumienia i akceptacji: Twój sen może wskazywać na twoje dążenie do zrozumienia i akceptacji związanych z utratą. Może to być próba pogodzenia się z jej odejściem i znalezienia pocieszenia lub zamknięcia emocjonalnego.

 15. Miałem sen, że siedziałem z zmarłym ojcem przy małym stoliku, na którym mocno paliła się świeca. Trzymaliśmy się za ręce i tata był uśmiechnięty.

  • Twój sen ojca, z którym siedziałeś przy małym stoliku i trzymaliście się za ręce, podczas gdy świeca mocno się paliła, może być pozytywnym i pocieszającym doświadczeniem.

   Mocno płonąca świeca może symbolizować siłę i żywotność, która jest w Tobie i może pochodzić od Twojego ojca lub dziedzictwa, które zostawił po sobie. Trzymanie się za ręce z ojcem może oznaczać Twoje silne połączenie z nim i to, że jego duch jest wciąż z Tobą, nawet jeśli już nie żyje. Uśmiechnięty ojciec może symbolizować jego zadowolenie z tego, kim się stałeś i Twojego życia.

   Sen ten może być oznaką Twojego pozytywnego stosunku do Twojego ojca, nawet jeśli on już odszedł. To może być Twoja potrzeba połączenia się z nim lub Twoją tęsknotą za jego obecnością. Może to również odzwierciedlać Twoje zdolności do radzenia sobie z utratą lub żałobą.

   Podsumowując, sen ten może być pozytywnym doświadczeniem, które symbolizuje siłę i żywotność Twojego dziedzictwa i połączenie z ojcem. Może to być sygnał, aby docenić to, co on Ci dał i pamiętać o nim w sposób pozytywny, nawet jeśli już nie jest fizycznie z Tobą.

  • Sen o pojawiąjącej się zmarłej mamie w czerni może odzwierciedlać Twoją tęsknotę za nią, jej obecność w Twoim życiu i jej wpływ na Twoje podejmowane decyzje. Czarna kolorystyka może symbolizować smutek, żałobę i emocje związane z jej utratą.

   Podawanie przez nią pieniędzy może odzwierciedlać Twoje potrzeby finansowe lub pragnienie stabilności finansowej. Jednocześnie, to również może symbolizować poczucie straty i niepewności związanej z odejściem Twojej mamy, a jej obecność może być próbą pocieszenia Cię w trudnym czasie.

   Możliwe, że sen ten symbolizuje Twoje pragnienie poradzenia sobie z trudnościami finansowymi i Twoją potrzebę na wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach. Jednakże, to również może być próbą Twojego umysłu, aby poradzić sobie z procesem żałoby i pozbyć się nieodpowiednich emocji związanych z utratą mamy.

 16. Byłam na grobie mojego ojca i tam była na tym grobie kałuża i ja sprzątałam stojąc na grobie i się wywaraclam w tę kałuże poczym po chwili poszłam i widziałam go jak siada i się patrz chwilę po czym idzie w drugą stronę po czym ja krzyczę że wiedzilqm że zawsze miał mnie w dupie i nawet po śmierci ma mnie w dupie

 17. Dosłownie 7 dni temu zmarła moja najlepsza przyjaciółka. Nadal do mnie to nie dociera. Dzisiaj przyśniło mi się gdy moja klasa była w salonie wchodziłam do niego i zobaczyła ze siedzi na kanapie i coś je albo pije i krzyknęłam do niej ze ją widze! A ona powiedziała no przecież tu jestem. I znów powiedziałam a ze ja widze.mocno się uśmiechała. Pojawił się w okol niej bialy kontur zaczęła świecić i zniknęła… (było to w wiezowcu)

 18. Witam mialam dziwny sen wczoraj w nocy od dawna paru miesiecy sni mi sie moja zmarla 10 lat temu Babcia mianowicie wczoraj w nocy snila mi sie ze ide na spacer z sosiadka i psem mojej miesiac temu zmarlej ciotki boje sie tego psa i odganialam od niego nagle pojawia sie moja zmarla Babcia i pytam Ja co czuje czlowiek jak umiera czy ma jakies przeczucia nagle Babcia sie przewraca wyciaga do mnie reke zebym jej po mogla wstac Ja jej po daje moja reka czuje jak jest sliska jej reka i nagle sie budze i zdaje sobie sprawe ze podalam jej reke jestem przerazona bo na czytalam sie ze nie po daje sie reki zmarlemu

Przewiń do góry