sen o śmierci bliskiej osoby

Sen o śmierci bliskiej osoby

Jednym z najbardziej traumatycznych snów, jakie zaprzątają nam myśli jeszcze przez długi czas po przebudzeniu, jest sen o śmierci bliskiej nam osoby, która w realnym świecie żyje i z którą możemy się spotkać w każdej chwili. Najczęściej jest on bardzo realistyczny, jesteśmy w nim świadkiem choroby, wypadku, nagłej śmierci i w żaden sposób nie możemy wpłynąć na rozgrywające się wydarzenia…

Czasami słyszymy o śmierci od kogoś, kogo spotykamy w naszym śnie, i nagle zdajemy sobie sprawę, że oto uczestniczymy w nabożeństwie żałobnym w intencji zmarłej osoby lub w pogrzebie… Z reguły towarzyszą nam ogromne emocje, czujemy albo szok i przerażenie, albo zdumiewającą dla nas bezduszną akceptację zaistniałej sytuacji.

sen o śmierci bliskiej osoby

Interpretacja snu o śmierci bliskiej osoby

Sny o śmierci bliskiej nam osoby, która w realnym świecie żyje, często pojawiają się w okresach wielkich zmian w naszym życiu – kiedy wstępujemy w związek małżeński, decydujemy się na dziecko, zmianę pracy, miejsca zamieszkania itp.

Uważa się, że nie są one zapowiedzią śmierci kogoś z naszego otoczenia, ale są sygnałem transformacji i etapu przejściowego, zamknięcia jakiegoś etapu w naszym życiu lub przejścia do jego kolejnej fazy. Jeżeli osobą, która umiera, jest nasz partner lub partnerka, najprawdopodobniej doszło do emocjonalnego oddalenia, stanowiącego przyczynę naszego smutku, nawet podświadomą. Być może też sen taki może być metaforycznym wyrażeniem naszego żalu związanego z rozpadem związku, jakimś kryzysem itp.

Zmarła osoba może także uosabiać aspekt naszego życia czy naszej osobowości, który zaniedbaliśmy lub który zepchnęliśmy na dalszy plan, a nawet w nieświadomość. Sen o śmierci bliskiej osoby nie jest natomiast ostrzeżeniem przed zagrażającą śmiercią fizyczną – to raczej metafora przejścia z jednego stanu w drugi, niezbędnego do tego, aby mogły nastąpić odrodzenie oraz odnowa naszej egzystencji. Analizując charakter śmierci, to, w jaki sposób do niej doszło, oraz to, jak na nią zareagowaliśmy, możemy odnaleźć odniesienia do sytuacji problematycznych z naszego codziennego życia i nauczyć się na nie prawidłowo reagować.

Symbolika śmierci bliskiej osoby w snach

sen o śmierci bliskiej osoby

Strach przed utratą i przypomnienie o kruchości życia

Sen o śmierci bliskiej osoby często odzwierciedla wewnętrzne obawy przed utratą, oddzieleniem lub zmianami w relacjach. Może to być przypomnienie o kruchości życia i ważności wyrażania uczuć do bliskich osób za ich życia. Sennik podkreśla, że taki sen może skłaniać do refleksji nad własnymi relacjami i doceniania każdej chwili spędzonej z bliskimi.

Konfrontacja z własnymi lękami i niepewnościami

Sen o śmierci bliskiej osoby może również symbolizować konfrontację z własnymi lękami, niepewnościami lub niezałatwionymi sprawami emocjonalnymi. Może to być sygnał, że nadszedł czas na rozwiązanie tych kwestii, aby móc żyć pełniej i bez ciążącego strachu przed przyszłością. Sennik sugeruje, że ważne jest zwrócenie uwagi na to, co takie sny mogą mówić o wewnętrznych stanach i pracowanie nad ich zrozumieniem i przetworzeniem.

Zmiana i transformacja

Śmierć w snach może także symbolizować koniec pewnego etapu życia, zmianę lub transformację. Sen o śmierci bliskiej osoby może wskazywać na to, że zbliża się czas zmian, które mogą dotyczyć zarówno śniącego, jak i jego relacji z innymi. Może to być zachęta do adaptacji, przyjęcia nowych perspektyw lub podjęcia kroków w kierunku osobistego rozwoju i nowych początków.

Sen o śmierci bliskiej osoby

Sen o śmierci bliskiej osoby

Sen o śmierci mamy

Przetwarzanie strachu i zmian.

Sen o śmierci mamy często wiąże się z przetwarzaniem głębokich strachów, obaw przed zmianami lub utratą wsparcia. Jest to sygnał, że dojrzewasz emocjonalnie i uczysz się radzić sobie z trudnościami bez jej pomocy.

Sen o śmierci taty

Zmaganie z autorytetem i niezależnością.

Sen o śmierci taty może symbolizować Twoje zmaganie z autorytetami lub konieczność przejęcia odpowiedzialności za własne życie. Może również odzwierciedlać proces stawania się bardziej niezależnym i odnalezienia własnej drogi.

Sen o śmierci dziecka

Lęk przed utratą najcenniejszego.

