ucieczka sennik

Ucieczka

Sny o uciekaniu, ucieczce wywołują niemałe emocje u śniących. Śnią się ludziom bardzo często a sennik wyjaśnia je różnie, w zależności od okoliczności towarzyszących. Jak podaje sennik , ucieczka sugeruje, że żyjesz w ogromnym napięciu lub stresie. Masz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić. Sen zapowiada zagubienie, osamotnienie, nieporadność. Niekiedy informuje, że unikniesz jakiegoś niebezpieczeństwa.

Sennik ucieczka 

Symbolika ucieczki w snach

Ucieczka w snach może symbolizować lęk i niepewność związane z obawami lub trudnościami w życiu. Śniący może czuć się przytłoczony sytuacją lub zagrożeniem i pragnie znaleźć sposób na uniknięcie jej konfrontacji. Interpretacja ta sugeruje, że sen o ucieczce może wskazywać na potrzebę radzenia sobie ze stresem lub trudnościami w bardziej konstruktywny sposób, zamiast unikania ich.

Ucieczka w snach może także symbolizować pragnienie wolności i niezależności. Śniący może czuć się ograniczony lub uwięziony w jakimś aspekcie życia i pragnie znaleźć sposób na uwolnienie się i zdobycie swobody działania. Interpretacja ta sugeruje, że sen o ucieczce może wskazywać na potrzebę podjęcia ryzyka i podejmowania działań mających na celu osiągnięcie większej autonomii.

Ucieczka w snach może również symbolizować unikanie konfrontacji z problemami lub trudnościami w życiu. Śniący może czuć się zdezorientowany lub zagubiony wobec sytuacji i pragnie znaleźć sposób na uniknięcie ich konfrontacji. Interpretacja ta sugeruje, że sen o ucieczce może wskazywać na potrzebę szukania wsparcia lub pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.

Znaczenie snu ucieczka

znaczenie snu ucieczka

Pomagać w ucieczce

Nieprzewidziane konsekwencje niesionej pomocy.
Sen, w którym pomagasz komuś uciec, może oznaczać, że Twoja dobroć i chęć niesienia pomocy innym mogą przynieść nieprzyjemne konsekwencje. Może to być ostrzeżenie, abyś był bardziej ostrożny w wyborze osób, którym decydujesz się pomagać, ponieważ Twoje dobre intencje mogą być wykorzystane przeciwko Tobie.

Uciekać

Unikanie niebezpieczeństwa dzięki własnej przebiegłości.
Sen, w którym uciekasz, sugeruje, że znajdziesz sposób, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub trudnej sytuacji. Może to być znak, że Twoja intuicja lub podejmowane decyzje pozwolą Ci ominąć potencjalne problemy.

Ucieczka z więzienia

Dążenie do wolności z ryzykiem niekorzystnych skutków.
Sen o ucieczce z więzienia może symbolizować Twoje pragnienie wolności i niezależności. Jednak może również wieszczyć niekorzystne wiadomości lub zyski, które okażą się pozorne. Ostrzega przed podejmowaniem decyzji, które mogą wydawać się korzystne na pierwszy rzut oka, ale w rzeczywistości przyniosą więcej problemów.

Ucieczka z domu

Pragnienie zmiany i ucieczki od domowych problemów.
Sen o ucieczce z domu często pojawia się u osób, które nie czują się komfortowo we własnym otoczeniu domowym. Symbolizuje chęć oderwania się od problemów, codzienności i może być wyrazem buntu oraz pragnienia zmiany.

sennik ucieczka - ucieczka z domu

Ucieczka ze szpitala

Problemy zdrowotne i pragnienie uniezależnienia się od nich.
Sen o ucieczce ze szpitala może odzwierciedlać Twoje obawy lub niezadowolenie związane z opieką zdrowotną lub obecnym stanem zdrowia. Może to być sygnał, że ignorujesz ważne kwestie zdrowotne lub że czujesz się ograniczony przez obecną sytuację medyczną.

Ucieczka przed dzikimi zwierzętami

Zdrada ze strony bliskich i konieczność ostrożności w zaufaniu innym.
Sen o ucieczce przed dzikimi zwierzętami może symbolizować krzywdę, która spotka Cię ze strony osób, którym ufałeś i które uważałeś za przyjaciół. Wskazuje na zagrożenie ze strony osób bliskich, które mogą zdradzić Twoje zaufanie.

Ucieczka przed kataklizmem

Obawy przed długotrwałymi skutkami zaangażowania w problemy.
Sen, w którym uciekasz przed kataklizmem, może symbolizować Twoje obawy przed nadchodzącymi problemami lub trudnościami, które mogą mieć długotrwałe skutki. Może to być ostrzeżenie, że zaangażowanie się w pewne sytuacje lub afery może przynieść poważne konsekwencje, z którymi będziesz musiał się zmierzyć przez długi czas.

