sennik wojna

Wojna

Sen o wojnie często symbolizuje wewnętrzne konflikty, walkę z emocjami, a także przeżywanie trudnych okresów w życiu. Wojna w marzeniach sennych może być odzwierciedleniem walki o przetrwanie, zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym. Często pojawia się w okresach dużego stresu, zmian życiowych lub konfliktów z innymi osobami.

Sennik wojna

Sennik wojna – symbol ten może również wskazywać na wewnętrzną walkę śniącego z własnymi lękami, niepewnością oraz dylematami moralnymi. Wojna w śnie może być również reakcją na zewnętrzne napięcia i stresy, takie jak konflikty w miejscu pracy, problemy rodzinne lub globalne wydarzenia wpływające na podświadomość.

Symbolika wojny w snach

Sennik wojna często symbolizuje wewnętrzne konflikty, zmagania z własnymi emocjami, przekonaniami lub decyzjami. Może to odzwierciedlać walkę między różnymi aspektami osobowości śniącego, dylematy moralne, czy też trudności w podejmowaniu decyzji. Sennik podkreśla, że sen o wojnie może być wezwaniem do zwrócenia uwagi na wewnętrzne rozterki i konieczność znalezienia harmonii oraz rozwiązania wewnętrznych konfliktów.

Sny o wojnie mogą również odzwierciedlać lęki i obawy związane z zewnętrznymi konfliktami lub sytuacjami stresowymi w życiu śniącego. To może obejmować obawy przed konfliktami w relacjach, miejscu pracy, społeczności, czy nawet na szerszym planie geopolitycznym. Sennik może sugerować, że śniący odczuwa niepokój związany z niepewnością i potencjalnymi zagrożeniami płynącymi z jego otoczenia.

Sen o wojnie może również symbolizować pragnienie zmiany lub przejścia przez transformację. W kontekście sennika, taki sen może wskazywać na potrzebę zerwania ze starymi wzorcami, przekonaniami lub sytuacjami, które nie służą już śniącemu, i przejście w kierunku nowego rozdziału w życiu. Wojna, mimo że jest destrukcyjna, może również symbolizować proces oczyszczenia i możliwość odbudowy na nowych fundamentach.

Znaczenie snu wojna

znaczenie snu wojna

Widzieć wojnę

Sen o widzeniu wojny często symbolizuje wewnętrzne konflikty, stres lub napięcie. Może to być odzwierciedlenie obaw związanych z rzeczywistymi wydarzeniami w życiu śniącego lub metafora walki z osobistymi problemami. Taki sen może również wskazywać na poczucie niepewności lub zagrożenia.

Brać udział w wojnie

Branie udziału w wojnie w śnie może odzwierciedlać wewnętrzną walkę, konfrontację z trudnymi emocjami lub przeszkodami w życiu. Może to również symbolizować walkę o osiągnięcie celów lub przetrwanie trudnych sytuacji. Taki sen może być wezwaniem do stawienia czoła problemom i wyzwaniom.

Ucieczka z wojny

Sen o ucieczce z wojny może symbolizować pragnienie uniknięcia konfrontacji lub trudności w życiu rzeczywistym. Może to być wyrazem chęci ucieczki od stresujących sytuacji, konfliktów lub problemów emocjonalnych. Sen taki może również wskazywać na potrzebę poszukiwania spokoju i harmonii.

Ukrywanie się w czasie wojny

Ukrywanie się w czasie wojny w śnie może oznaczać próbę uniknięcia konfrontacji z trudnościami lub konfliktami. Może to wskazywać na poczucie bezradności, strach przed konsekwencjami lub chęć uniknięcia trudnych decyzji. Taki sen może również odzwierciedlać brak pewności siebie lub lęk przed zmianami.

Bomby

Sen o bombach często wiąże się ze zniszczeniem i nagłymi zmianami. Może to symbolizować wybuch emocji, niespodziewane zmiany lub destrukcyjne siły w życiu śniącego. Taki sen może również wskazywać na nieprzewidziane wydarzenia, które mogą mieć duży wpływ na życie.

Strzelanie na wojnie

Sen o strzelaniu na wojnie może odzwierciedlać konflikt, walkę lub obronę. Może to być metafora stawiania czoła wyzwaniom, obrony własnych przekonań lub konfrontacji z wrogami. Taki sen może również symbolizować agresję lub walkę o przetrwanie.

Żołnierze na wojnie

Sennik Wojna

Sen o żołnierzach na wojnie może symbolizować dyscyplinę, odwagę i poświęcenie. Może to być odzwierciedlenie własnych walk, dążenia do celu lub konieczności stawienia czoła trudnym zadaniom. Żołnierze mogą również reprezentować autorytet lub władzę.

Rakiety na wojnie

Sen o rakietach na wojnie może symbolizować szybkie lub gwałtowne zmiany. Może to być znak ostrzegawczy o nadchodzących wydarzeniach, które mogą mieć duży wpływ na życie śniącego. Rakiety mogą również reprezentować agresję, konflikt lub destrukcyjne działania.

Nalot, samoloty podczas wojny

Sen o nalocie lub samolotach podczas wojny może wskazywać na poczucie zagrożenia lub ataku z zewnątrz. Może to być metafora niespodziewanych wydarzeń, lęku przed utratą kontroli lub obaw przed zewnętrznymi siłami wpływającymi na życie śniącego.

