Rajca

Sennik rajca   Kiedy we śnie jesteś w towarzystwie członków rady miejskiej (rajcy, burmistrza),  bądź ostrożny w interesach i w innych sprawach mających związek z zyskiem.   Jeśli we śnie jesteś rajcom, interesy będą szły jak po maśle.