Widzieć, jak ktoś ucieka

Zawody i rozczarowania w życiu.
Sen, w którym obserwujesz, jak ktoś ucieka, może przepowiadać zawody i rozczarowania w Twoim życiu. Może to sugerować, że doświadczysz trudności lub będziesz świadkiem porażek innych, które wpłyną również na Twoje samopoczucie.

Ucieczka samochodem

Unikanie odpowiedzialności i potrzeba jej przejęcia.
Sen, w którym uciekasz samochodem, może wskazywać na próbę unikania odpowiedzialności i obwinianie innych za własne niepowodzenia. Jest to sygnał, że nadszedł czas, aby wziąć życie we własne ręce i ponieść odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje.

sennik ucieczka - ucieczka samochodem

Ucieczka przez las

Zmęczenie codziennością i pragnienie ucieczki do spokoju.
Sen o ucieczce przez las może odzwierciedlać Twoje uczucie zmęczenia problemami i codziennymi obowiązkami. Symbolizuje pragnienie ucieczki do spokojniejszego, bardziej komfortowego życia. Las jako miejsce ucieczki podkreśla Twoje dążenie do odnalezienia wewnętrznego spokoju i harmonii z naturą.

Ucieczka psa

Refleksja nad sobą i własnymi relacjami z innymi.
Sen, w którym Twój pies od Ciebie ucieka, może zmuszać do refleksji nad własnym zachowaniem i cechami charakteru. Może wskazywać na problemy w relacjach międzyludzkich oraz potrzebę zastanowienia się nad swoim wpływem na innych.

Ucieczka przed psem

Wrogość otoczenia i konieczność ostrożności.
Sen o ucieczce przed psem może sygnalizować spotkanie z wrogością lub trudnościami w relacjach z ludźmi, którzy nie są Ci życzliwi. Wskazuje na konieczność ostrożności wobec osób, które mogą stanowić źródło konfliktów lub nieporozumień.

Ucieczka przed pożarem

Ucieczka przed problemami i obawy dotyczące przyszłości.
Ucieczka przed pożarem w snach może symbolizować próbę uniknięcia konfrontacji z własnymi problemami lub lękami. Sen ten wyraża obawy dotyczące przyszłości i niepewność co do dalszej ścieżki życiowej.

Ucieczka z labiryntu

Przezwyciężanie wewnętrznych ograniczeń i dążenie do wolności.
Sen o ucieczce z labiryntu może oznaczać, że próbujesz wydostać się z sytuacji pełnej ograniczeń, obaw, lęków i kompleksów. Wskazuje na potrzebę stawienia czoła własnym wewnętrznym przeszkodom i przezwyciężenia ich w celu osiągnięcia wolności emocjonalnej i psychicznej.

Ucieczka sprzed ołtarza

Niedoświadczenie i nieprzemyślane decyzje w życiu osobistym.
Sen o ucieczce sprzed ołtarza może odzwierciedlać Twoje obawy przed zaangażowaniem lub oznaczać, że nie jesteś jeszcze gotowy na poważne decyzje życiowe. Może to być sygnał, że podejmujesz pochopne decyzje, nie zastanawiając się nad ich konsekwencjami. Jest to przestroga przed dawaniem obietnic, których nie jesteś w stanie dotrzymać.

Ucieczka przed lwem

Konflikty z autorytetami i lęk przed utratą kontroli.
Sen o ucieczce przed lwem sugeruje, że możesz czuć się zagrożony przez osobę mającą nad Tobą władzę, taką jak szef czy rodzic. Może to również symbolizować Twój strach przed utratą kontroli nad pewnymi aspektami życia.

Ucieczka przed wojną

Pragnienie ucieczki od stresu i dążenie do spokoju.
Sen o ucieczce przed wojną wskazuje na wewnętrzne konflikty lub życie w ciągłym stresie. Może to być oznaka, że próbujesz uciec od problemów lub napięć, które dominują w Twoim życiu. Sen ten może również odzwierciedlać pragnienie pokoju i stabilności.

Ucieczka przed Niemcami, Rosją

Unikanie konfliktu i dążenie do bezpieczeństwa.
Sen o ucieczce przed Niemcami lub Rosją, podobnie jak ucieczka przed wojną, często interpretowany jest w kontekście unikania konfliktów lub sytuacji stresowych. Może to oznaczać, że doświadczasz strachu lub niepokoju związanego z przeszłością lub obecnymi wydarzeniami w Twoim życiu.

Ucieczka przed mordercą

Strach przed trudnymi sytuacjami lub obawa przed życiem.
Sen o ucieczce przed mordercą może symbolizować, że znajdziesz się w sytuacji, która wyda Ci się bez wyjścia i ekstremalnie trudna. Może to także oznaczać Twój wewnętrzny strach przed życiem i jego wyzwaniami, interpretując ucieczkę jako metaforę unikania trudnych sytuacji lub konfrontacji z własnymi obawami.