Wojna z Rosją

Sennik wojna z Rosją : sen o wojnie z Rosją może odzwierciedlać lęki związane z obecnymi wydarzeniami politycznymi lub historycznymi. Może to być również symbol walki z dominującą siłą lub konfrontacji z potężnym przeciwnikiem. Taki sen może wskazywać na obawy lub niepokoje dotyczące przyszłości.

Czołgi

Sen o czołgach często wiąże się z siłą, potęgą i nieprzezwyciężonymi przeszkodami. Może to symbolizować próbę przezwyciężenia trudności, poczucie bezsilności przed potężnymi siłami lub konieczność stawienia czoła trudnym wyzwaniom.

znaczenie snu wojna

Sennik wojna atomowa

Sen o wojnie atomowej jest często symbolem totalnego zniszczenia lub ogromnych zmian. Może to odzwierciedlać lęk przed destrukcją, koniec pewnego etapu życia lub obawy przed nieprzewidzianymi konsekwencjami działań.

Sen o byciu żołnierzem na polu bitwy

Bycie żołnierzem na polu bitwy w śnie może symbolizować wewnętrzną siłę, odwagę i gotowość do walki z przeszkodami. Taki sen może reprezentować osobiste wyzwania, walkę z trudnościami lub konieczność obrony swoich przekonań.

Sen o bombardowaniu lub ataku lotniczym

Sen o bombardowaniu lub ataku lotniczym może wskazywać na lęk przed nagłymi i destrukcyjnymi zmianami. Może to być metafora nagłego kryzysu, strachu przed utratą kontroli lub poczucia zagrożenia z zewnątrz.

Ucieczka przed wrogimi żołnierzami

Sen o ucieczce przed wrogimi żołnierzami może symbolizować próbę uniknięcia konfrontacji lub problemów w życiu. Może to być oznaka strachu przed konfliktem, lękiem przed konsekwencjami lub pragnieniem uniknięcia trudnych sytuacji.

Przygotowania do wojny lub mobilizacja

Sen o przygotowaniach do wojny lub mobilizacji może odzwierciedlać poczucie nadchodzących zmian lub wyzwań. Może to być symbol mentalnego i emocjonalnego przygotowania się do trudnych sytuacji lub życiowych zmagań.

Bycie rannym w walce

Sen o byciu rannym w walce może oznaczać osobiste zranienia, emocjonalne bądź fizyczne. Może to być metafora uczuć bólu, straty, czy zmagania się z trudnymi emocjami lub doświadczeniami.

Ocalanie osób z terenu wojennego

Sen o ratowaniu osób z terenu wojennego może symbolizować pragnienie niesienia pomocy innym lub ratowania siebie przed trudnościami. Może to być odbicie poczucia odpowiedzialności, empatii lub pragnienia zmiany sytuacji.

Bycie świadkiem zniszczeń wojennych

Sen o byciu świadkiem zniszczeń wojennych może odzwierciedlać świadomość chaosu lub destrukcji wokół siebie. Może to być metafora trudnych doświadczeń życiowych lub obserwacji negatywnych zmian w swoim otoczeniu.

Uczestnictwo w wojnie jako cywil

Sen o uczestnictwie w wojnie jako cywil może wskazywać na poczucie bezsilności lub bycia uwikłanym w sytuacje poza swoją kontrolą. Może to być znak odczuwania presji lub konsekwencji zewnętrznych okoliczności.

Bycie więźniem wojennym

Bycie więźniem wojennym w śnie może symbolizować uczucie uwięzienia, ograniczenia lub braku wolności. Może to być odzwierciedlenie sytuacji, w której czujesz się bezradny, kontrolowany lub pozbawiony możliwości wyboru.

Negocjacje lub próby zapobieżenia wojnie

Sen o negocjowaniu lub próbach zapobieżenia wojnie może oznaczać dążenie do rozwiązania konfliktów lub poszukiwanie harmonii. Może to być próba znalezienia pokojowego rozwiązania trudnych sytuacji lub konfliktów.

Widzieć eksplozje lub wybuchy

Sennik wojna i wybuchy : sen o eksplozjach lub wybuchach może symbolizować nagłe zmiany, gwałtowne emocje lub niespodziewane wydarzenia. Może to być odzwierciedlenie wewnętrznych wybuchów gniewu, frustracji lub niepokoju.

znaczenie snu wojna

Bycie dowódcą w wojnie

Bycie dowódcą w wojnie w śnie może reprezentować potrzebę kontroli, przywództwa lub podejmowania decyzji. Może to odzwierciedlać pragnienie zarządzania sytuacją, wpływania na otoczenie lub bycia odpowiedzialnym za innych.

Sen o kapitulacji lub poddaniu się

Sen o kapitulacji lub poddaniu się może symbolizować akceptację porażki, rezygnację z walki lub pogodzenie się z określoną sytuacją. Może to być znak potrzeby zmiany podejścia lub zaakceptowania rzeczy, których nie można zmienić.

Znalezienie się w okopach lub schronach

Sen o byciu w okopach lub schronach może wskazywać na potrzebę ochrony, poszukiwanie bezpieczeństwa lub ukrywania się przed trudnościami. Może to być symbol obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami lub wewnętrznymi lękami.

Zmagania z moralnymi dylematami związanymi z wojną

Sen o zmaganie się z moralnymi dylematami związanymi z wojną może odzwierciedlać wewnętrzne konflikty etyczne lub moralne. Może to być znak rozważania trudnych wyborów, poszukiwania kompromisu lub konfrontacji z osobistymi wartościami.

