znaczenie snu uciekać

Uciekać

Sennik zdradza, że uciekanie we śnie najczęściej oznacza, że próbujesz uciec od nieprzyjemnych rzeczy, na przykład niemiłych wrażeń czy doświadczeń, które powinieneś zapomnieć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Sennik uciekać

Ucieczka może to też wskazywać na Twoje poczucie winy i moralne konflikty, chęć ucieczki od odpowiedzialności albo zobowiązań. Sennik sugeruje, że śniący może mieć duże pragnienie wolności. 

Symbolika uciekania w snach

Ucieczka w snach może symbolizować próbę uniknięcia trudności lub problemów w życiu. Śniący może czuć się przytłoczony sytuacją lub obowiązkami i pragnie znaleźć sposób na uniknięcie ich konfrontacji. Interpretacja ta sugeruje, że sen o ucieczce może wskazywać na potrzebę radzenia sobie ze stresem lub trudnościami w bardziej konstruktywny sposób, zamiast unikania ich.

Ucieczka w snach może także symbolizować pragnienie wolności i niezależności. Śniący może czuć się ograniczony lub uwięziony w jakimś aspekcie życia i pragnie znaleźć sposób na uwolnienie się i zdobycie swobody działania. Interpretacja ta sugeruje, że sen o ucieczce może wskazywać na potrzebę podjęcia ryzyka i podejmowania działań mających na celu osiągnięcie większej autonomii.

Ucieczka w snach może również symbolizować unikanie konfrontacji z własnymi emocjami lub problemami emocjonalnymi. Śniący może czuć się zdezorientowany lub zagubiony wobec swoich uczuć i pragnie znaleźć sposób na ucieczkę od nich. Interpretacja ta sugeruje, że sen o ucieczce może wskazywać na potrzebę szukania wsparcia lub pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Znaczenie snu uciekać

sen o ucieczce

Uciekać przed kimś

Uciekanie przed kimś we śnie może symbolizować unikanie problemów, strachów, lub konfrontacji w życiu jawny. Może to być odzwierciedlenie lęku przed konfrontacją z osobą lub sytuacją, która wydaje się zagrażająca.

Uciekać przed mężczyzną

Śnienie o ucieczce przed mężczyzną może oznaczać lęk przed autorytetem, dominacją lub agresją. Może to także odnosić się do strachu przed konkretną męską postacią w życiu osoby śniącej lub ogólnie przed męskością.

Uciekać przed bandytami

Ucieczka przed bandytami we śnie może symbolizować strach przed byciem skrzywdzonym lub wykorzystanym. Może to odzwierciedlać obawy związane z bezpieczeństwem lub poczuciem zagrożenia w jakimś aspekcie życia.

Uciekać przed kobietą

Śnienie o ucieczce przed kobietą może wskazywać na lęk przed intymnością, emocjonalną zależnością, lub konfliktem z żeńską postacią w życiu śniącego. Może to również symbolizować unikanie cech typowo kojarzonych z kobiecością.

Uciekać przed powodzią

Uciekanie przed powodzią we śnie może być symbolem próby ucieczki przed własnymi emocjami, przepełnieniem uczuciowym lub sytuacjami, które wydają się przytłaczające. Powódź często reprezentuje niekontrolowane emocje lub sytuacje życiowe. Ten sen może również ostrzegać przed unikaniem problemów, sugerując, że takie działanie może prowadzić do większych trudności.

sennik uciekać - uciekać przed powodzią

Uciekać przed wężem

Węże w snach często symbolizują strach, pokusę, podstęp lub mądrość. Ucieczka przed wężem może oznaczać unikanie konfrontacji z niebezpiecznymi lub niepokojącymi aspektami życia, bądź lęk przed zdradą czy złośliwością.

Uciekać przed tornadem

Tornado w snach często reprezentuje destrukcyjne siły, emocjonalne burze, czy niekontrolowane sytuacje. Uciekanie przed tornadem może wskazywać na próbę uniknięcia chaosu, konfliktów, czy nadciągających zmian.

Uciekać przed potworem

Uciekanie przed potworem we śnie może odzwierciedlać lęk przed wewnętrznymi demonami, nieznajomymi aspektami osobowości, czy trudnymi emocjami. Potwory często reprezentują nieprzezwyciężone obawy lub represjonowane uczucia.

Uciekać przed policją

Ucieczka przed policją we śnie może symbolizować lęk przed autorytetami, odpowiedzialnością, czy konsekwencjami swoich działań. Może to odzwierciedlać poczucie winy, strach przed odkryciem, lub konflikt z prawem lub zasadami moralnymi.

Uciekać przed wężem

Uciekanie przed wężem we śnie może symbolizować lęk przed niebezpiecznymi sytuacjami, zdradą, lub podstępem. Węże często reprezentują też seksualność, mądrość, czy odrodzenie, więc ucieczka może wskazywać na unikanie tych aspektów.