Ucieczka przed policją

Zakłócenie spokoju i unikanie odpowiedzialności.
Sen, w którym uciekasz przed policją, może wskazywać na okres, kiedy szczęśliwe chwile zostaną zakłócone przez niespodziewane problemy. Symbolizuje również możliwość, że nie wypełniasz swoich zobowiązań lub próbujesz zrzucić winę za swoje niepowodzenia na innych.

Ucieczka z pieniędzmi

Ostrzeżenie przed nieuczciwością lub próba uniknięcia problemów.
Ucieczka z pieniędzmi w snach może mieć dwojakie znaczenie w zależności od kontekstu. Ucieczka z cudzymi pieniędzmi ostrzega przed ryzykiem oszustwa lub konsekwencjami nieuczciwych działań. Natomiast ucieczka z własnymi pieniędzmi może oznaczać próbę uniknięcia problemów lub zarzut skąpstwa wobec kogoś.

Ucieczka przed strzałami

Przezwyciężanie przeszkód i osiąganie sukcesu.
Sen o ucieczce przed strzałami sugeruje, że mimo trudności i przeszkód, które napotkasz na swojej drodze, osiągniesz sukces w obszarze, który może Cię zaskoczyć. Symbolizuje to zdolność do przetrwania i przekraczania granic w dążeniu do celu.

Podsumowanie snu o ucieczce

Pomagać w ucieczce: nieprzyjemności z powodu własnej dobroci.

Uciekać: sennik zdradza, że unikniesz niebezpieczeństwa.

Uciekać z więzienia: wieszczy to niekorzystne wiadomości oraz pozorny zysk. 

Uciec ze szpitala: problemy zdrowotne.

Uciekać przed dzikimi zwierzętami, spotka Cię krzywda ze strony osób, którym ufałeś i których uważałeś za przyjaciół.

Uciekać przed kataklizmem: wplączesz się w aferę, której skutki będziesz odczuwał bardzo długo.

Widzieć jak ktoś ucieka: według sennika spotka Cię w życiu wiele zawodów.

Ucieczka z domu, uciec z domu, co na to sennik? Sen ten pojawia się głównie u osób, które w swoich czterech ścianach nie czują się zbyt komfortowo. Symbolizuje oderwanie się od problemów i codzienności. Niekiedy jest wyrazem buntu oraz sprzeciwu.

Ucieczka samochodem, czy sennik interpretuje to źle? Uciekać samochodem oznacza, że strasz się unikać odpowiedzialności i obwiniasz innych o swoje porażki lub kłopoty. Musisz wreszcie wziąć odpowiedzialność za swoje życie.

Ucieczka przez las, uciekać przez las: oznacza to, że jesteś już zmęczony problemami i codziennymi obowiązkami. Pragniesz uciec do bardziej komfortowego życia.

Ucieczka psa: gdy we śnie Twój pies od Ciebie ucieka, musisz się zastanowić, czy na pewno jesteś dobrym człowiekiem? Sen wskazuje na negatywne cechy charakteru śniącego oraz problemy w relacjach międzyludzkich.

Ucieczka przed psem, uciekać przed psem: spotkasz się z czyjąś wrogością. Sennik wskazuje również na ludzi wokół Ciebie, którzy nie są Ci życzliwi.

Ucieczka przed pożarem, uciekać przed pożarem, może to symbolizować ucieczkę przed samym sobą. Sen wyraża również obawy związane z przyszłością i dalszym życiem śniącego.

Ucieczka z labiryntu, uciekać przez labirynt, masz w sobie mnóstwo ograniczeń. Nieuzasadnionych obaw, lęków, kompleksów. Pora stawić im czoła.

Ucieczka sprzed ołtarza, uciec sprzed ołtarza, wskazuje to na niedojrzałość i na podejmowanie przez Ciebie nieprzemyślanych decyzji. Sen przestrzega przed dawaniem obietnic bez pokrycia.

Ucieczka przed lwem, uciekać przed lwem, wróży to kłopoty z kimś będącym „nad Tobą” np. szefem lub rodzicami. Może to też wyrażać lęk przed utraceniem nad czymś kontroli.

Uciekać przed wojną, ucieczka przed wojną,sen ten zazwyczaj pojawia się u osób, którzy mają jakieś problemy lub żyją w przewlekłym stresie. Wyraża on potrzebę uwolnienia się od tego napięcia. Symbol ten może również oznaczać chaos i niezorganizowane życie.

Ucieczka przed Niemcami, uciekać przed Niemcami, sen należy interpretować tak samo jak ucieczkę przed wojną.

Ucieczka przed mordercą, uciekać przed mordercą, znajdziesz się w bardzo trudnej sytuacji. Nieraz należy rozumieć ucieczkę przed mordercą jako strach przed życiem.

Ucieczka przed policją, uciekać przed policją,szczęśliwy czas zostanie zmącony. Symbol ten może wskazywać również na niespełnione zobowiązania wobec innych osób oraz zrzucanie winy za niepowodzenia na kogoś innego.