Sen o śmierci dziecka jest jednym z najbardziej wstrząsających i często odzwierciedla nasze lęki związane z utratą tego, co w życiu najcenniejsze. Może to być wyraz obaw o przyszłość, niewykorzystane potencjały lub niezrealizowane marzenia.

Sen o śmierci męża

Przemiany w relacji i samodzielność.

Sen o śmierci męża często sygnalizuje głębokie przemiany w relacji lub potrzebę większej samodzielności. Może oznaczać koniec pewnego etapu w życiu lub obawy związane z samotnością i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

Sen o śmierci żony

Lęk przed utratą bliskości.

Sen o śmierci żony odzwierciedla lęk przed utratą bliskości, zrozumienia i wsparcia, jakie małżeństwo oferuje. Może również sygnalizować obawy dotyczące zdolności do utrzymania harmonii w relacji.

Sen o śmierci brata

Strach przed utratą towarzystwa.

Sen o śmierci brata może oznaczać strach przed utratą braterskiego towarzystwa, rywalizacji i wspólnych doświadczeń, które budują relację rodzeństwa.

Sen o śmierci siostry

Obawy przed utratą emocjonalnego wsparcia.

Sen o śmierci siostry często symbolizuje obawy przed utratą emocjonalnego wsparcia, jakie siostra może reprezentować. Jest to znak, że poszukujesz zrozumienia i bliskości w swoim życiu.

Sen o śmierci babci

Lęk przed utratą mądrości i tradycji.

Sen o śmierci babci wskazuje na lęk przed utratą mądrości, opieki i tradycji, które babcia symbolizuje. Może to być wyraz tęsknoty za ciepłem domowego ogniska i bezpieczeństwem.

Sen o śmierci dziadka

Strach przed utratą dziedzictwa.

Sen o śmierci dziadka może sygnalizować strach przed utratą dziedzictwa, siły i stabilności, jaką dziadek reprezentuje w rodzinie. Jest to znak, że poszukujesz swojego miejsca w rodzinie i społeczeństwie.

Freud i Jung – psychoanaliza snu

freud jung psychoanaliza snu

Jak sen o śmierci bliskiej osoby zinterpretowałby Freud?

Interpretacja snu o śmierci bliskiej osoby przez Sigmunda Freuda mogłaby różnić się znacząco w zależności od kontekstu snu i osobistych doświadczeń śniącego. Freud uważał sny za „królewską drogę” do zrozumienia nieświadomych procesów psychicznych i wierzył, że są one realizacją zakazanych lub wypartych życzeń.

W kontekście snu o śmierci bliskiej osoby, Freud mógłby rozpatrzeć kilka potencjalnych interpretacji:

 1. Nieprzetworzona żałoba: Freud mógłby zinterpretować taki sen jako odzwierciedlenie nieprzetworzonej żałoby lub niezakończonego procesu żałobnego. Śmierć w śnie mogłaby symbolizować konieczność zmierzenia się z uczuciami straty, które śniący może próbować wypierać z świadomości.
 2. Wyparte agresywne lub niechciane uczucia: Freud często podkreślał rolę wypartych uczuć agresji lub wrogości wobec bliskich osób. Sen o śmierci może więc być wyrazem nieświadomej agresji lub gniewu wobec tej osoby, których śniący może nie być świadomy lub które może uważać za nieakceptowalne.
 3. Symboliczna śmierć: Śmierć w śnie może nie odnosić się dosłownie do fizycznej śmierci, ale symbolizować koniec pewnego etapu życia, relacji lub aspektu osobowości śniącego. Freud mógłby interpretować taki sen jako wskazówkę na nieświadome pragnienie zmiany lub przejścia.
 4. Realizacja zakazanego życzenia: W niektórych przypadkach, Freud mógłby interpretować sen o śmierci bliskiej osoby jako realizację wypartego, zakazanego życzenia. W kontekście jego teorii, takie sny mogą wyrażać nieświadome konflikty i pragnienia, które są zbyt trudne lub bolesne, aby zmierzyć się z nimi na jawie.

Freud kładł duży nacisk na indywidualną analizę snów, uwzględniając osobiste doświadczenia, historię życia i emocjonalny kontekst śniącego. Dlatego każda interpretacja snu o śmierci bliskiej osoby wymagałaby dogłębnej analizy osobistych okoliczności i uczuć śniącego w odniesieniu do zmarłej osoby.

Dla Freuda sen o śmierci danej osoby był wyrazem naszego utajonego życzenia o tym, aby tej osoby „pozbyć się” także w życiu realnym, życzenia, którego nie zawsze jesteśmy świadomi i nie zawsze musimy znać własne motywacje. Według badacza nawet smutek, który odczuwamy we śnie, nie jest szczery – to wynik działania cenzora snów na poczucie winy związane z niezbyt szczytnym i chlubnym pragnieniem. Współcześni badacze ze szkoły Freuda uznają z kolei, że sen o śmierci bliskiej osoby jest wyrazem wrogości wobec niej – we śnie dajemy upust swoim uczuciom i dzięki temu czujemy się lepiej.

Jak sen o śmierci bliskiej osoby zinterpretowałby Jung?