Sennik staropolski – sen o wojnie

Sny o wojnie i o sprawach z nią związanych zapowiadają kłopoty i troski wszystkim z wyjątkiem żołnierzy i tych osób, które żyją dzięki broni.

Sennik mówi, że będziesz musiał poradzić sobie z nimi w pojedynkę.

Gdy jesteś na wojnie, będziesz świadkiem wielkiej kłótni. Jest to również symbol gniewu, trudu, ciężarów, zmartwień i konfliktów z prawem.

ucieczka : masz dużo żalu o wydarzenia z przeszłości. Osoba odwiedzająca Cię we śnie, to ktoś komu powinieneś wybaczyć. Ten człowiek popełnił wiele błędów i żałuje. W dodatku nie jest pewny Twoich uczuć i czeka, aż wykonasz pierwszy krok. Daj mu szansę i postaraj się go zrozumieć.

bomby na wojnie : czeka Cię nieoczekiwana rozmowa z kimś, kto dawniej Cię zranił albo źle o Tobie mówił. Bądź z nim szczery i otwarty na jego słowa. Ta rozmowa wywoła uśmiech na Twojej twarzy, przyniesie Ci ulgę i oczyści atmosferę. 

samoloty : sen ukazuje Twoje najskrytsze pragnienia. Może chcesz działać, ale się boisz postawić pierwszy krok. Może pragniesz zamknąć jakiś rozdział w życiu. Rozważ wszystkie za i przeciw, a potem odważnie działaj.

wojna atomowa : Sen o wojnie atomowej oznacza, iż będziesz chciał wykorzystać w złym celu swoje talenty i umiejętności. Taki sen oznacza, że masz w sobie wiele złości.

Sen o broniach odpornych, jak tarcza, hełm, pancerz, nagolenniki, oznacza, że śniący będzie się cieszył pełnym bezpieczeństwem. Senniki wyjaśniają, że będziesz odczuwał spokój i harmonię ze swymi bliskimi.

Tarcza i hełm w sposób szczególny oznaczają żonę. Jak podpowiada sennik, jeśli przedmioty te we śnie wydają się kosztowne, będzie ona bogata i ładna, jeśli zaś mało wartościowe, brzydka i uboga.

Natomiast sen o broniach zaczepnych, a zwłaszcza rzucanych, jak włócznia, pociski, proca, często wskazują, że popełni się jakieś występki, i to nawet wbrew swej woli. Sen ten ostrzega także przed rozpętaniem się sporów kłótni.

Kiedy we śnie widzisz wojnę, przeżyjesz wielkie zdenerwowanie. Sennik wskazuje, iż będziesz musiał starać się trzymać nerwy na wodzy, jeśli chcesz z tego wyjść bez większego szwanku.

Jak powie każdy sennik, wojna domowa w naszych snach sen ten symbolizuje brak kontaktu z domownikami, złe relacje w domu, małe zainteresowanie wspólnymi sprawami a nawet niezrozumienie i wrogość.

sennik - wojna domowa

Znaczenie snu wojna

 • Jeśli wygrywasz wojnę, sennik wróży Ci bogactwo oraz szczęście.
 • Kiedy przegrywasz wojnę, złe wiadomości, nierozwiązane problemy.
 • Gdy dostajesz się do niewoli,spotkasz silnego przeciwnika, który przysporzy Ci problemów.
 • Jeśli widzisz zbrojenie, nadciąga nieszczęście.
 • Kiedy czytasz w prasie lub widzisz w telewizji przygotowania do wojny, złe wieści.
 • Gdy wyruszasz na wojnę, sprawy, którymi obecnie się zajmujesz nie powiodą się.
 • Jeśli widzisz zniszczoną broń, uspokojenie po jakiejś katastrofie.
 • Kiedy jako jedyny przeżyjesz wojnę, sen wieszczy pomyślność w realizacji celów.
sennik wojna

Znaczenie snu WOJNA w innych kulturach i sennikach

Wojna sennik mistyczny

 • Gdy we śnie widzisz wojnę, smutek lub pieniądze.
 • Kiedy bierzesz udział w wojnie, oznacza to, że dokonasz złego wyboru.
 • Jeśli na wojnie ginie ktoś z Twoich bliskich, możliwa choroba lub kłótnia z tą osobą.
 • Gdy obawiasz się wojny, na jawie będziesz drżał przed jakąś osobą.
 • Sennik indyjski:
 • Gdy widzisz we śnie wojnę, wieszczy to smutek i nieporozumienia.
 • Kiedy walczysz na wojnie, zaangażujesz się w nieswój konflikt. Również cierpienie i strach.
 • Jeśli na wojnie giną kobiety i dzieci, rodzinna tragedia.
sennik - wojna atomowa
5/5
Hasła : , , , , ,

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


75 snów o “Wojna”

 1. Śniło mi się że z okna widziałam że wojna się zaczyna, ale nie byłam aż tak przejęta, siedziałam z mamą i mężem w domu. W pewnym momencie okazało się, że wysyłając wezwania do wojska i mój mąż po jakimś czasie otrzymał i poszedł. Nagle moja mama do mnie mówiła, że po co on poszedł skoro to tylko chętni mogą iść, więc do niego zadzwoniłam i mu powiedziałam dokładnie to co powiedziała mi mama. On powiedział że i tak idzie, a ja do niego powiedziałam, żeby się zastanowił bo ma rodzinę itd. Po paru godzinach okazało się że wrócił do domu. Z balkonu w domu było widać szpital i moja znajoma która pokazywała mi żebym przyszła im pomagać bo mają wielu rannych ja natomiast chowałam się do domu i udawałam, że tego nie widzę.