Uciekać przed lwem

Ucieczka przed lwem w śnie może oznaczać strach przed silnymi emocjami, agresją lub dominującą postacią. Lew jako symbol siły i odwagi może reprezentować nieuchronne wyzwania, przed którymi próbujemy uciec.

Uciekać przed mordercą

Uciekanie przed mordercą we śnie często odzwierciedla strach przed utratą kontroli, zagrożeniem dla własnego życia lub bezpieczeństwa. Może to także symbolizować unikanie konfrontacji z własnymi „mrocznymi” aspektami lub trudnymi emocjami.

sennik uciekać

Uciekać przed niedźwiedziem

Śnienie o ucieczce przed niedźwiedziem może wskazywać na strach przed siłą, władzą lub złością – zarówno w sobie, jak i innych. Niedźwiedź może również symbolizować naturalne instynkty lub potrzebę ochrony.

Uciekać przed strzałami

Ucieczka przed strzałami we śnie może symbolizować poczucie bycia atakowanym lub krytykowanym. Może to odzwierciedlać strach przed konfrontacją lub poczucie zagrożenia w jakimś aspekcie życia.

Uciekać przed dzikimi zwierzętami

Uciekanie przed dzikimi zwierzętami we śnie może oznaczać strach przed nieznanym, niekontrolowanym, lub dzikim aspektem życia lub własnej osobowości. Może to również wskazywać na unikanie instynktownych reakcji czy emocji.

Uciekać przed deszczem

Ucieczka przed deszczem w śnie może wskazywać na unikanie smutku, rozczarowań lub negatywnych emocji. Deszcz może również symbolizować oczyszczenie, więc ucieczka może oznaczać opór wobec zmian lub transformacji.

Uciekać przed burzą

Śnienie o ucieczce przed burzą może symbolizować strach przed konfliktem, emocjonalną niepewnością, lub nadchodzącymi zmianami. Burza często reprezentuje gwałtowne emocje lub niespodziewane zdarzenia.

Uciekać przed słoniem

Uciekanie przed słoniem we śnie może oznaczać unikanie dużych problemów, zobowiązań lub emocjonalnych ciężarów. Słoń jako symbol siły i pamięci może również reprezentować przeszłe doświadczenia lub wspomnienia, którym staramy się uciec.

Uciekać przed pożarem

Uciekanie przed pożarem we śnie może symbolizować unikanie destrukcyjnych emocji, sytuacji, lub zmian. Pożar często reprezentuje pasję, gniew, czy transformację, więc ucieczka może wskazywać na lęk przed tymi intensywnymi doświadczeniami.

Uciekać przed psem

Śnienie o ucieczce przed psem może oznaczać strach przed lojalnością, zaufaniem lub agresją. Psy często symbolizują przyjaźń i ochronę, więc ucieczka może wskazywać na obawy związane z zaufaniem lub zobowiązaniami w relacjach.

znaczenie snu ucieczka

Uciekać przed jeleniem

Uciekanie przed jeleniem we śnie może symbolizować unikanie delikatności, łagodności, lub naturalności. Jeleń często reprezentuje delikatność i spokój, więc ucieczka może wskazywać na konflikt z tymi cechami w sobie lub innych.

Uciekać przed zabójcą

Ucieczka przed zabójcą we śnie często odzwierciedla lęk przed utratą kontroli, zagrożeniem życia, lub własnymi „mrocznymi” aspektami. Może to także symbolizować unikanie trudnych emocji lub sytuacji w życiu.

Uciekać przed dinozaurem

Uciekanie przed dinozaurem we śnie może oznaczać lęk przed przestarzałymi ideami, przeszłością, lub ogromnymi problemami, które wydają się nie do pokonania. Dinozaury mogą symbolizować coś, co jest już nieaktualne lub przerażające.

Uciekać przed bykiem

Śnienie o ucieczce przed bykiem może wskazywać na unikanie konfrontacji, uporu, lub silnych emocji. Byk jako symbol siły i determinacji może reprezentować przeszkody lub wyzwania, przed którymi próbujemy uciec.

Uciekać przed kimś złym

Śnienie o ucieczce przed kimś złym może odzwierciedlać wewnętrzne zagubienie i osamotnienie. Może to symbolizować życie w ciągłym stresie i obawie, wskazując na obecność problemów, z którymi trudno sobie poradzić. Postać zła w śnie może reprezentować wewnętrzne lęki lub sytuacje życiowe, które wydają się być przerażające lub przytłaczające.

sennik uciekać - uciekać przed kimś złym

Uciekać przed diabłem, szatanem

Uciekanie przed diabłem lub szatanem we śnie często symbolizuje walkę z wewnętrznymi demonami, poczuciem winy, czy złymi aspektami osobowości. Może to również odzwierciedlać konflikt moralny lub etyczny.