Carl Gustav Jung, inaczej niż Freud, podchodził do interpretacji snów w kontekście poszukiwania równowagi psychicznej i duchowego rozwoju jednostki. Jung uważał, że sny są środkiem, przez który nasza nieświadomość komunikuje się z świadomą częścią umysłu, pomagając w procesie indywiduacji, czyli dążenia do pełni psychicznej i integracji różnych aspektów osobowości.

Interpretując sen o śmierci bliskiej osoby, Jung prawdopodobnie skupiłby się na symbolice i znaczeniu takiego snu dla procesu indywiduacji śniącego. Oto kilka kluczowych perspektyw, które Jung mógłby rozważyć:

 1. Archetypy i symbolika uniwersalna: Jung zwracał uwagę na uniwersalne motywy i symbole, znane jako archetypy, które pojawiają się w snach. Śmierć w śnie mogłaby być interpretowana jako manifestacja archetypu transformacji lub przejścia, wskazująca na koniec jednego etapu życia i początek innego. Dla Junga, śmierć w śnie nie musiałaby dosłownie oznaczać fizycznego zgonu, ale raczej symboliczną zmianę lub odnowę.
 2. Proces indywiduacji: Sen o śmierci bliskiej osoby mógłby być interpretowany jako ważny element w procesie indywiduacji śniącego, sugerujący potrzebę porzucenia starych wzorców, przekonań lub aspektów osobowości, które nie służą już jego rozwojowi psychicznemu. Śmierć w śnie mogłaby symbolizować „śmierć psychiczną” tych elementów, umożliwiającą dalszy rozwój.
 3. Cień: Jung często mówił o „cieniu”, czyli części naszej osobowości, która zawiera te wszystkie cechy, które uznajemy za negatywne i które wypieramy. Sen o śmierci bliskiej osoby mógłby wskazywać na konfrontację z cieniem, sugerującą potrzebę zaakceptowania lub zintegrowania tych wypartych aspektów siebie.
 4. Anima i Animus: W zależności od płci śniącego, sen taki mógłby również odzwierciedlać relacje z animą (wewnętrzną kobiecością mężczyzny) lub animusem (wewnętrzną męskością kobiety), które są kluczowymi aspektami nieświadomej psychiki w teorii Junga. Śmierć bliskiej osoby mogłaby symbolizować transformację w relacji śniącego do tych wewnętrznych aspektów jego psychiki.

Jung podkreślał znaczenie osobistych doświadczeń i indywidualnych kontekstów w interpretacji snów, więc każdy sen o śmierci bliskiej osoby wymagałby szczegółowego rozpatrzenia w kontekście życia i procesu psychicznego śniącego. Interpretacja taka miałaby na celu nie tyle przewidywanie przyszłości czy odkrywanie ukrytych pragnień, co raczej pomoc w zrozumieniu samego siebie i wspieranie własnego rozwoju psychicznego.

Pytania do snu : Śmierć bliskiej osoby

 1. Emocje towarzyszące: „Jakie emocje towarzyszyły mi podczas snu oraz po przebudzeniu? Czy czułem smutek, lęk, ulgę, czy może coś innego?”
 2. Kontekst śmierci w śnie: „W jakich okolicznościach zmarła ta bliska osoba w śnie? Czy były to okoliczności naturalne, nagłe, czy też symboliczne?”
 3. Interakcje i reakcje: „Jak reagowałem na wiadomość o śmierci lub na obecność zmarłej osoby w śnie? Czy była jakaś interakcja między mną a zmarłą osobą?”
 4. Symbolika i znaczenie: „Czy śmierć tej osoby może symbolizować koniec pewnego etapu w moim życiu, strach przed utratą, potrzebę konfrontacji z pewnymi emocjami, czy też coś innego?”
 5. Stan zmarłej osoby: „Jak wyglądała i zachowywała się zmarła osoba w śnie? Czy wydawała się być w pokoju, cierpieć, czy może przekazać mi jakąś wiadomość?”
 6. Wpływ na życie codzienne: „Jak ten sen wpłynął na moje uczucia lub działania w życiu codziennym? Czy zmienił moje myślenie o śmierci, życiu, czy relacjach z innymi?”
 7. Osobiste przemyślenia: „Czy są jakieś niedokończone sprawy, niepowiedziane słowa, czy uczucia wobec tej osoby, które mogły znaleźć odzwierciedlenie w śnie?”
 8. Otoczenie i kontekst: „Gdzie i w jakim kontekście odbywało się spotkanie ze śmiercią w śnie? Czy to miejsce lub sytuacja ma dla mnie jakieś specjalne znaczenie?”
 9. Powtarzalność: „Czy to był pojedynczy sen, czy też powtarzający się motyw? Co może oznaczać jego powtarzalność lub zmiany w kolejnych snach?”
 10. Przesłanie i możliwości przetworzenia: „Czy sen mógł mieć jakieś przesłanie dla mnie? Jak mogę wykorzystać doświadczenie tego snu do przetworzenia moich emocji lub lepszego zrozumienia siebie?”
5/5
Hasła : , , , , ,

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


245 snów o “Sen o śmierci bliskiej osoby”