Ucieczka z pieniędzmi, uciekać z pieniędzmi,jeżeli uciekasz z cudzymi pieniędzmi, musisz zachować ostrożność, bo grozi Ci oszustwo. Kiedy uciekasz z własnymi pieniędzmi, unikniesz nieszczęścia lub okażesz komuś skąpstwo.

Ucieczka przed strzałami, uciekać przed strzałami, sugeruje to, że osiągniesz sukces na dość ciekawym polu.

ucieczka sennik

Znaczenie snu UCIECZKA w innych kulturach i sennikach

Sennik mistyczny

Ucieczka od nieszczęścia jest najczęściej niekorzystnym znakiem.

Ucieczka z niewoli zapowiada, że od ubóstwa przejdziesz do bogactwa.

Ucieczka przed epidemią wróży Ci zdrowie i dobrobyt, ale też sygnalizuje, byś chronił się przed epidemią i chorobami w ogóle. Może też zapowiadać Ci cierpienie związane z planami przeciwników.

Zobacz również hasło Uciekać, Sen o byciu ściganym. 

5/5
Hasła : ,

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


93 sny o “Ucieczka”

 1. Ja jej nie zabiłam ona tam już była .koleżanka . Uciekałam przed policją i jakimiś ludźmi dużym białym zardzewiałym busem na pace miałam trupa ciało mojej nie żyjącej koleżanki wbetonowalam jej nogi w wiadro ona była w pozycji stojącej już wychodziły jej plamy pośmiertne opadowe na ciele fioletowe oraz z ust wylatywała jej piana w końcu ta policja mnie dogoniła otoczyła ja wylałam coś szarego z wiadra jak by ten beton no i mówię dalej to nie ucieknę muszę ją oddać i się policji a chciałam ją chyba w tym lesie zakopać ale policja mnie obudziła

 2. Śniło mi się, że moja partnerka (związek tych samych płci, jesteśmy dwa lata ze sobą, mieszkamy 8 miesięcy poza granicami Polski, u jej rodziny na razie) ucieka sprzed ołtarza, nic nie mówiąc, nie tłumacząc. Otrzymałam wsparcie po tym nieudanym ślubie, jednak byłam bardzo załamana. Byłam na zakupach później i widziałyśmy się, jednak zero odzewu z jej strony. Sen był bardzo realistyczny, wszystko było bardzo skrupulatnie zaplanowane, a jej zachowanie bardzo obojętne.

  • Twój sen może odzwierciedlać lęk przed odrzuceniem lub utratą w związku. To normalne uczucie, zwłaszcza w długotrwałych związkach. Może to być wyrazem obaw o to, co mogłoby się stać, gdyby coś poszło nie tak.

   Zmiany w życiu: Mieszkacie teraz poza granicami Polski, co samo w sobie jest dużą zmianą. Sen o nieudanym ślubie może symbolizować lęk przed nieznanym i obawę przed zmianami w waszym życiu.

   Komunikacja i otwartość: Brak komunikacji w śnie może odzwierciedlać potrzebę otwartej rozmowy i wyrażania uczuć. Może warto porozmawiać z partnerką o swoich obawach i lękach, aby lepiej zrozumieć siebie nawzajem.

 3. Śniło mi się że dwojga chłopaków odprowadzało mnie do domu przez pobliski las, nagle chłopacy zaczęli uciekać w przeciwną stronę więc postanowiłam się pożegnać, gdy oni pobiegli myślałam że jeden z nich biegnie w moja stronę ponieważ nie założyłam okularów, jednak okazał się on jakimś nieznanym mi do tej pory człowiekiem. Usiadłam na pobliskiej górce piasku i drzew oraz liści, po czym podbiegł do mnie ten pan, krzycząc na mnie że to jego działka, gdzie był to poprostu las niczyi. Ja zaczęłam uciekać, ponieważ zaczął we mnie rzucać drzewem. Gdy dobiegłam do domu to zamknęłam się w moim pokoju w którym była moja mama po czym on zaczął otwierać drzwi gdzie ja szybko je przytrzymałam i nie wszedł. Chwile się ze mną siłował, ale nie dał rady.Po tym poszedł na dół i zaczął szperać w domu.
  I wtedy mój sen się zakończył. Ale mam do tej pory takie dziwne uczucie po tym śnie plus mam wrażenie jakbym miała zaraz zemdleć lub jakby coś złego miało się stać mi, czy komuś bliskiemu.

  • Chłopcy, którzy najpierw Cię odprowadzają, a potem uciekają, mogą symbolizować pewne relacje w Twoim życiu, które wydają się być bliskie, ale nagle zaczynają się oddalać. To może odzwierciedlać uczucie opuszczenia lub osamotnienia.

   Nieznajomy Właściciel Działki: Pojawienie się nieznanego człowieka twierdzącego, że to jego działka, może reprezentować poczucie zagrożenia lub konfliktu w Twoim otoczeniu. Może to oznaczać, że czujesz się wtrącana lub niepewna w pewnych sytuacjach.