Uciekać przed cyganami

Ucieczka przed Cyganami w śnie może symbolizować strach przed nieznanym, obcym lub przed stylem życia, który jest postrzegany jako niestandardowy lub niestabilny. Może to również odzwierciedlać unikanie niekonwencjonalnych pomysłów lub ludzi.

Uciekać przed wodą

Ucieczka przed wodą we śnie może symbolizować unikanie emocji, intuicji, lub niepewnych sytuacji. Woda często reprezentuje emocjonalną głębię i nieprzewidywalność, więc ucieczka może wskazywać na lęk przed zanurzeniem się w emocje lub niejasne sytuacje.

Uciekać przed mafią

Śnienie o ucieczce przed mafią może odzwierciedlać strach przed władzą, nielegalnością, lub groźbą. Może to także symbolizować lęk przed skorumpowanymi systemami, nieetycznymi działaniami, lub przemocą.

Uciekać przed pociągiem

Uciekanie przed pociągiem we śnie może symbolizować strach przed nieuniknionym, kontrolą, lub szybkimi zmianami. Pociąg jako symbol determinacji i nieuchronności może reprezentować sytuacje czy decyzje, które wydają się nieuniknione.

Uciekać przed gorylem

Śnienie o ucieczce przed gorylem może wskazywać na unikanie agresji, siły, lub dominujących aspektów osobowości. Goryl jako symbol siły i dominacji może oznaczać konfrontację z potężnymi emocjami lub osobami.

Uciekać przed byłym chłopakiem

Ucieczka przed byłym chłopakiem we śnie może symbolizować lęk przed przeszłością, nierozwiązanymi emocjami, lub powrotem do starego wzorca relacji. Może to także oznaczać chęć oddalenia się od wspomnień lub uczuć związanych z tą osobą.

Uciekać przed tygrysem

Uciekanie przed tygrysem we śnie może oznaczać strach przed siłą, agresją, lub dzikością. Tygrys jako symbol mocy i nieprzewidywalności może reprezentować mocne emocje lub niebezpieczne sytuacje.

Uciekać przed wojskiem

Śnienie o ucieczce przed wojskiem może wskazywać na lęk przed autorytetem, kontrolą, lub konsekwencjami swoich działań. Może to także symbolizować unikanie konfliktów, walki, czy rygorystycznych systemów.

Uciekać przed koniem

Ucieczka przed koniem we śnie może symbolizować unikanie wolności, siły, lub niezależności. Koń często reprezentuje wolność i moc, więc ucieczka może wskazywać na obawy przed braniem odpowiedzialności za własne życie lub decyzje.

Uciekać przed pająkami

Uciekanie przed pająkami we śnie może symbolizować lęk przed skomplikowanymi sytuacjami, intrygami, lub uczuciem bycia uwikłanym w coś. Pająki często reprezentują pułapki, manipulację lub tajemnicze aspekty życia.

Uciekać przed wilkiem

Śnienie o ucieczce przed wilkiem może wskazywać na strach przed samotnością, agresją, lub dziką naturą. Wilki mogą także symbolizować instynkty, więc ucieczka może odzwierciedlać unikanie instynktownych decyzji lub relacji.

Uciekać przed krokodylem

Uciekanie przed krokodylem we śnie może symbolizować lęk przed zdradą, fałszem lub ukrytymi zagrożeniami. Krokodyle często są kojarzone z podstępem i niebezpieczeństwem, co może reprezentować obawy przed nieznanym zagrożeniem.

Uciekać przed chłopakiem

Ucieczka przed chłopakiem w śnie może oznaczać obawy związane z relacją, strach przed zobowiązaniami, emocjonalną bliskością, lub konfrontacją z problemami w związku.

Uciekać przed bombą

Śnienie o ucieczce przed bombą może symbolizować lęk przed wybuchem emocji, konfliktem, lub destrukcyjnymi zmianami. Bomba jako symbol gwałtownego i niespodziewanego wydarzenia może wskazywać na obawy przed niekontrolowanymi sytuacjami.

Uciekać przed smokiem

Uciekanie przed smokiem we śnie może oznaczać strach przed potężnymi siłami, kontrolą, lub dominującymi aspektami osobowości. Smok jako symbol mocy, tajemnicy i wyzwania może reprezentować potężne przeszkody lub lęki.

Uciekać przed lekarzem

Ucieczka przed lekarzem we śnie może symbolizować lęk przed konfrontacją z problemami zdrowotnymi, strach przed diagnozą, lub nieufność do medycznych autorytetów. Może to także oznaczać unikanie odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uciekać przed robotami

Śnienie o ucieczce przed robotami może wskazywać na obawy związane z postępem technologicznym, utratą kontroli, lub anonimowością i brakiem ludzkich emocji w społeczeństwie. Może to również symbolizować strach przed dehumanizacją lub utratą indywidualności.