 1. Trafiłam w dziwne miejsce w lesie. Coś na wzór wielkiego biwaku ogrodzonego metalową siatką. Byłam tam z mamą. Biwakowali tam dorośli mężczyźni. Spora grupka. Weszłam do środka białego namiotu, w którym przebywali. Była tam moja mama, więc zachowywałam się swobodnie. Jednemu z mężczyzn się to nie spodobało i ja z nim przenieśliśmy się poza namiot. Zaczął mówić że nie lubi takich osób. I w tym momencie reszta jego kolegów zaczęła śpiewać. Tak jak śpiewają kibice na meczach piłkarskich. Zaczęłam się bać. Mężczyzna obok mnie kazał mi oglądać. Chciałam rozluźnić sytuację więc powiedziałam, że mój partner, podałam jego imię i nazwisko, też kibicuje tylko przeciwnej drużynie. Wtedy mężczyzna wpadł w szał. Zaczął mnie popychać i kopać. Zasłaniałam tylko brzuszek, ponieważ tak jak w realnym życiu jestem w ciąży. Upadłam na ziemię. Nie czułam żadnego ciosu, ale wiedziałam że do nich dochodzi. Byłam w dziwnym transie. Znieruchomiała. Miałam przeczucie że Mężczyzna wykorzystał mnie fizycznie. Po chwili leżał naprzeciw mojej twarzy. Mówił, że wreszcie złagodniałam, „jakbym miała 141cm”. Powiedział, że mi nic nie zrobi i usłyszałam w oddali rozmowę mojej mamy z jednym z mężczyzn. Mówił , że mi nic nie zrobią bo ja w tym nie uczestniczę, ale śmiali się, że mojego partnera już zabili. Poderwałam się słysząc to, nadal otumaniona. Chciałam stamtąd uciec odnaleźć go i przekonać się ze to nieprawda. Uciekłam przez dziurę w tym ogrodzeniu. Biegłam przez las najpierw powoli, aby nie pomyśleli że jestem zdolna tam dobiec,a gdy się już od nich oddaliłam probowalam dodzwonić się do mamy mojego partnera. Wybiegając z tego lasu pojawiłam się na ulicach prowadzących do mojego starego rodzinnego domu i tam też biegłam, jakby to był nasz dom. Nikt ode mnie nie odbierał. Ból jaki odczuwałam był nie do opisania. Sprawdziłam skrzynkę pocztową. Wiedziałam, że dzień wcześniej pokłóciliśmy się z partnerem. Nagrał mi wiadomość. Brzmiał na pijanego. Przepraszał mnie i mówił, że gdybyśmy się już więcej nie zobaczyli to.. Nie wiem co było dalej bo się rozłączyłam. Od razu pomyślałam o tym, że chwilę przed smiercią to nagrał i że jeśli był pijany to nie miał szans z nimi wygrać. I na tym się wybudziłam.

  • Śniło mi się kilka snów w jednych, były tak poje***ne że mój mózg tego nie umiał znieść i mam teraz migrenę taką że chyba mi głowa eksploduje, a mianowicie byłam z moją dawną ex przyjaciółką (z która we śnie dalej się przyjaźnię) na dachu budynku i sobie robiłyśmy taki parkour, nagle pojawiła się na innym dachu budynku postać w czarnych szatach, miała kosę, coś mi tu nie grało jak zaczęła skakać z budynku na budynek ku nas, próbowałyśmy ucieć ale niestety moją przyjaciółkę dopadła śmierć, mi się udało uciec, ale co jakiś czas pojawiała się w przypadkowych miejscach w pobliżu mnie i mnie chciała zabić, sen jest tak realistyczny że jak probowałam uciec i wspinać się po blokach lub skakać, czułam się zmęczona jak przy prawdziwym wysiłku fizycznym, następnym razem chciała śmierć mnie zabić jak szłam z moim chłopakiem, poszliśmy do restauracji, a po jakimś czasie wyszliśmy, gdy byliśmy dalej od restauracji to facet wysoki w bluzie zaczal iść w naszą stronę, potem za chwilę zawrócił, i znowu wznowił chód w naszą stronę, aż nagle stanął i zmienił się znowu w śmierć, jakoś udało mi się do rana wytrwać, bo tylko pojawiał się co jakiś czas i musiałam całą dobę uciekać by potem znowu po jakimś czasie się pojawił, to jest tak powalony sen, że nie wiem jak to interpretować

  • Ten sen wydaje się być wyrazem głębokich obaw i lęków związanych z bezpieczeństwem, ochroną bliskich oraz uczuciem bezsilności wobec potencjalnych zagrożeń. Motyw biwaku w lesie, który stanowi miejsce zarówno izolacji, jak i potencjalnego niebezpieczeństwa, może symbolizować nieznane lub nieprzewidziane wyzwania, z którymi musisz się zmierzyć. Konfrontacja z agresywnym mężczyzną i jego reakcja na wspomnienie o partnerze mogą odzwierciedlać obawy dotyczące relacji interpersonalnych i możliwych konfliktów.

   Ochrona brzuszka, podobnie jak w realnym życiu, gdzie jesteś w ciąży, wskazuje na silną potrzebę ochrony i bezpieczeństwa dla siebie i swojego nienarodzonego dziecka. Przemoc i zagrożenie wykorzystaniem mogą symbolizować strach przed utratą kontroli nad własnym życiem i bezpieczeństwem.