 2. Sen zaczął się od momentu, w którym ja i matka siedzieliśmy przy stole, w kuchni. Wcześniej rozmawialiśmy o czymś z ciotką i wujkami. Wujkowie, gdzieś się wybierali, szukali broni. Wyszłam, a może raczej – wybiegłam z domu. We śnie mieszkałam w domu, w którym faktycznie mieszkam, oczywiście było tam kilka różnic. Cóż, gdy wybiegłam z domu zauważyłam, że niebo było ciemnopomarańczowe, a może nawet czerwone. zaczęłam krążyć po podwórku i obwiniać się. Obserwowałam sen z perspektywy trzeciej osoby. Zauważyłam, że we śnie mój ubiór reprezentował narodowość; nosiłam chustę na głowie. Pobiegłam do zagrody świń, która znajdowała się tylko we śnie. Pojawiła się na chwilę moja matka, mówiła coś właśnie o tych świniach, jedna z nich miała szczególne imię. Nie pamiętam co, aczkolwiek moja matka powiedziała coś, co podczas śnienia zaczęło dawać mi poczucie, że sen odbywa się w przeszłości, jakkolwiek to brzmi. Pożegnałam się ze świniami, moja matka najprawdopodobniej poszła do domu. podczas tego całego biegania po podwórku zdarzyło mi się nawet szlochać. Wróciłam do domu. W przedpokoju były rozwalone ciuchy, przy nich coś-tam narzekałam, obwiniając się jednocześnie i uwalniając łzy.

 3. Śniło mi się że wyjrzałam przez okno w moim pokoju i po morzu (nie mieszkam blisko żadnego zbiornika wodnego) płynie statek wojskowy. Później słyszałam jakieś komunikaty o rozpoczynającej się wojnie, nadjechały wielkie samochody wojskowe, rozstawiono mi pod oknem stanowisko do wystrzeliwania rakiet. Mój wujek wyszedł z domu i rozmawiał z przywódcą o zakończeniu wojny ale nie było żadnego skutku, przywódca zapewniał że nic nam się nie stanie i był ogólnie miły chociaż bardzo się go bałam. Była to wojna z Rosją, ale wojska pod moim oknem były niemieckie. Pobiegłam do mamy i zapytalam czy widzi co się dzieje, a mama zapytała tylko czy uciekamy. Odpowiedziałam że tak i zaczęłam się pakowac. Przekonałam babcie do ucieczki z nami, mama była bardzo spokojna i uspokajała mnie, powiedziała że mam poszukać domu z dala od ludzi bo taki zawsze mi się marzył. Wyjrzałam przez okno i oprócz bloków dookoła nie było nic innego, nawet tego morza które na początku widziałam. Pamiętam, że zaczęłam pakowanie dokumentów i w pierwszej kolejności pamiętałam o dokumentach mojego psa, i znalazłam dużo starych zdjęć rodzinnych i dowodów. Później przyszła babcia i powiedziała, że ona nie chce opuszczać domu. Obudziłam się bardzo zdenerwowana, dodam że bardzo stresuje i niepokoi mnie sytuacja na Ukrainie i codziennie boję się że też będę musiała uciekać, wyrobiłam ostatnio paszporty. Bardzo prosiłabym o interpretację mojego snu.

  • Sen o wojnie i przygotowaniach do ucieczki może odzwierciedlać Twoje wewnętrzne obawy i lęki związane z aktualną sytuacją na świecie oraz osobistym poczuciem zagrożenia. Twoje skupienie na zabezpieczeniu bliskich i dokumentów podkreśla potrzebę ochrony tego, co najcenniejsze, oraz poszukiwanie bezpieczeństwa w niepewnych czasach.

   • Miałam sen w śnie, I właśnie ten sen w śnie trochę lepiej pamiętam. Chodziło w nim o to że, wybuchła wojna i ja biegłam Co sił w nogach do domu, ale w między czasie ostrzeliwały mnie 3 helikoptery, ale nigdy nie trafiały.

 4. Śniło mi się ostatnio że wybuchła wojna polsko-rosyjska, najlepiej zapamiętałam scenę, gdzie zmartwiona spoglądałam w okno, I widziałam w sądzie, który jest obok mojego domu mini-wybuchy, nie powodujące zniszczeń, I myślałam, jak to będzie jak pojadę do miasta, jak tam to będzie wyglądało.

  • Sen o wojnie polsko-rosyjskiej i obserwowanie mini-wybuchów może odzwierciedlać wewnętrzne napięcia, obawy przed nieznanym lub lęk przed przyszłymi konfliktami w Twoim życiu. Scena zmartwienia i patrzenia przez okno na sąd może symbolizować Twoje poszukiwanie sprawiedliwości lub rozwiązania konfliktu, który Cię niepokoi. Zastanawianie się nad sytuacją w mieście może wskazywać na troskę o wpływ zewnętrznych konfliktów na Twoje życie i życie społeczności, w której żyjesz.