Uciekać przed złodziejem

Uciekanie przed złodziejem we śnie może symbolizować strach przed utratą cennych rzeczy, zarówno materialnych, jak i niematerialnych (np. wartości, zaufania). Może to także odzwierciedlać obawy związane z bezpieczeństwem lub zaufaniem do innych.

Uciekać przed gwałcicielem

Śnienie o ucieczce przed gwałcicielem może być wyrazem głębokiego strachu przed przemocą, utratą kontroli, lub naruszeniem granic osobistych. Może to także odzwierciedlać traumę lub obawy związane z intymnością i zaufaniem.

Uciekać przed śmiercią

Uciekanie przed śmiercią we śnie może symbolizować lęk przed końcem, zmianą, lub nieznanym. Może to także oznaczać unikanie myśli o własnej śmiertelności lub konfrontacji z życiowymi zakończeniami.

Uciekać przed wampirem

Śnienie o ucieczce przed wampirem może wskazywać na strach przed wykorzystaniem, emocjonalnym wampiryzmem, lub zależnościami. Wampir jako symbol wysysania życia może reprezentować osoby lub sytuacje, które wydają się wyczerpywać emocjonalnie.

Uciekać przed ślubem

Ucieczka przed ślubem we śnie często symbolizuje obawy związane z zobowiązaniami, zmianami życiowymi, lub strach przed utratą wolności. Może to również odzwierciedlać wątpliwości co do decyzji o ślubie lub gotowości na poważny związek.

Uciekać przed zombie

Ucieczka przed zombie we śnie może symbolizować strach przed utratą kontroli, dehumanizacją, lub obawą przed konfrontacją z własną śmiertelnością. Zombie mogą także reprezentować aspekty życia, które czują się monotonne lub bez życia.

Uciekać przed zakonnicą

Śnienie o ucieczce przed zakonnicą może wskazywać na lęk przed moralnością, surowymi zasadami, lub odrzuceniem własnych potrzeb na rzecz surowych standardów. Może to także odzwierciedlać konflikt między osobistymi przekonaniami a zewnętrznymi oczekiwaniami.

Uciekać przed księdzem

Uciekanie przed księdzem we śnie może symbolizować unikanie duchowości, poczucia winy, lub autorytetów moralnych. Może to również odzwierciedlać konflikt między osobistymi przekonaniami a dogmatami religijnymi.

Uciekać przed skorpionem

Śnienie o ucieczce przed skorpionem może wskazywać na strach przed zdradą, niebezpieczeństwem, lub ukrytymi zagrożeniami. Skorpion jako symbol niebezpieczeństwa i śmierci może reprezentować trudne do zauważenia zagrożenia w życiu.

Uciekać przed potworem

Uciekanie przed potworem we śnie może oznaczać lęk przed wewnętrznymi demonami, nieznajomymi aspektami osobowości, czy trudnymi emocjami. Potwory często reprezentują nasze najgłębsze strachy i nierozwiązane konflikty.

Uciekać przed dzikiem

Śnienie o ucieczce przed dzikiem może symbolizować unikanie dzikiej, niekontrolowanej agresji lub instynktów. Dzik jako symbol siły i nieprzewidywalności może reprezentować potężne, nieokiełznane aspekty życia lub osobowości.

Uciekać przed robakami

Ucieczka przed robakami we śnie często wskazuje na lęk przed inwazją, zanieczyszczeniem, lub małymi problemami, które wydają się przytłaczające. Może to także symbolizować strach przed chorobą, rozkładem, lub czynnikami wywołującymi dyskomfort.

Zobacz również hasło Ucieczka.

sennik ucieczka

Znaczenie snu UCIEKAĆ w innych kulturach i sennikach

Sennik babuni

Gdy we śnie uciekasz przed nieprzyjacielem, uciekasz przed kimś złym, sugestia, że żyjesz w stresie i masz problemy z którymi sobie nie radzisz. Sen wróży także zagubienie i osamotnienie.

Kiedy we śnie widzisz wielu uciekających ludzi, unikniesz jakiegoś niebezpieczeństwa.

Jeśli we śnie uciekasz przed powodzią, będziesz  próbował uciec przed samym sobą. Sen jest również przestrogą przed pakowaniem się w problemy.

Uciekać po schodach, wróży to złe wiadomości i trudności ciężkie do pokonania. Sennik ostrzega, że w życiu śniącego pojawi się wiele przeciwności. 

Uciekać przed smokiem, przestroga przed zatraceniem się w rzeczach materialnych. Symbol ten wyraża również konflikty rozgrywające się we wnętrzu śniącego.

Uciekać przed koniem, również na jawie będziesz się czegoś bał. Sen można interpretować jako obawę przed miłością lub zbliżeniem intymnym. Sennik łączy ucieczkę przed koniem z obawami na jawie, również tymi nieuzasadnionymi. 