   Słyszenie rozmowy o potencjalnym zagrożeniu dla partnera, a następnie desperacka próba ucieczki i szukanie pomocy, podkreślają poczucie pilności i potrzebę działania w obliczu zagrożenia. Ucieczka przez las i powrót do znanych, choć przeszłych, miejsc może symbolizować poszukiwanie bezpieczeństwa w znajomych i komfortowych obszarach Twojego życia.

 2. Miałam bardzo dziwny i przerażający sen. Nie mogę przestać o tym myśleć. Nie jestem pewna pierwszej fazy snu, wydaje mi się, że mój przyjaciel (kochanek) powiedział mi, że do mnie zadzwoni gdy będzie odbierać sobie życie. Nie pamiętam tego dobrze. Za to doskonale pamiętam, że zadzwonił telefon, to był on. W słuchawce usłyszałam ciężki oddech i strzał.
  Nie wiem skąd wiem to, że to był strzał w głowę. Nie wiem jak się zachowałam, wiem że nie krzyczałam. Późniejszej części też nie jestem pewna, wydaje mi się że zaczęłam wydzwaniać do jego znajomych aby poszli do mieszkania mojego przyjaciela i żeby wezwali pomoc. Wydaje mi się też że uświadomiłam sobie, że znam przecież adres i zadzwoniłam na pogotowie i policję. Ja mieszkam w innym mieście więc nie mogłam tam natychmiast pojechać. Nie mam pewności czy to że dzwoniłam po pomoc to jakieś „dosypianie” bo chciałam go uratować czy sparaliżowaną nic nie zrobiłam.
  Dosłownie z 3 minuty po wybudzeniu dostałam SMSa od mojego przyjaciela z informacją, że się nie spotkamy w dniu dzisiejszym.
  Bardzo proszę o interpretację tego przerażającego snu.
  Kamelia

  • W Twoim śnie występuje motyw strzału, który może odzwierciedlać poczucie zagrożenia lub niepokoju w Twoim życiu. Również próba dzwonienia po pomoc może wskazywać na Twoje naturalne instynkty i troskę o innych.

   Warto zastanowić się, czy nie przeżywasz obecnie stresującego okresu lub czy nie masz lęków związanych z utratą bliskiej osoby. Może to być też wyraz Twoich obaw o swojego przyjaciela-kochanka, choć sny zwykle nie są przepowiedniami.

 3. Śniło.mi się że partner powiedział że nasza córka nie żyje. Zaczęłam płakać i krzyczeć no jak.. zaczęłam dzwonić po szpitalach aby to potwierdzić i szukać kogoś kto zrobi sekcje zwłok dlaczego bo córka była zdrowa. Okazało się że mój partner z matką zrobili sobie głupi żart a moja córka żyje

  • Sen może symbolizować ulgę i głęboką wdzięczność za to, co masz w życiu. Choć początkowa część snu jest pełna bólu i rozpaczy, jego rozwiązanie przynosi ogromną ulgę i szczęście. Odkrycie, że Twoja córka jest zdrowa i bezpieczna, może odzwierciedlać Twoją miłość i troskę o nią, a także poczucie ulgi i wdzięczności za to, że bliscy są z Tobą i są zdrowi. Ten sen może przypominać, jak ważne jest docenianie każdej chwili spędzonej z rodziną i nie brać za pewnik obecności bliskich. Może też być przypomnieniem o sile Twojej miłości i przywiązania do rodziny, a także o zdolności do radzenia sobie z trudnymi emocjami.

 4. Śniło mi się, że moja babcia nagle umarła nie wiedziałam nawet kiedy, przyjechałam do mieszkania babci gdzie mieszkają też inni płakałam ciągle w ukryciu, że jak to nie zdążyłam się pożegnać po czym nagle ciocia mówi, że ktoś puka do drzwi podchodzimy ona nie zdążyła złapać za klamkę dzrwi same się otorzyły z rozmachem ja krzyknęłam i dodałam ,,babcia przyszła” po czym zaczelam płakać w niebogłosy, skuliłam się i nagle poczułam ciepło jakby ktoś mnie dotykał i we śnie pomyślałam, że to babcia mnie uspokaja

 5. Śniło mi się, że umarła moja mama, dzieci, partner i na końcu wiedziałam że ja też muszę umrzeć. Bardzo to przeżywałam i obudziłam się od słów „Boże oni wszyscy umarli, teraz moja kolej”

  • Sen może odzwierciedlać Twoje głębokie więzi z rodziną i partnerem oraz lęk przed utratą bliskich. To naturalne odczucie, które może czasami przenikać do snów.

   Zmiany w życiu: Sen o śmierci może również symbolizować obawy związane z przemijaniem i zmianami w Twoim życiu. To może być reakcją na trudne wydarzenia lub życiowe zmiany, które obecnie przeżywasz.

 6. Śniło mi się, że dostałam wiadomość o śmierci mojego syna (7lat). nie wiedziałam gdzie on jest i z jakiego powodu zmarł. Przez cały sen byłam w szoku i nie wiedziałam co się dzieje..