 5. Jechaliśmy z kolegą samochodem. Rozmawiał z matką przez telefon na kamerze poczym ona zaczęła krzyczeć telefon jej spadł na ziemię i rozbryzgnęła się krew. Następnie przejeżdżając obok mojego domu rodzinnego widzieliśmy jak wszędzie lecą bomby po czym trafiły w mój dom.

 6. Sen o wojnie.
  Najpierw dużo samolotów wojskowych na niebie.
  Jak je widziałam zaczęłam organizować ucieczkę z kraju. Wracając z „wywiadu” co się dzieje, do rodziny wybuchła wojna…. Mnie tez atakowano, uciekłam im i dobiegłam do rodziny. Wszystkich chciałam ratować. Były tam osoby żyjące i nie. Wszyscy wsiedliśmy do autokaru. Byli tam też moi przyjaciele. Wojna się toczyła. Ale my w tym autokarze mieliśmy wszystko i gdzieś jechaliśmy się ukryć. Co może to oznaczać?

  • Widok samolotów wojskowych na niebie może odzwierciedlać poczucie zagrożenia lub niepokoju w twoim życiu. To może odbijać się na lękach przed sytuacjami, które są poza twoją kontrolą.

   Organizowanie ucieczki: Próba organizacji ucieczki z kraju może symbolizować twoje pragnienie uniknięcia lub rozwiązania pewnych problemów, które cię trapią. To może oznaczać, że dążyłeś do ochrony siebie i swoich bliskich przed trudnościami.

   Wojna jako konflikt: Wojna w śnie może być odzwierciedleniem konfliktów w twoim życiu, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Może to oznaczać, że walczysz z trudnościami lub próbujesz znaleźć równowagę między różnymi aspektami swojego życia.

   Ratowanie rodziny i przyjaciół: Twoje pragnienie ratowania rodziny, przyjaciół i innych osób może odzwierciedlać twoją naturę opiekuńczą i troskliwą. To może symbolizować chęć pomagania innym i dążenie do wspierania bliskich w trudnych sytuacjach.

   Autokar jako symbol bezpieczeństwa: Autokar, do którego wszyscy się wsiedliście, może być symbolem poczucia bezpieczeństwa i wsparcia. To może wskazywać, że starasz się znaleźć sposób na uniknięcie stresujących lub trudnych okoliczności.

   Przyjaciele w śnie: Obecność przyjaciół w śnie może oznaczać wsparcie, które odczuwasz w swoim życiu. To może wskazywać na to, że masz ludzi, na których możesz polegać w trudnych momentach.

 7. Ja miałem sen o totalnej wojnie jądrowej z Rosją.Z tym że to był atak rządzących Polską ale ja tego nie zaczynałem.No i odlądane głównie na mapie poza wybuchem w okolicy pod koniec.No i to było w dtylu wojen totalnych ale byz wojny w innych krajach.Ciekawe co to oznacza?

  • Sny o wojnach i katastrofach mogą wynikać z ogólnego stresu, niepewności i napięć, które odczuwasz w swoim życiu. To może być odbicie obaw o przyszłość, politykę lub ogólne poczucie zagrożenia.

   Konflikty: Elementy dotyczące ataku rządzących Polską mogą sugerować obawy lub poczucie niesprawiedliwości związane z obecnym stanem polityki, władzy lub decyzji podejmowanych przez rząd.

   Indywidualne doświadczenia: Sny często odnoszą się do naszych osobistych doświadczeń, dlatego może być warto zastanowić się, czy w twoim życiu istnieją sytuacje, które wywołują podobne emocje jak w śnie. Może to być związane z poczuciem bezsilności, brakiem kontroli lub lękiem przed niewiadomą.

   Symbolika globalna: Wojna jądrowa jest symbolem ogromnych zmian i zagrożeń. Może to odzwierciedlać poczucie, że zmiany, które widzisz w świecie lub społeczeństwie, mogą mieć ogromne konsekwencje i wpływ na twoje życie.

   Pragnienia i cele: Czasami sny mogą również ukazywać nasze pragnienia, cele lub tęsknoty. Może to być wyraz chęci przełamania ograniczeń, zmiany sytuacji czy osiągnięcia pewnych celów.

   Przetwarzanie emocji: Sny mogą pomagać w przetwarzaniu emocji i myśli, które nieświadomie nosimy ze sobą. To może być sposób, w jaki mózg radzi sobie z trudnymi tematami lub emocjonalnymi wyzwaniami.