   Ucieczka i Konfrontacja: Twoja reakcja na agresję nieznanego mężczyzny jest reakcją na zagrożenie, w jakie się znalazłaś. To może sugerować, że w rzeczywistości staramy się uciekać od trudnych sytuacji lub konfrontacji z problemami.

   Zamknięcie w Domu: Zamknięcie się w domu i obrona przed intruzem może odzwierciedlać potrzebę bezpiecznego miejsca, gdzie możesz się schronić przed trudnościami życiowymi.

 4. Miałam sen że nagle się przebudziłam na środku osiedla czułam się jak bym nie spała potem chciałam znaleźć swój dom ale nie umiałam wszystko działo się szybko a poza tym w nocy biegałam w kółko szukając domu po jakimś czasie go znalazłam poszłam do łóżka i zasnęłam do teraz nie wiem czy to była jawa czy ją naprawdę tam byłam

  • Sen może odzwierciedlać uczucie zagubienia lub niepewności w swoim życiu. Może to oznaczać, że obecnie masz trudności z określeniem, jakie są twoje cele i gdzie jest twoje miejsce.

   Zmiany w życiu: Sen ten może również odnosić się do jakichś zmian w twoim życiu lub przechodzenia przez okres przejściowy. To może być symboliczne dla próby znalezienia swojej drogi w nowej sytuacji lub po pewnych zmianach.

   Wewnętrzne poszukiwania: Szukanie swojego domu może odzwierciedlać poszukiwanie poczucia przynależności lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Może to sugerować, że starałaś się odnaleźć swoje miejsce w życiu lub zrozumieć swoje emocje i potrzeby.

   Rzeczywistość vs. sen: W twoim opisie jest wątpliwość, czy to był sen czy rzeczywistość. To samo uczucie można przekształcić na poziomie symboliki. Sen może odnosić się do próby zrozumienia, co jest rzeczywiste, a co może być jedynie snem lub iluzją.

   Podświadome procesy: Twój umysł w trakcie snu może eksplorować różne myśli, uczucia i sytuacje, które są ważne dla ciebie. To może być próbą zrozumienia lub rozwiązania pewnych kwestii.

 5. Znowu miałem podobny sen. Rozmawiałem ze znajomym moich kuzynów, z którymi nie za bardzo się lubię, a jego samego kiedyś uderzyłem z liścia, jednak przez to, że byłem dzieckiem nie oddał mi. Nie wiem czemu był w stroju farmera i dawał mi kwiat słonecznika. Nagle zniknął i pojawił się mój brat oraz parę nieznanych osób 2 kobiety 2 mężczyzn i dziecko. Zaczęliśmy uciekać i tak jakby ja prowadziłem tą ucieczkę. Uciekaliśmy przed człekokształtnymi robotami. Mogły strzelać, niektóre latały, ale ten główny który nas gonił, wolał rękami wszystko niszczyć i miał specjalną tarczę na którą nie działała żadna broń palna, bo na początku ja w niego strzelałem i kiedy miał mnie zabić mój brat akurat przy tym starciu później już nie, miał moc jak Superman z avangersów czyli laserowe oczy i gdy mnie uwolnił zaczęliśmy uciekać.za każdym razem się udawało. Najpierw pieszo. Potem rozdzielamy się na chwilę potem zobaczyłem, że wszyscy znaleźli rowery inie zostawili. Widziałem ich plecy. Sam chciał wziąć rower, ale.byly przypięte, więc się schowałem. Nagle zaczęli wracać, rzucili mi broń. Zobaczyłem motor, który też był przypięty, chciałem odstrzelić zamek, ale się nie udało, jakby był zrobiony nwm z czego. Nagle wszyscy zostali pozbawieni tych środków transportu, schowaliśmy się na polu kukurydzy. Gdy myśleliśmy, że lekko się uspokoiło wyszliśmy na drogę, ale nadal w tym polu, doszliśmy do jakiegoś małego osiedla,.które było domkami jednorodzinnymi, a ludzie akurat przed nimi stali. W momencie jak tylko tam weszliśmy jakiś gość rzucił papierosa i się schował ja z jakąś kobietą i jakimś dzieckiem schowaliśmy się do szopy bez drzwi, szczere to nwm czy to była szopa, bo nic tam nie było. Czułem bliska relacje z nimi. Parę chwil przed nalotem z powietrza dobiegł mój brat do nas. Nie wiem skąd wiedziałem, że będą miały te roboty detektory ciepła i kazałem wszystkim schować się pod takie wielkie liście, w raczej położyć je na siebie, padał deszcz, więc były mokre, pojawiły się nagle nwm skąd. Zmyliliśmy ich i udało się przetrwać. O obudziłem się

  • Konflikt i pojednanie: Rozmowa z znajomym swoich kuzynów, z którymi masz trudności, może symbolizować układanie się stosunków lub rozwiązywanie konfliktów. Otrzymanie kwiatu słonecznika od niego może wskazywać na próbę pojednania lub pójście na kompromis. Pojawienie się brata i innych osób wraz z tobą może oznaczać wsparcie i jedność w trudnych sytuacjach.