Uciekać przed potworem, sen może oznaczać, że tracisz kontrolę nad własnym życiem. Ma jednak również pozytywną stronę. Uciekanie przed potworem przeważnie przynosi miłe zaskoczenie na jawie. 

Uciekać z dzieckiem, wieszczy to obawy i zmartwienia, czasem nieuzasadnione lub na wyrost. Jeśli jesteś matką, jest to sugestia, że będziesz chciała kogoś ochronić, komuś pomóc. 

Uciekać przed lawiną, jakiś niespodziewane wydarzenia, które nie będą zbyt korzystne. Sennik informuje, że będziesz chciał wyrwać się spod jakiegoś ucisku.

Uciekać przed wilkami, symbol ucieczki od problemów na jawie. Również znak, że nie uda Ci się komuś zaszkodzić.

Uciekać przed pszczołami, stracisz na sobą kontrolę. 

uciekać przed policją : zwiastuje, że w nadchodzących dniach czekają Cię miłe niespodzianki i poprawa sytuacji materialnej lub wizyta dawno nie widzianych przyjaciół, którzy podzielą się z Tobą ciekawymi informacjami mogącymi odmienić Twoje życie.

uciekać przed zabójcą, mordercą : przyjrzyj się swojej codziennej rutynie i sprawdź czy nie popadasz w lekkie uzależnienie. Na tym etapie łatwo będzie je jeszcze kontrolować i uchronić się przed problemem. Wprowadź do swojego życia zdrowsze nawyki.

uciekać przed wojną : nie pozwól aby zaskoczyły Cię niespodziewane wizyty i nieoczekiwane wydatki. Przygotuj się i nie odmawiaj pomocy przyjaciołom, jeżeli możesz pomóc. Oni teraz naprawdę Cię potrzebują. Gdy tylko będą mieli okazję, z pewnością się odwdzięczą.

Sennik mistyczny
 • Jeśli śnisz, że uciekasz przed czymś, wskazuje to na złe działanie, przed którym musisz mieć się na baczności. Zapowiada to też, że uciekniesz przed niebezpieczeństwem.
 • Jeśli śnisz, że uciekasz przed dzikimi zwierzętami, jest to znak, że musisz zwrócić uwagę na podstępną osobę w swoim najbliższym otoczeniu.
 • Gdy śni Ci się, że nie udało Ci się uciec przed dzikimi zwierzętami, jest to bardzo zły znak wieszczący smutek. 
 • Kiedy śnisz, że uciekasz, zapowiada Ci to pomyślny wynik dyskusji.
 • Jeśli ktoś pomaga Ci w ucieczce, zapowiada to, że przez swoją dobroć będziesz miał kłopoty.
 • Bezowocna ucieczka wróży Ci smutek.
 • Udana ucieczka, zapowiada spełnienie Twoich życzeń.
Sennik arabski
 • Jeśli śnisz, że uciekasz, zapowiada to, że uciekniesz od śmiertelnego niebezpieczeństwa.
 • Gdy ktoś pomaga Ci w ucieczce, zapowiada to, że za Twój dobry charakter będziesz dostawał jedynie niewdzięczność.
 • Jeśli widzisz kogoś, kto ucieka, jest to znak, że grozi Ci poważna dyskusja.
 • Bezowocna ucieczka wróży Ci ciężkie czasy.
5/5
Hasła : , ,

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


19 snów o “Uciekać”

 1. Widziałam z daleka blok w którym był otwarty balkon. Przez otwarte drzwi było widać kilkoro dzieci podwieszonych do sufitu. Nie umiałam określić czy za szyję czy w inny sposób. Jak zaczęłam sie bardziej temu przyglądać obraz się wyostrzył i zobaczyłam ze jedno z tych dzieci sie rusza. Wiedziałam że muszę mu pomóc. Nie wiem w jaki sposób ale jedno z tych dzieci uratowałam i uciekałam bo wiedziałam że ojciec tego dziecka nas goni. Po drodze zastanawiałam sie gdzie się ukryć i kogo poprosić o pomoc. Wiedziałam że jakieś publiczne instytucje nie będą zbyt bezpieczne ale chciałam zaopiekować sie tym dzieckiem za wszelką cenę nawet biorąc je do siebie do domu.

  • Sen o obserwacji dzieci podwieszonych do sufitu w bloku, z których jedno udało Ci się uratować, może symbolizować Twoje silne poczucie empatii, odpowiedzialności i pragnienie niesienia pomocy tym, którzy są w niebezpieczeństwie lub potrzebują wsparcia. Decyzja o uratowaniu dziecka i próba ucieczki przed goniącym ojcem odzwierciedlają Twoją gotowość do działania w obronie słabszych oraz Twoją odwagę w stawianiu czoła potencjalnym zagrożeniom. Rozważanie, gdzie się ukryć i kogo poprosić o pomoc, wskazuje na Twoje strategiczne myślenie w sytuacjach kryzysowych i determinację, by chronić i zapewnić bezpieczeństwo, nawet kosztem własnego spokoju. Ten sen może podkreślać Twoją wewnętrzną siłę i niezłomność w obronie wartości, które są dla Ciebie ważne.