 8. Miałam aż 5 snów wojennych, każdy o różnej tematyce wokół wojny
  1. Obudziłam się w swoim pokoju, słyszałam strasznie głośny alarm bombowy, spojrzałam na dwór, wszędzie była taśma policyjna i ludzie biegali w popłochu. Spojrzałam do sąsiedniego pokoju, tam też była taśma policyjna. Zaczęłam pakować piórnik i nagle sen się urwał, nie że się obudziłam, po prostu nagle zrobiło się czarno.
  2. Ten jest cholernie długi i skomplikowany. Miałam w domu awanturę, doszło w trakcie niej do rękoczynów. Spojrzałam na książkę leżącą na stole, miała prawdopodobnie tytół „2017 wojna z Rosją” (mam ją), otworzyłam ją na losowej stronie, a niej była jakaś czarną maź, nie mogłam nic rozczytać, pochodziła z okładki. Potem byłam w swojej szkole, w szatni, wybuchła wojna i wszyscy się zbroili, ja trzymałam dziwny pistolet, a na ścianie była strzelba. Schowałam się, gdy stanęli niedaleko mnie żołnierze strasznie się bałam i przytuliłam się do płaszcza, a obok mnie stały buty. Potem byłam w mieście, ludzie biegali w popłochu, nadjeżdżał czołg, pobiegłam w jakąś uliczkę, a obok mnie stanął ogromny czołg, przerażona pobiegłam przed siebie. Wróciłam do domu, moich rodziców nie było, poszłam do swojego pokoju i wywieszona była planteka, a na niej coś pisało, nie mogłam rozczytać. Schowałam się w szafie, przyszli żołnierze, odkryli mnie przez puszysty, biały ogon, potem udawałam kota, pomyśleli, że naprawdę jestem kotem i zagrozili, że zabiorą kuchenkę gazową (nadal mnie to bawi)
  3. Jechałam samochem z rodzicami, była w radiu informacja o wybuchu wojny, I że już dużo osób zginęło, rodzice za bardzo się tym nie przejęli. Potem byłam u wujka, i musiałam z jakiegoś powodu pilnie wracać do domu, bez rodziców, położyłam plecak na siedzeniu samochodu towadowego i Miałam już wsiadać, gdy sobie przypomniałam, że prowadzę, więc się przesiadłam. Potem pamiętam że helikopter uderzył w pole orne (mieszkam na wsi), podeszłam do niego a ten wybił się w powietrze.
  4. Byłam przed domem gdy eskadra myśliwców zaatakowała mój dom, weszłam do środka, podłoga zawaliła się (mieszkam na piętrze), poszłam do swojego pokoju i zaczęłam pakować plecak, a pierwszą rzeczą jaką Schowałam była biografia Hitlera (mam ją). Potem spytałam rodziców czy powinnam wziąść walizkę. Wzięłam ją, otworzyłam a w środku była mniejsza, zaczęłam pakować kurtki i ubrania.
  5. Byłam w swojej szkole, ale nie było ścian, widziałam przelatujący nisko samolot pasażerowy. Poszłam do biblioteki szkolnej by wziąść książki, które wybierałam z kosza. Potem poszłam do publicznej biblioteki, i spytałam czy mogę zachować książki, skoro jest wojna, zgodzili się. I nawet dali mi więcej książek. Potem byłam znowu w szkole, chciałam do łazienki, ale kazano mi nałożyć dziwny kombinezon, ale stwierdzono, że powietrze nie jest nanuklearizowane. Widziałam jeszcze dyrektorkę.

  • Sennik-biz

   Sny o wojnach mogą mieć różne znaczenia, ale w Twoim przypadku wydają się skupiać na kilku głównych motywach:

   Adaptacja do trudnych sytuacji: W wielu z Twoich snów musisz dostosować się do niebezpiecznych lub nieprzewidywalnych okoliczności, które są poza Twoją kontrolą. To może symbolizować, że jesteś elastyczna i potrafisz radzić sobie z niespodziewanymi wyzwaniami w życiu codziennym.

   Wartość książek i wiedzy: Książki pojawiają się w kilku Twoich snach, co może wskazywać na ich szczególne znaczenie dla Ciebie. Możliwe, że podświadomie uważasz wiedzę za klucz do przetrwania w trudnych czasach.

   Relacje rodzinne: W wielu snach pojawiają się Twoi rodzice, co może sugerować, że są ważni w Twoim życiu. W trudnych sytuacjach wojennych, które wyobrażasz sobie w snach, zdajesz sobie sprawę, że chciałabyś być z nimi, co może oznaczać potrzebę poczucia bezpieczeństwa.

   Osobiste zainteresowania: Wspominane elementy, takie jak biografia Hitlera, mogą wskazywać na Twoje zainteresowania historyczne. Może to sugerować, że pragniesz zgłębiać wiedzę na temat przeszłości, aby zrozumieć i nauczyć się z doświadczeń innych.

   Pragnienie kontroli: W tych snach często próbujesz kontrolować sytuacje, nawet gdy wydają się być chaotyczne i niebezpieczne. To może oznaczać, że w życiu codziennym pragniesz porządku i spokoju.

   Podsumowując, te sny mogą odzwierciedlać Twoje pragnienie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwania wiedzy oraz dążenia do kontroli nad swoim życiem. Są to zdolności, które mają duże znaczenie w życiu codziennym, a rozwijanie ich może pomóc Ci osiągnąć sukces i poczucie spełnienia.

 9. …..sprzedalam mieszkanie i cieszylam sie , ze je opuszczam. Mialam jakiegos partnera zyciowego, ktory po sprzedazy mojego mieszkania przyniosl wielka beczke benzyny i oznajmil, ze teraz mozemy drugi raz wykasowac z ubezpieczenia. Nie zgodzilam sie mowiac, ze to mieszkanie nie nalezy juz do mnie.Opuszczam mieszkanie wychodzac na ulice i widze inwazje wojsk lub grup terorystycznych, ktore przesuwajac sie do przodu strzelaly do wszystkiego, co sie rusza. Bylam w strachu i wiecznej ucieczce chowajac sie w tym moim sprzedanym mieszkaniu. Gdy nagle wszystko ucichlo, wyszlam ze swojego schowka ponownie na ulice i ogarnelo mnie zdumienie !!!Przedemna staly pola pelne kolorowych kwiatow. Na jednym z pol stal olbrzymi traktor, ktory ( ,ialam wrazenie) te kwiaty kosi. Podbieglam do tego traktora. Miedzy kolami zaczelam te skoszone kwiaty wyciagac…..az nagle wiedze nadchodzacych zolnierzy….Zaczeli mnie gonic. Ponownie schowalam sie w moim sprzedanym mieszkaniu. Ale nik mnie nie znalazl. Z tego calego stresu wkoncu obudzilam sie, ale przezylam jako jedyna !!!!