   Ucieczka i walka: Ucieczka przed człekokształtnymi robotami wskazuje na chęć uniknięcia konfrontacji lub problemów w życiu. Twoje przewodzenie w ucieczce może oznaczać twoją siłę i determinację w radzeniu sobie z trudnościami. Wsparcie ze strony brata i innych osób wskazuje na znaczenie wsparcia społecznego w trudnych sytuacjach.

   Przeszkody i frustracje: Trudności, takie jak nieudane próby skorzystania z rowerów czy nieskuteczne działania wobec zamka na motorze, mogą odzwierciedlać przeszkody i frustracje w osiąganiu celów w życiu. Mogą one symbolizować poczucie niemożności lub ograniczeń w pewnych obszarach.

   Bezpieczeństwo i ochrona: Schowanie się na polu kukurydzy i ukrywanie się przed robotami może symbolizować potrzebę bezpieczeństwa i ochrony. Użycie liści jako osłony przed detektorami ciepła wskazuje na twoje wysiłki w ochronie siebie i innych przed zagrożeniem.

 6. Znowu miałem podobny sen. Rozmawiałem ze znajomym moich kuzynów, z którymi nie za bardzo się lubię, a jego samego kiedyś uderzyłem z liścia, jednak przez to, że byłem dzieckiem nie oddał mi. Nie wiem czemu był w stroju farmera i dawał mi kwiat słonecznika. Nagle zniknął i pojawił się mój brat oraz parę nieznanych osób 2 kobiety 2 mężczyzn i dziecko. Zaczęliśmy uciekać i tak jakby ja prowadziłem tą ucieczkę. Uciekaliśmy przed człekokształtnymi robotami. Mogły strzelać, niektóre latały, ale ten główny który nas gonił, wolał rękami wszystko niszczyć i miał specjalną tarczę na którą nie działała żadna broń palna, bo na początku ja w niego strzelałem i kiedy miał mnie zabić mój brat akurat przy tym starciu później już nie, miał moc jak Superman z avangersów czyli laserowe oczy i gdy mnie uwolnił zaczęliśmy uciekać.za każdym razem się udawało. Najpierw pieszo. Potem rozdzielamy się na chwilę potem zobaczyłem, że wszyscy znaleźli rowery inie zostawili. Widziałem ich plecy. Sam chciał wziąć rower, ale.byly przypięte, więc się schowałem. Nagle zaczęli wracać, rzucili mi broń. Zobaczyłem motor, który też był przypięty, chciałem odstrzelić zamek, ale się nie udało, jakby był zrobiony nwm z czego. Nagle wszyscy zostali pozbawieni tych środków transportu, schowaliśmy się na polu kukurydzy. Gdy myśleliśmy, że lekko się uspokoiło wyszliśmy na drogę, ale nadal w tym polu, doszliśmy do jakiegoś małego osiedla,.które było domkami jednorodzinnymi, a ludzie akurat przed nimi stali. W momencie jak tylko tam weszliśmy jakiś gość rzucił papierosa i się schował ja z jakąś kobietą i jakimś dzieckiem schowaliśmy się do szopy bez drzwi, szczere to nwm czy to była szopa, bo nic tam nie było. Czułem bliska relacje z nimi. Parę chwil przed nalotem z powietrza dobiegł mój brat do nas. Nie wiem skąd wiedziałem, że będą miały te roboty detektory ciepła i kazałem wszystkim schować się pod takie wielkie liście, w raczej położyć je na siebie, padał deszcz, więc były mokre, pojawiły się nagle nwm skąd. Zmyliliśmy ich i udało się przetrwać. I obudziłem się

 7. Znowu miałem podobny sen. Rozmawiałem ze znajomym moich kuzynów, z którymi nie za bardzo się lubię, a jego samego kiedyś uderzyłem z liścia, jednak przez to, że byłem dzieckiem nie oddał mi. Nie wiem czemu był w stroju farmera i dawał mi kwiat słonecznika. Nagle zniknął i pojawił się mój brat oraz parę nieznanych osób 2 kobiety 2 mężczyzn i dziecko. Zaczęliśmy uciekać i tak jakby ja prowadziłem tą ucieczkę. Uciekaliśmy przed człekokształtnymi robotami. Mogły strzelać, niektóre latały, ale ten główny który nas gonił, wolał rękami wszystko niszczyć i miał specjalną tarczę na którą nie działała żadna broń palna, bo na początku ja w niego strzelałem i kiedy miał mnie zabić mój brat akurat przy tym starciu później już nie, miał moc jak Superman z avangersów czyli laserowe oczy i gdy mnie uwolnił zaczęliśmy uciekać.za każdym razem się udawało. Najpierw pieszo. Potem rozdzielamy się na chwilę potem zobaczyłem, że wszyscy znaleźli rowery inie zostawili. Widziałem ich plecy. Sam chciał wziąć rower, ale.byly przypięte, więc się schowałem. Nagle zaczęli wracać, rzucili mi broń. Zobaczyłem motor, który też był przypięty, chciałem odstrzelić zamek, ale się nie udało, jakby był zrobiony nwm z czego. Nagle wszyscy zostali pozbawieni tych środków transportu, schowaliśmy się na polu kukurydzy. Gdy myśleliśmy, że lekko się uspokoiło wyszliśmy na drogę, ale nadal w tym polu, doszliśmy do jakiegoś małego osiedla,.które było domkami jednorodzinnymi, a ludzie akurat przed nimi stali. W momencie jak tylko tam weszliśmy jakiś gość rzucił papierosa i się schował ja z jakąś kobietą i jakimś dzieckiem schowaliśmy się do szopy bez drzwi, szczere to nwm czy to była szopa, bo nic tam nie było. Czułem bliska relacje z nimi. Parę chwil przed nalotem z powietrza dobiegł mój brat do nas. Nie wiem skąd wiedziałem, że będą miały te roboty detektory ciepła i kazałem wszystkim schować się pod takie wielkie liście, w raczej położyć je na siebie, padał deszcz, więc były mokre, pojawiły się nagle nwm skąd. Zmylilismy ich i udało się przetrwać. O obudziłem się