 2. Od jakiegoś czasu śnią mi się w miarę podobne sny. Narazie miałam takie dwa dni pod rząd z bardzo podobnymi zakończeniami. Pierwszy dotyczyl mojej wychowaczyni z liceum przez którą mam min różne problemy psychiczne. Gdy przerodził się w koszmar to ona zaczęła mnie gonić i krzyczeć na mnie. Gdy mnie dorwała i miałam zamiar popatrzeć jej w twarz to się obudziłam z łzami w oczach i szybkim oddechem. Mam rzadko koszmary.
  W drugim to pamiętam że bawiłam się z jakąś dziewczynką i otoczenie wyglądało na centrum handlowe. Nagle zaczęło zbierać się dużo osób. I jakby wszyscy łącznie z dziewczynkom szykowali się do wyjścia. Nagle zobaczyłam mojego tatę (z którym nie mam problemów) szedł w moja stronę i jak chciał coś do mnie powiedzieć to się wtedy obudziłam. Dawno nie miałam takich schematycznych snów i tak intensywnych. Nie mogę ich sama Zinterpretować dlatego uciekam się do państwa.

  • Sniło mi się, że dokuczałam jakimś dziewczyna najpierw jednej dziewczynie dokuczałam i pozniej zaczelam przed nią uciekać a uciekałam dlatego bo nie chciałam zeby ona odpłaciła mi się tym samym jakbym bala sie jej ale żałowałam, że jej tak dokuczałam i byla ze mną kolezanka, ktora byla po mojej stronie i uciekała razem ze mną a później byla kolejna dziewczyna w jakimś pomieszczeniu moja dawna kolezanka z dzieckiem swoim u lekarza i ona najpierw zaczela mi jakby dokuczac skakała po ławce i sie śmiała ze mnie i ja odpłaciłam się jej tym samym ale chyba gorzej i ona zaczela płakać i znowu zaczelam uciekać bo sie wystraszyłam jakby samej siebie? I uciekałam szybko zeby tamta mnie nie znalazła co to może oznaczać

 3. Witam, proszę o pomoc.
  Za każdym razem gdy cokolwiek mi się śni, jestem w tym samym świecie-w swoich rodzinnych stronach które wyglądają inaczej niż w rzeczywistości ale jest to „stała mapa snow” zawsze tam jestem gdy śnie.
  Ostatnio już 3 noc zrzedu śni mi się że jestem w zagrożeniu, polują na mnie i na moją rodzinę źli ludzie i w śnie zawsze przed nimi uciekamy. Zawsze ciężko nam się zebrać do ucieczki. A to źle wpisuje numer w telefon, a to nie mogę znaleźć samochodu albo nie wiem gdzie znajduje się moje dziecko. Finalnie nie dochodzi do zadnej zbrodni tylko sie budze podczas uciekania.To musi coś oznaczać. Bardzo proszę o pomoc.

 4. Śniło mi się, ze byłam na placu zabaw z dweima osobami ale one nie zwracaly na mnie uwagi, a ja się na nich patrzałam i siedziałam w piasku. Oni się podciągali na czas. Potem nie wiem jak ale sie z tamtąd wydostalam i szlam kolo podstawowki gdzie normalnie w prawdziwym zyciu zyje. I zobaczylam tam puszystego, jasno brazowego psa z latami. I ja wiedzialam ze on na mnie pobiegnie wiec zaczelam taktycznie uciekac z innym psem(tak samo wygladajacym) ale on byl bardzo blisko i kolowalismy po calej przedniej powierchni szkoly. Na koniec ten pies jakby probowal mnie ugrysc ale nie wiem czy to zrobil czy nie bo sie juz wybudzilam.

  • Bycie na placu zabaw z dwiema osobami, które Cię ignorują, może odzwierciedlać uczucie osamotnienia lub niedocenienia. Może to symbolizować pewien rodzaj odcięcia od innych lub poczucie, że Twoje potrzeby lub uwagi są pomijane.

   Podciąganie na czas: Widok tych dwóch osób, które się podciągają, może symbolizować rywalizację lub porównywanie się z innymi w aspekcie osiągnięć. Może to także odnosić się do poczucia presji, aby osiągnąć pewien cel lub być „na czas”.

   Siedzenie w piasku: Możliwe, że siedzenie w piasku jest symbolem poczucia, że utknąłeś w pewnym miejscu lub sytuacji, gdzie nie masz kontroli nad wydarzeniami lub nie jesteś w centrum uwagi.