 10. Wiec kiedy wyszedlem ze szkoly w snie oczywiscie prorosyjscy afrykanscy zolnierze zbudowali oboz koncentracyjny obok szkoly wtedy zolnierze przekonywali osoby z mojej klasy (jestem w 7 klasie) aby weszli do obozu mowiac im o tym ze jest tam luksus sa baseny itp ja za to nie weszlem tam. Ucieklem obok mojego bloku a wtedy zolnierze dostali rozkaz znalezc mnie i rozstrzelic mimo tego po drodze znalazlem polaka zolnierza ktory pomogl mi przetrwac, znalazl on mnie kryjacego sie w krzakach a ja zapytalem sie przestraszonym glosem *ty jestes polskim zolnierzem?* wychodzac z ukrycia a ten zaczal mi pomagac. Przy okazji tylko 2 dziewczyny z mojej klasy przetrwaly oboz uciekajac z niego reszta zostala zabita a w tym czasie do mnie doszli moi rodzice i zaczela sie ucieczka mimo tego musielismy sie skryc do scronu w piwnicy poniewaz usluszelismy alarm przeciwbombowy dziewczyny z klasy jednak nie mogly dojsc do nas dlatego skryly sie gdzie indziej a zolnierz tylko nam doradzal co robic. Sen skonczyl sie na tym ze zaczelismy z cala rodzina kopac bunkier w piwnicy jednak wtedy sie obudzilem z lzami w oczach i teraz pisze dla was moj sen. Dzieki za przeczytanie mojej historii!

 11. Mi się śniło dzisiaj że wybuchła koło mnie bomba Rosyjska później powiedziałam mamie że się zaczyna wojna światowa zaczęliśmy się ubierać Itp widziałam samoloty jak z babami leciały słyszałam szczały od pistoletu nawet umarłam w śnie jeden lub dwa razy przez ucieczkę później jechałam z tatą ałtobusem który do wszystkich dobijał później schowałam się na placu pod domnkiem do drugi mnie zaszczelił później widziałam panią z dziećmi która uciekła przed mini i jak umarłam na placu to zaparzyła mam herbatę pozneij inni się schowali w piaskownicy inni uciekli do domów p-ó-ź-ń-e-j paczyli w domach w szafkach i rodzice musieli dać tam swoje dzieci że jak Rosjanie ich zobaczą w szafie od razu bili je.
  I to mój sen

  • Zainwestuj w słownik ortograficzny, bo oczy bolą od tych byków. Internet zrobił z ludzi debili i może dobrze byłoby przetrzebić wojną tych ćwierćmózgów

  • A mi sie zuzia snilo ze przeczytalam Twoj sen po czym zbombardowałam Cię słownikiem poprawnej polszczyzny. Do szkoły i wkuwać lekcje a nie bzdury wypisywać.

 12. Wczoraj mi się śniło, jak byłem w swoim domu i zobaczyłem, że w oddali idą żołnierze, chyba niemieccy, więc wyszedłem i nie wiedziałem co zrobić, natomiast podszedł żołnierz i mnie zaprowadził do jakiegoś pojazdu, ja się położyłem i zamknąłem oczy udając martwego, po ok. 10 sekundach otworzyłem oczy i tutaj się obudziłem

 13. Mój dzisiejszy sen też dotyczył wojny. Mój mąż jest zawodowym żołnierzem. Pojechał z synem na biwak. We śnie na początku wszystko wyglądało normalnie. Zaczął się od tego, że rozmawiałam z dwoma młodymi sąsiadami z bloku obok. Potem zaczęłam robić coś w kuchni. Nagle usłyszałam dźwięk syreny wojskowej – każdy na pewno wie jak on brzmi. Mieszkamy blisko jednostki, pomyślałam, że to znowu ćwiczenia z gotowości. Normalnie mąż zawsze słyszał syrenę, ale skoro go nie było to stwierdziłam, że zadzwonię do niego przed dyżurnym. W telefonie brakło zasięgu, wie wyszłam na dwór go złapać. Wtedy na niebie zobaczyłam jak jakiś system antyrakietowy rozbija obce rakiety przeciwnika. Wiedziałam już, że jest wojna i mój mąż musi jak najszybciej stawić się w jednostce. Sieci telefoniczne nie działały, więc musieli wysłać po niego łącznika. Ale przecież nie ma co w domu. Zaczęłam chodzić po sąsiadach, czy ktoś pożyczy mi samochód żebym mogła po niego pojechać. Każdy chciał uciekać i nikt mi nie pomógł. Wtedy się obudziłam.