 8. Snilo mi sie ze bylam w sklepie spozywczym i dwoch mezczyc dziwnie sie zachowywalo dzwonili do swojego kolegi wyslali mu pineske z ulica dziwnie zerkali na mnie i dorosła córkę. Zlapalam ja za reke wyszlysmy ze sklepu tak zeby nie wzbudzic podejrzenia wyszlysmy za rogbudynku i schowalysmy sie po czasie wrocilismy do sklepu schowalismy sie pid stół i czekalismy az przyjdzie moj partnwr po nas. Okazalo sie ze to byli ludzie zajmujacym sie handlem ludzmu. 9gi2Przyjechal samochodem mojego zmarłego taty po czym sie lekko poklocilismy bo on chciał wracac hulajnoga elekteyczna i pojechal a my z corka wsiadlysmy do samochodu ruszlylysmy a za chwile widzialam nas na roweze jak ja ja wiózłam na bagazniku pod gore ale nie mialam sily podjechac balam sie ze porywacze wrócą i postanowiłam zawrócić i pojechac kolo jeziora by nas nie widzieli.. Dojechalysmy do domku bo jak sie okazalo bylismy na wczasach byla tam tez moja droga corka wnuczki i moj syn balam sie wychodzić z domku by porywacze nas nie wytropili. Byli tam ludzie z domku obok babka pletla rozne warkocze zaplotka mojej corce wtedy ja kej powiedziałam ze ma mi zrobic dwa tskie i pojazalam na jej corke. Widzialam jezioro. Tez tambyla mojazmarlamama tylko ze ja jej noe widzialam ale czulam ze tam tez jest

  • Interpretacja snu może być różna dla różnych ludzi, ponieważ nasze sny są zazwyczaj wyrazem naszych własnych doświadczeń, myśli i emocji. Jednakże, można odczytać kilka ogólnych symboli z tego snu:

   Sklep spożywczy: Symbolizuje miejsce, gdzie kupujemy potrzebne nam rzeczy. Może odnosić się do naszych potrzeb emocjonalnych, duchowych lub fizycznych.
   Dwoje mężczyzn: Mogą symbolizować nasze własne męskie cechy, takie jak determinacja, agresja lub siła woli. Mogą również odnosić się do naszych relacji z mężczyznami w naszym życiu, takimi jak partnerzy, ojcowie lub bracia.
   Handel ludźmi: Może oznaczać nasze lęki i obawy związane z przemocą, wykorzystywaniem lub utratą kontroli nad swoim życiem.
   Samochód: Symbolizuje nasze zdolności do poruszania się naprzód w życiu, osiągania celów i podróży po różnych etapach naszego życia.
   Jezioro: Symbolizuje emocje, które są głębokie, spokojne i zwykle pozytywne. Może również odnosić się do naszych wewnętrznych pragnień lub duchowej potrzeby.
   Mama: Mogła symbolizować bezpieczeństwo, miłość i troskę. Jednakże, jej brak wizualny w snie może oznaczać poczucie straty lub nieobecności w naszym życiu.
   Ogólnie rzecz biorąc, sen ten może odzwierciedlać nasze lęki i obawy związane z bezpieczeństwem, kontrolą i zagrożeniami, ale również pokazuje nasze pragnienia i potrzeby wewnętrzne, takie jak miłość, troska i pozytywne emocje.

  • Sen o wyspie może odzwierciedlać Twoją potrzebę odpoczynku, ucieczki od codziennych problemów i stresów. Wyspa może być symbolem odizolowania się od rzeczywistości i zatopienia się w swoich myślach i marzeniach.

   Wyspa może również oznaczać Twoje pragnienie samotności i niezależności, lub odwrotnie, Twoją potrzebę związane z poczuciem jedności i spokoju z innymi ludźmi.