  • Sen o utracie dziecka może odzwierciedlać Twoje głębokie lęki i obawy związane z bezpieczeństwem swojego dziecka. To naturalne, że rodzice często martwią się o swoje dzieci i ich przyszłość.

   Przypomnienie o wartościach rodzinnych: Taki sen może być przypomnieniem o wartościach rodzinnych i miłości do swojego dziecka. To może być wyrazem Twojej troski i oddania.

 7. Śniło mi się, że wraz z moim partnerem i sporą grupą znajomych byliśmy prawdopodobnie na jakimś obozie na Mazurach. Byliśmy tam przez dłuższy czas, wszyscy świetnie się bawiliśmy. Do czasu aż wszyscy faceci z obozu nie wybrali się na przejażdżki motocyklowe. Wszyscy jeździli po terenie na wzór lasu/ polnej drogi. Nagle pojawił się jeden obcy człowiek, również na motocyklu, który wprowadził nerwową atmosferę i wywiązała się z tego kłótnia, w której mój partner nie uczestniczył. W pewnym momencie ten obcy człowiek wyciągnął pistolet i zastrzelił mojego partnera, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Bardzo kocham mojego partnera i we śnie długo go opłakiwałam i zrobiłam tatuaż ku jego pamięci. Obudziłam się ze łzami w oczach.

  • Początkowa część snu, kiedy wszyscy bawiliście się dobrze na obozie, może symbolizować harmonię, radość i zaufanie w Twoim związku oraz w życiu w ogóle. To mogło reprezentować poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

   Przejażdżki Motocyklowe jako Wolność: Przejażdżki motocyklowe mogą symbolizować dążenie do wolności, nowych doświadczeń i emocjonujących przygód. To mogło reprezentować Twoje pragnienie podążania za pasją i odkrywania świata.

   Konflikt i Przemoc: Pojawienie się obcego człowieka i nagła zmiana atmosfery na nerwową wskazują na napięcie i konflikt w Twoim śnie. To może być odbiciem Twoich lęków lub obaw związanych z ryzykiem i nieoczekiwanymi wydarzeniami w realnym życiu.

   Strata i Trauma: Strata partnera i akt przemocy, jaki miał miejsce, to wydarzenia o silnym ładunku emocjonalnym. To może odzwierciedlać Twoje lęki przed utratą ukochanej osoby i trudnością w radzeniu sobie z takimi myślami.

   Tatuaż i Pamięć: Tatuaż jako sposób uczczenia pamięci Twojego partnera pokazuje, jak ważna jest dla Ciebie pamięć o nim. To może również symbolizować Twoje dążenie do zachowania wspomnień i uczuć w sposób trwały i zobowiązujący.

   Emocjonalna Przetwarzanie: Twój sen, mimo że pełen bolesnych wydarzeń, może służyć jako forma emocjonalnego przetwarzania. Sny czasem pozwalają nam przeżyć emocje, które trudno wyrazić na jawie.

 8. 1. Partner pojechał do rodziców w czymś tam pomóc. Został na noc. W nocy otrzymałam telefon od teściowej że mój ukochany nie żyje. Potem pamiętam tylko pogrzeb i może łez. Wiedziałam go w trumnie. To było okropne i do dziś nie mogę się pozbierać.
  2. Dziś natomiast śniło mi się że partner robił coś przy drzewie, nie wiem rąbał, ciął na kawałki drewno na opał? I nasz syn był obok. Nagle partner uderzył syna w głowę. Kilka razy. Syn płakał, później starałam się usmiezyc jego ból, podawałam mu jakieś leki, a dziecko zdrowiało i było wszystko w porządku. To był krwawy i okropny sen. Nie potrafię się z tego otrząsnąć. Nasze dzieci nigdy nawet klapsa nie zaznały, tym bardziej jest to dla mnie wstrząsające. Ostatnio często mam takie sny że budzę się bardziej zmęczona niż wypoczęta. Czy to coś znaczy czy powinnam się udać do psychologa?

  • Oba sny, które opisałaś, są bardzo intensywne i traumatyczne. Mogą wskazywać na twoje obawy i lęki związane z utratą partnera lub niebezpieczeństwem dla twoich dzieci.

   Sen o śmierci partnera może odzwierciedlać twoje głębokie uczucia i obawy związane z bliskimi ludźmi w twoim życiu. Może to też być wyraz twojego lęku przed stratą kogoś ważnego dla ciebie, a także strachu przed samotnością i niepewnością.

   Sen o agresji partnera wobec syna może odbijać twoje lęki i obawy o bezpieczeństwo swoich dzieci, a także obawy o to, czy twoje dziecko jest wystarczająco chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi.

   Oczywiście, warto pamiętać, że sny niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość, ale mogą być wyrazem twoich emocji i obaw.