 14. Wczoraj mi się śniło, że broniłem z innymi żołnierzami jakiś biały dom, dokładnie nie pamiętam kiedy i od kogo dostałem kulkę w nogę, ale jak już dostałem ten nabój w nogę to się dopiero zaczęła cała historia, na początku wiadomo jak dostałem to zbytnio nie czułem bólu nie wiem dla czego. Po jakieś dłuższej chwili przestała mi lecieć krew z nogi dokładnie koło piszczela, jak nie leciała ta krew to nagle ktoś mi powiedział, że kula zatrzymała sie w nodze i zatkała mi jakąś tam tętnice i było dobrze do chwili gdy nagle ta noga zaczęła mi powiększać się dwukrotnie i ktoś tam zawiadomił śmigłowiec który zabierze tam rannych. No ja już nie mogłem, chodzić bo ta noga taka duża była juz i musiałem sie czołgać, a przypominam ze cały czas trwała wojna. Po jakieś dłuższej chwili przyleciał śmigłowiec i zabierał rannych do śmigłowca, ja tam jak usłyszałem ze nagle nadlatuje to zacząłem sie czołgać, żeby mnie zabrali ze sobą, ale nagle jeden żołnierz ktory był w tym śmigłowcu powiedział, ze juz nie maja miejsca dla mnie i muszę zostać, no to ja taki przygnębiony ze musze zostać wycofałem się do domu pod ostrzałem i po jakieś chwili to wszystko się uspokoiło i byłą cisza i spokój, lecz nagle podchodzi do mnie jakaś osoba i mówi ,, wiesz dla czego toga sie powieksza, bo kula zatrzymała jakąś tam żyłę czy coś takiego i jakiś tam olej się tam w ciele wytwarza i ona się powiększa przez to i bede musiał mieć amputowana nogę i bede w protezie chodził.

 15. A mi się śniło że z Afryki i Rosji mieli atakować Polskę bo coś tam się nie dogadali i najlepsze że oni wiechsli czołgami ,żołnierze nie było widać żeby kogoś w niewolę brali ale wyganiali a w tv nic nie mówili tylko później jednak wstrzymali się z atakiem dalej bo polska się dogadała taki dziwny sen z jednej strony mają atakować a zdrugiej się wstrzymuja

 16. Byłem w szkole i w pewnym momencie moja wychowawczyni powiedziała naszej klasie że o 8:30 nastąpi ewakuacja ponieważ nadchodzi wojna. Najpierw wszyscy byli zmartwieni, natomiast o godzinie 8:29 uczniów ogarnęło przerażenie i niektórzy zaczęli płakać, w tym moja przyjaciółka którą przytuliłem na pocieszenie. Wyszliśmy przerażeni ze szkoły, a nad nami leciały bombowce. Na tym sen się urwał.

 17. Śniło mi się że byłem w jakimś kraju na wojnie (bodajże Jugosławia tak słyszałem i tak dedukowałem po moim ubiorze) i byłem snajperem,byłem ukryty na takiej wieży starej nad jeziorem a dalej były bloki czyli miasto,dodam że wnioskując po moim ubiorze w tamtym śnie byłem Serbem.I tak strzelałem do kolejnych Bośniaków aż w końcu ktoś mnie zauważył i już się zlecieli,dostałem kulkę,ból był tak prawdziwy że prawie beczałem z bólu,spadłem z tej wieży do tego jeziorka,a na dnie były jakieś śmieci i inne potłuczone szkło,pociąłem się na nim i jeszcze dostałem kilka kulek,próbowałem się z tego jeziora wydostać jednakże ostatnim co zapamiętałem to jak padłem twarzą na taflę i utopiłem się,wtedy się obudziłem,NIGDY WIĘCEJ NIE CHCIAŁBYM TAKIEGO SNU,NAROBIŁ MI TAKIEGO STRACHU ŻE TAMTEGO DNIA KIEDY SIĘ OBUDZIŁEM (Okolice 4 rano) NIE SPAŁEM DO MOMENTU AŻ ZNOWU POSZŁEM SPAĆ (mniej więcej 1 w nocy)

 18. Snilo mi sie dziecko,plod ktory nie byl jeszcze rozwiniety.Dziecko bylo chlopcem owiniete bylo w niebieskie szatki.Mialam sie nim opiekowac,czulam sie za nie odpowiedzialna choc do konca nie wiem czy to bylo moje dziecko.Mialam go nakarmic,ale dziecko nie potrafilo jeszcze otwierac ust wiec pomyslalam.ze moglabym go nakarmic strzykawka.Pozniej byam na plazy bylo tam pieknie ludzie sie kompali ja tez weszlam do wody do kolan,ale ciagle myslalam tylko o tym czy to dziecko przezylo.

 19. Śniło mi się że przyszła do mnie rodzina z okazji moich siedemnastych urodzin, śmialismy oraz rozmawialiśmy ogólnie to nie rozgrywało się to w moim domu tylko nowym miejscu. Po jakimś czasie ktoś powiedział że o danej godzinie(gdzieś o 17 albo 19) żołnierze będą nas atakować nie pamiętam czy kraj czy miasto, w którym się znajdowaliśmy. Zaczęliśmy się przygotowywać do wojny i nagle pojawili się moi najbliżsi przyjaciele jak i ci dalsi znajomi oni również razem z nami mieli walczyć. Gdy już się przygotowaliśmy zaczęliśmy wyruszać, a co dziwne zacząłem słyszeć jakąś wojenną muzykę którą już gdzieś słyszałem nie miała ona tekstu po prostu sam podkład. Gdy byliśmy już na miejscu moja znajoma zaczęła nas wszystkich święcić wykonywaliśmy znak krzyża. I na tym mój sen się zakończył, dodam jeszcze że na wojnie z mojej rodziny był dziadziuś, babcia, mama, Wujek.

Przewiń do góry