   Pies na podstawówce: Pojawienie się psa może symbolizować lojalność, przyjaźń lub ochrone. Pies, który wydaje się Cię ścigać, może odbijać pewne obawy lub wyzwania, z którymi stajesz w obliczu.

   Ucieczka przed psem: Ucieczka przed psem może odzwierciedlać próbę uniknięcia pewnych trudności lub konfliktów w rzeczywistości. Może to oznaczać, że stajesz w obliczu pewnych wyzwań i starasz się je pokonać, unikając bezpośredniej konfrontacji.

 5. Dziś śniło mi się że uciekałam w nieznanym mi miejscu przed jakimś obcym chłopakiem w moim wieku( mam 14 lat) który chyba chciał mnie zgwałcic, udało mi się uciec do jakiegoś hotelu w którym za drzwiami tarasowymi były koty chyba 4 żywe i 1 martwy, tylko że one były jakiś dziwnie ułożone bo były obok siebie w rządku odgrodzone jakąś małą ścianą, przed całą tą ucieczka chyba również byłam w tym hotelu i byłam tam z jakimś facetem który właśnie robił pogrzeb tym kotom i ja wzięłam jednego z tych kotów, był mały biało czarny + dodam też że nie był jakiś ciepły ale też nie był zimny

 6. 28 czerwca śniło mi się że jestem z mamą na sankach na droze która była pokryta śniegiem i okolica też. dojechaliśmy do jakiegoś domu przy lesie obok byly pola i nagle sanki się zatrzymały. obok nas byli jacyś ludzie ubrani na czarno i byli cicho oraz wywoływali we mnie strach, potem wstałem i zacząłem mamę pchać na sankach moje zostawiłem poczym kilka metrów dalej byłem już w środku lasu i widziałem postać która miała dwa metry i miała na sobie plachte białą i zaczęła nas gonić, mówiłem do mamy ze ma się modlić i się nie bać a ja będę pchać sanki,m
  uciekaliśmy pomiędzy drzewami przed nią potem zrzuciła ta postac z siebie białą płachte i była całą ubrana na mrocznie czarno, potem kilka metorow dalej sanki wydawały się nie do przepchnięcia i nie miałem siły żeby je pchać ale dopchałem je do bezpiecznej strefy w śnie wydawało mi się że jestem w bezpieczne strefie poczym wyszedłem do niej ona zniknęła a ja byłem na polu które było rozdzielone płotem koło wysokiego plota z bali oraz siatki stali ludzie ubrani na czarno ja podszedłem do niech a oni zmienili się w kruki i latali w stronę plota ale nie mogli przeleciec jakby zawiśli w powietrzu wydawali mi się jak by to były to diabły a ja się z niech śmiałem że są źli i nie mogą przekroczyć granicy plota ja przeszedłem i skończył się sen

  • Sanki i śnieg: Mogą symbolizować radość, beztroskę i czystość. Jednak zatrzymanie się sani może oznaczać poczucie utraty kontroli lub zablokowanie w jakimś aspekcie twojego życia.

   Ludzie ubrani na czarno: Ich cichość i wywołanie strachu mogą reprezentować obawy, stres lub ciemne emocje, które wpływają na twoje samopoczucie.

   Postać w lesie: Ta tajemnicza postać o dwóch metrach i białej płachcie, która później zmienia się w mroczne ubranie, może symbolizować Twoje lęki, które są obecne w twoim życiu. Może to odnosić się do uczuć niepewności, zagubienia lub konfrontacji z nieznanym.

   Modlitwa i pchanie sanków: Twoje zalecenie matce, aby się modliła i nie bała się, a ty pchałeś sanki, może oznaczać twoje pragnienie ochrony dla siebie i innych, a także determinację i siłę, aby pokonać trudności.

   Kruki i plot: Przemiana ludzi ubranych na czarno w kruki może symbolizować negatywne lub mroczne siły, które próbują cię ograniczyć lub zaszkodzić. Niezdolność do przekroczenia płotu może sugerować, że te siły nie mają wpływu na ciebie lub są zatrzymane przez twoje siły wewnętrzne.

 7. 16czerwca śniło mi się, że facet sprzedał mnie do burdelu i z niego uciekałam, biegłam ile sił w nogach.. przez lasy gdy już sił nie miałam na kolanach. Ciagle biegłam aż uciekłam i się obudziłam..

  • Sen o byciu sprzedanym do burdelu i ucieczce może odzwierciedlać Twoje obawy związane z utratą kontroli nad własnym życiem, manipulacją lub wykorzystaniem przez innych. Może to być sygnał, że masz w sobie silną potrzebę wolności, autonomii i niezależności.