 9. Witam śniło mi się że pojechałam do szpitala do babci a ona lezala na łóżku przy niej pielęgniarki i powiedzieli mi że ona czeka na karetkę że odwożą ja do domu bo już nie potrzebuje leczenia że nie są w stanie jej już pomoc potem po chwili gdy zamieniłam słowo z babcią zaczęła się trząść na łóżku i prawdopodobnie zmarła tak jakby czekała na mnie .potem wróciłam do domu coś robiłam i przyszedł mój tata i powiedział że babcia zmarła

 10. Śniło mi sie że bylam z chłopakiem na jakimś obozie nad jeziorem, na początku była jakaś sytuacja że go oskarżyli o molestowanie, ale wszytsko zostało wytłumaczone i było dobrze. Jakiś inny chłopak chciał mnie podrywać dotykać itd. Ale ja nie chcialam. Potem jechaliśmy całym obozem nad jezior, ale musilismy się spieszyć a ja potrzebowałam wziąć coś z większej torby więc jakieś opiekunka i mój chłopak na mnie poczekali. Następnie musieliśmy biec żeby gdzieś zdążyć, qlbo wręcz uciekać i podczas tego biegu były jakies zawody z psami. Kiedy dobiegliśmy już do jeziora musilismy łódka udać się na wyspę. Potem znaleźliśmy się w wodzie następnie ja z opiekunka bawilysmy sie, próbowałyśmy cos zrobi i cos nam nie wyszlo i tonęliśmy ale potem wynurzyłyśmy się kiedy wzielysmy gleboki wdech. Następnie mój chłopak zginął. Zabity przez potwora w wodzie i przeciety wzdłuż ciała. Na cienki plaster. Kiedy wróciliśmy do obozu dosziam do
  wniosku że jednak go zamordowali ludzie z obozu. Ponieważ skonstruowali jakieś ludke podwodna. A dlaczego to zrobili to pokazalo mi się jakby wspomnienie z jakieś rozmowy że snu ale nie dotyczącej nas. Po tym wszystkim cały czas płakałam i nie umialam się uspokoić. Mnie wraz z wspolokatorka przeniesiono do innego pokoju i kazali rywalizować o coś z druga grupa 2 osobowa. Kto przegra ten jest wyrzucony z obozu. Byłam na tyle zrozpaczona że nie obchodizlo mnie to.

  • Sen, który opisałeś, może mieć wiele różnych interpretacji, ale pozytywną z nich może być fakt, że przezwyciężasz trudności i wyzwania. W snach często pojawiają się przeszkody, które musimy pokonać, aby osiągnąć nasze cele, a Twój sen jest tego przykładem. Mimo trudnych sytuacji, z którymi spotkałeś się w swoim śnie, próbowałeś znaleźć rozwiązania i przetrwać.

   Możliwe, że sen ten symbolizuje Twoje wewnętrzne konflikty lub lęki, które musisz przezwyciężyć. Oskarżenie chłopaka o molestowanie i próba podrywania przez innego chłopaka mogą oznaczać Twoje obawy przed wykorzystaniem, a bieg w trudnym terenie i rywalizacja z innymi ludźmi mogą odzwierciedlać Twoje poczucie rywalizacji w życiu.

   Z drugiej strony, pojawienie się potwora w wodzie i śmierć Twojego chłopaka mogą oznaczać, że musisz stawić czoła swoim lękom lub traumom. Jednak fakt, że zdołałaś przetrwać i próbowałaś znaleźć rozwiązanie, może być pozytywnym znakiem dla Ciebie.

 11. Witam.
  Śniło mi się że mój były chłopak poszedł porozmawiać z pewną dziewczyna z widzenia wiem że to dziewczyna z którą chodziłam do szkoły słyszałam jak mój chłopak się z Nią kłóci a później straszny chałas i jego krzyki gdy weszłam do pomieszczenia mój były chłopak już nie żył

  • Sen o śmierci byłego chłopaka może być traumatycznym doświadczeniem, ale w rzeczywistości, sen ten często ma znaczenie symboliczne. Może to oznaczać koniec pewnego okresu w Twoim życiu, związanego z tą osobą lub związkiem, który zakończył się wcześniej.

   W Twoim śnie, były chłopak porozmawiał z dziewczyną z twojej klasy, co może oznaczać, że czujesz się zagrożona przez swoją przeszłość lub starą relację. Może to oznaczać, że masz trudności z odnalezieniem równowagi i stabilności w Twoim życiu, szczególnie jeśli nie udało Ci się jeszcze całkowicie przejść przez swoją poprzednią relację.

   Kłótnia, którą słyszysz między byłym chłopakiem a tą dziewczyną, może oznaczać, że czujesz się wewnętrznie rozdarta między przeszłością a teraźniejszością, lub że masz poczucie, że jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz jakie kroki podjąć.

   Widok były chłopak już nie żyjący może oznaczać, że kończy się pewien okres Twojego życia, co może oznaczać wyzwolenie od negatywnych emocji i negatywnych relacji z przeszłości. To może być oznaką, że czas na rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu i skoncentrowanie się na przyszłości, zamiast na przeszłości.

 12. Jakiś czas temu miałam straszny sen widziałam mamę na podłodze wyglądała jak by spala, ale ona była martwa wiedziałam to to był straszne płakałam i nie wiedziałem co mam zrobić. Obok mnie były moje siostry i brat nie wiem czy było tam więcej osób chyba nie, kiedy się obudziłam natychmiast pobiegłam do pokoju rodziców na szczęście wszyscy żyli. Ten sen był tak realny, że do dziś nie mogę się do konica pozbierać.