   Sen o wyspie może również odzwierciedlać Twoje pragnienie podróży i zwiedzania nowych miejsc, a także Twoje zainteresowania geograficzne i przyrodnicze. Może to być też symbol Twojej chęci do odkrywania siebie samego i poszukiwania swojej drogi w życiu.

 9. Miałam sen że byłam w pracy i mi jakaś asystentka kazała przebrać w suknię ślubną i chyba była koloru czarnego nie pamiętam tego dokładnie i ta asystentka powiedziała że wyjdę za chwilę za mąż i którego w ogóle nie lubiłam i długo się zastanawiałam czy wyjść za kogoś kogo nie lubię czy ktoś kogo lubię więc w końcu wyszłam i powiedziałam że wyjdę za kogoś kogo lubię więc uciekłam i chciałam szybko uciec do galerii vivo ale nagle chłopak mnie zaczął gonić starałam się uciec ale nie mogłam i ten chłopak powiedział że mnie zaprowadzi do tej galeri i już dalej się skończyło bo się obudziłam więc nie wiem jak by się ten sen skończył. Czy ten sen ma jakieś znaczenie ?

 10. Byłem w pokoju siostry grałem na telefonie i nagle moja mama coś powiedziała (nie pamiętam co) rzuciłem telefonem o podłogę (a i w pokoju był brat siostra i tata) i telefon się rozwalił odpadła jedna szósta telefonu (tak mniej więcej wyglądało) później wybiegłem z mojego mieszkania i schodziłem po schodach na klatce schodowej tylko trochę tak chyba nie schodzilem a ślizgałem się na brzuchu po nich jeszcze słyszałem jak cała moja rodzina mnie szukała a mama mnie goniła na klatce też się mocno ślizgałem nie wiem dlaczego i nie miałem butów i gdy już miałem zejść na ostatnie piętro to się obudziłem.

 11. Siedziałam na trawniku i zauważyłam motyle koło mnie (też siedziały na trawniku) stwierdziłam że wstanę i wtedy zauważyłam że na dwóch usiadłam (prawdopodobnie były martwe). Dotknęłam jednego (żywego) i przestraszyłam się że mnie zaatakują i zaczęłam biec. Obudziłam się i nie wiem czy motyl zaczął mnie gonić.

 12. Śniło mi sie tej nocy ze… jestem w przyjaciółmi w lesie nagle ktos zaczyna za nami chodzić, pozniej okazuje sie to byc jakas czarna pani (podobna to krwawej Mery) my zaczynamy uciekać a ona mnie dopada i ja próbuje wyjsc tak jakby z gry ale nic z tego zostaje przez nia złapana pozniej cos ze mna robi,wypuszczam jej sie i uciekam dalej, pozniej zabiera moja koleżankę i juz jej nigdzie nie ma zaginęła lub zginęła, pozniej kolejne 4 lata siedzimy i czekamy na nia kiedy wróci, pozniej przychodzi ona po tych 4 latach i nic nie pamięta i zmieniają jej sie rzeczy co 2 sekundy np, ma tatuaż na rece i ten tatuaż zmienia formę, pozniej tego snu nie pamietam…

 13. jestem jeszcze męzem snilo mi sie jak gonię zone w ciemnym lesie i zona ucieka przedemna przerazona ma juz swoja miłoś nowa faceta

 14. Od kilku lat, co kilka miesięcy śni mi się że uciekam. Uciekam z rodziną (w śnie znam tych ludzi, po przebudzeniu już nie) przed wojskiem albo czymś w tym stylu. jest ok. 19-20 wiek. Chyba jest wojna. Powiem jeszcze że mój prastryjek wiódł podobne życie.

 15. śNIło mi się, że zobaczyłam dwa dobermany z spiczastymi do gory uszami. Strasznie sie wystraszyłam, mam kynofobię, a razem z psami biegli przestepcy. Złapałam się płotu na cudzej posesji i tak wisiałam, trzymając się go. Bandyci pukali kkouś do drzwi, ja głośno pierdnęłam i się smiałąm, co pogorszyło sytuację. Zobaczyli mnie. Ja uciekałam przed dzikiem na motorynce, a jak przestał mnie gonic, zobaczyłam konie, które głąskałam.

 16. Małgorzata

  W śnie byłam świadkiem jak obcy mężczyzna zabija kobietę, ćwiartuje ja i odkurzacz jej krew odkurzaczem na wodę. Po chwili zauważył mnie i zaczął mnie gonić. Powiedziałam o wszystkim jednej pani (profesor, doktor wysoko postawiona w hierarchii), wydawało mi się, że chce mi pomóc. Okazało się, że była z nimi w zmowie i udało mi się od niej uciec. Cały czas uciekałam i się ukrywałam. Znajomy z rzeczywistego życia pomógł mi ukrywać sie. Na co dzień nie mam z nim kontaktu w ogóle. Jest to kuzyn, mojego kuzyna.

Przewiń do góry