   Bieganie przez lasy w celu ucieczki symbolizuje Twoją determinację i siłę w pokonywaniu przeciwności. To pokazuje, że masz w sobie zasoby, które pomogą Ci przetrwać trudne sytuacje i stanąć na przeciwko przeciwnościom.

   Obudzenie się w momencie ucieczki może oznaczać, że zdajesz sobie sprawę z możliwości kontroli nad swoim życiem i odrzucania negatywnych wpływów. To może być znak, że masz w sobie siłę i zdecydowanie, aby opuścić sytuacje, które Cię ograniczają.

   Choć ten sen może być nieprzyjemny, może też być bodźcem do refleksji nad Twoimi potrzebami i granicami. Może to zachęcać Cię do podejmowania świadomych decyzji i stawania w obronie swojego dobrostanu.

 8. To teraz będzie hit, dzisiejszej nocy z 5 na 6 maja, śniło mi się że uciekam przed facetem. Dziś 6 maja miałam lecieć do Gruzji, byłam już na lotnisku i czekałam przy moim gate ale nikt przez niego nie przechodził więc myślałam ze może jest opóźniony lot i tez nikt nie mówił przez mikrofon o tym locie. Wstałam i podeszłam do pań spytać się który gate do mojego samolotu i powiedziały mi że on już poleciał. Wieże że była jakaś przyczyna tego tym bardziej po tym co przeczytałam tutaj.

  • To jest teraz hit-też jestem Judyta i też miałam sen z 5-6 maja, że uciekam, ale z moim facetem przed jakimiś rozwscieczonymi oprychami.

 9. W tym śnie kupiłam małego czarnego królika który towarzyszył mi cały czas, szlam z mamą i bratem gdy nagle zrobiło się tak dziwnie na niebie i pojawiły się trąby powietrzne zaczęliśmy uciekać, jedna trąba powietrza okazała się być psem a druga takim wielkim potworem (przerażającym) nie wiem gdzie podziała się moja mama i brat ale na uciekałam a to coś za mną biegło, po jakimś czasie zobaczyłam budynek który przypominał mi szkole i weszłam tam pierw wchodziłam po schodach i weszłam przez drzwi a potem schodzilam bo słyszałam ze on za mną biegnie i tu się kończy bo się obudziłam

  • Sny zwykle odzwierciedlają nasze codzienne życie i emocje. Ten sen może symbolizować twoje poczucie osamotnienia i strachu przed nieznanym. Czarny królik, który ci towarzyszył, mógłby oznaczać twoją potrzebę towarzystwa i kompanii. Trąby powietrzne i stworzenia, które je wywołały, mogą reprezentować twoje lęki i zagrożenia. Ucieczka przed nimi i szukanie schronienia w budynku przypominającym szkołę mogą oznaczać twoje pragnienie bezpieczeństwa i ochrony.

 10. Nieśmiała

  We śnie ktoś nie chciał mnie wypuścić ale wypuścił i biegłam po schodach i to prawda co piszą. Bo on niedawna mało spie bo żyje w strefie czuje że ze wszystkim jestem sama i nie mogę liczyć na partnera

 11. BikiniDolne

  Nie pamiętam już bardzo dokładnie ale uciekałam przed jakąś mafią czy ogólnie wpływowymi ludźmi. Generalnie pościg był w wielkim budynku, wyglądał w środku jak jakiś zamek lub bogata rezydencja. No i tak biegałam z góry na dół ukrywając się przed złymi ludźmi. Nagle „ja” oderwało się od mojej postaci, która okazała się mężczyzną. A ja sama stałam się aptekarką i pomogłam „poprzedniemu ja” wydostać się z budynku. W tym samym momencie ci źli ludzie wzięli mnie do niby piwnicy i tam mnie przesłuchiwali, zadawali mi pytania w stylu: skąd znam tamtego człowieka, dlaczego mu pomogłam, itd. Ale nagle zrobiło się zamieszanie. Miał być występ kogoś sławnego. I sen się urwał.

 12. Śniło mi się, że idę przez las i głośno śpiewam. Za mną szła jakaś istota (wyglądała jak strach na wróble z kapeluszem i głowy) ale uznałam że to jakues drzewo o dziwnym kształcie. W końcu znalazłam skarb (wtf) przez co byłam mega szczęśliwa. Odwróciłam się, zauważając że postać przyspieszyła i to nie jest drzewo. Dokładnie pamiętam takie olśnienie „Jezu, on za mną szedł, teraz mam skarb i mnie skrzywdzi!” Przerażona wbiegłam w gąszcz obok ścieżki, co było błędem. Ta kreatura bardzo szybko się poruszała wśród krzaków, a ja ugrzęzłam. Zanim mnie dorwała, obudziłam się zlana potem.

  To nie jest mój pierwszy sen z takim czymś, od mniej więcej dwóch tygodni co 2-3 dni mam jakiś koszmar. Mogę temu coś zaradzić?

Przewiń do góry