  • Na samym początku chce powiedzieć że to było 8 lat temu o do tego czasu to dokładnie pamiętam a więc tak, byłem w pokoju mojej babci i światła zapalały się i zgasaly i była moja babcia i była związana w taki łańcuch na brzuchu i to coraz mocniej się ściskało a jak nie mogłem nic zrobić no to tak ją mocno ściskał ten łańcuch że nagle umarła wy nawet nie wiecie ile ja miałem przy tym strachu

 13. Miałem dziś sen, o kobiecie ktora jest bardzo bliska mojemu sercu. Kocham ją ale ta Kobieta ma poważne problemy w swoim małżeństwie a starałem się zrobić wszystko by tej osobie pomóc. Umarła w moich ramionach mówiąc tylko „przepraszam”

 14. Dzisiaj miałam sen w którym usłyszałam od kogoś wyglądającego podobnie do mojej mamy, głaszczącej na łóżku mojego psa że został mu czas do maja. Co to znaczy? Czy to należy tak samo interpretować jak właśnie sen o śmierci bliskiej osoby? Nie ukrywam ten pies, mały w dodatku, ma już 16 lat, ale świetnie się na co dzień trzyma. Pomocy.

 15. Zmarła mama pisze coś na kartce a potem idzie po długich schodach mówiąc że idzie już odpocząć. Chce iść za nią ale ona znika a ja nie mogę wogole wejść na te schody

 16. Śniło mi się że mój mąż wyszedł z domu i szedł do garażu. Przy płocie na podwórku stał biały samochód i zaczęli strzelać do męża w głowę. Ja stałam w oknie i wszystko widziałam. Odjechali. Wybiegłam do męża, leżał i krwawił z głowy. Trzymałam go za dłoń, płakałam i krzyczałam dlaczego lekarz z pogotowia go nie ratuje, lekarz spojrzał na obrażenia głowy i mówił że nic nie da się zrobić, mój mąż umierał. Chwilę po tym zmarł…
  Okropny sen , obudziłam się i płakałam skąd biorą się takie sny…

 17. Witam! Mój sen był straszny i nie mogę przestać o tym myśleć. Pamiętam tylko urywek, ale za to jaki. Śniło mi się, że straciłam wszystkich bliskich tylko ja i mój synek przeżyliśmy, bo my uciekliśmy w jedną stronę a oni w drugą i kiedy się zatrzymałam, spojrzałam na nich to w tej właśnie chwili coś wielkiego od czego żeśmy uciekali uderzyło ich w głowę w rezultacie skręcili wszyscy kark. Nie zmiażdżyło ich tylko uderzyło a oni wszyscy się usunęli. Już nie chodzi o samą stratę ale w jakich okolicznościach. Dlaczego właśnie w ten sposób, widziałam śmierć każdej bliskiej mi osoby jak głową ich jest skręcona. Nie mogę przestać myśleć o tym śnie nigdy nie miałam tak strasznego snu. Co on może oznaczać?

 18. Moja mama niedawno miała operację na żylaki. Już jest wszystko w porządku, jest cała i zdrowa.
  Ostatnio jednak śniło mi się, że ona szła na tą operację. Niedługo później dostałam informację przez telefon, że tej operacji nie przeżyła. Nie wiem jak interpretować ten sen. Mam bardzo dobre relacje z mamą, jest dla mnie bardzo dobra i chce dla mnie jak najlepiej.

 19. śniło mi sie, że mój chłopak z którym jestem od prawie 2 lat nie żyje, nie pamiętam już czy to była śmeirć spowodowana czymś czy samobójstwo… byłam strasznie zagubiona, ciągle płakałam, nie wiedziałam co ze sobą zrobić i czułam sie bezradna. planowałam nawet odezwać sie do jego kuzynki co powinnam zrobić, bo nie byłam w stanie racjonalnie myśleć. no i nagle pojawił się wątek księdza z parafii we wsi w której mieszkali moi rodzice, znam go z widzenia. padło pytanie od mojej cioci czy on nas uczył, i gdy odpowiedzieliśmy że tak, w przedszkolu to powiedziała że wszysyko jasne i wszyscy poszliśmy na dwór, było dość późny wieczór. przeszliśmy się z 100m do sklepu, spotkaliśmy kolejną ciocie i wujka na zakupach i w sumie to tyle. najbardziej niepokoi mnie część z chłopakiem, widzimy się raz na kilka miesiecy przez covida i czuje że mu to nie odpowiada, mimo wszystko on zaprzecza…

 20. Śniło mi się, że zamordowałam własną babcię. Chciała zabić moją trzyletnią siostrę, dlatego stanęłam w jej obronie. Wbiłam jej nóż w plecy. Zanim upadła na ziemię, zdążyłam szepnąć „kocham cię”. Po chwili i tak ożyła. Musiałam jeszcze kilkukrotnie ją zabić, aż w końcu poćwiartowałam ją. Obudziłam się w środku nocy i nie mogłam dojść do siebie po tym. Rozpłakałam się jak dziecko. Nie wiem co mam o tym myśleć…

Przewiń do góry