sennik więzienie

Więzienie

Sny, w których swoboda poruszania się jest ograniczona, nie muszą mieć bezpośredniej analogii do fizycznego zamknięcia w rzeczywistości. Sny o więzieniu mogą oznaczać psychiczne, ciężkie warunki. Być może czujesz się „związany” własnym, osobistym szacunkiem, a także odpowiedzialnością, która ciężko na Ciebie naciska. Ważne są okoliczności towarzyszące.

Sennik więzienie

Więzienie ma ponadto podobne znaczenia jak niewola. W poszczególnych przypadkach może też oznaczać obawy przed karą jeśli źle postąpiłeś. Czasem też symbol ten oznacza napomnienie, byś nie słuchał złych rad innych. Poza tym więzienie oznacza, że Twoje uczucia i obrazy, umysł czy ciało są ograniczane, a Ty nie jesteś już człowiekiem zdolnym podejmować wolne decyzje. Czujesz się ograniczony w możliwościach i masz, być może, całkowicie złe obrazy rzeczywistości życiowej.

Symbol ten jest dla Ciebie napomnieniem o bardziej realistyczne myślenie. Więzienie może też symbolicznie oznaczać poczucie obowiązku lub poczucie winy.

Znaczenie snu więzienie

znaczenie snu więzienie

Widzieć więzienie

Symbol nadchodzących niespodzianek lub osiągnięcia bezpiecznej pozycji w życiu.

Kiedy we śnie widzisz więzienie, może to oznaczać, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia stabilizacji w życiu. Może również sugerować, że Twoje działania doprowadzą Cię do bezpiecznej przyszłości, nawet jeśli obecnie nie jesteś tego pewien. Sennik podkreśla, że niespodziewane wydarzenia mogą odmienić Twoją rzeczywistość na lepsze, pod warunkiem, że pozostaniesz na obranej ścieżce.

Patrzeć na więzienie z zewnątrz

Umiejętność efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami

Patrzenie na więzienie z zewnątrz we śnie wskazuje, że posiadasz zdolność radzenia sobie z trudnościami i wykonywania skomplikowanych zadań z powodzeniem. Sennik sugeruje, że Twoja determinacja i wybór ścieżki życiowej są słuszne, co przyniesie pożądane rezultaty.

Być prowadzonym do więzienia

Przestroga przed wątpliwościami dotyczącymi planów życiowych.

Gdy śnisz, że jesteś prowadzony do więzienia, to sygnał, aby dokładnie przemyśleć swoje plany i decyzje. Sennik ostrzega przed potencjalnymi wątpliwościami, które mogą podważyć Twoje działania. Jest to czas na dokładną analizę i ewentualną korektę kursu, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji.

Zamknięcie w więzieniu

Odbicie ograniczeń narzucanych przez siebie lub innych

Bycie zamkniętym w więzieniu we śnie może symbolizować, że czujesz się ograniczony przez obowiązki lub relacje z innymi ludźmi. Może to odzwierciedlać poczucie utraty wolności lub wpływu zewnętrznych czynników na Twoje życie. Sennik zwraca uwagę na konieczność odzyskania kontroli nad własnym życiem i podejmowania decyzji, które służą Twojemu dobru.

Widzieć siebie w więzieniu

Symbol uczucia związania lub ograniczenia przez inne osoby lub sytuacje.

Sen o widzeniu siebie w więzieniu może odzwierciedlać uczucie bycia związanym z pewną osobą lub sytuacją w życiu. Sennik sugeruje, że może to być czas na przemyślenie swoich relacji i zobowiązań, aby zrozumieć, czy nie ograniczają one Twojego rozwoju i szczęścia.

Odwiedziny w więzieniu

Symbol wewnętrznego konfliktu i poczucia winy.

Odwiedzanie kogoś w więzieniu lub widzenie kogoś za kratami we śnie może być odbiciem wewnętrznego konfliktu, nieczystego sumienia lub wyrzutów sumienia związanych z przeszłymi działaniami. Sennik podkreśla, że te uczucia mogą być związane z poczuciem winy za coś, co zostało zrobione lub czego nie zrobiono. Jest to czas na refleksję i potencjalne oczyszczenie się z emocjonalnego ciężaru.

Widok z okna więzienia

Oznaka nadziei i wsparcia w trudnej sytuacji.

Widok z okna więzienia we śnie może symbolizować poczucie ograniczenia i braku wolności, ale także nadzieję na pomoc i wsparcie od przyjaznej osoby. Sennik wskazuje, że mimo trudnej sytuacji, w której się znajdujesz, istnieją możliwości i ludzie gotowi Ci pomóc.

Być wysłanym do więzienia

Wezwanie do wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

Sen o byciu posłanym do więzienia podkreśla konieczność wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Sennik interpretuje to jako sygnał, że ograniczenia, na które narzekasz w życiu, wynikają często z własnych decyzji i postaw. Jest to przesłanie, aby zacząć pracować nad własnymi pułapkami i ograniczeniami, które sam na siebie nakładasz.

Zamek i śruba więziennej celi

Metafora ograniczeń.

Symbolika zamka i śruby więziennej celi we śnie wskazuje na mechanizmy, za pomocą których „aresztujesz” siebie w swoim życiu. Sennik sugeruje, że sam sobie narzucasz ograniczenia, które komplikują Twoje życie na wielu poziomach. Jest to wezwanie do zrozumienia własnych barier i pracy nad ich usunięciem.

Zakratowane okno

Oznaka ograniczeń w życiu i trudności w korzystaniu z pomocy.

Widzenie zakratowanego okna we śnie symbolizuje poczucie uwięzienia i ograniczeń w dostępie do pomocy i wsparcia z zewnątrz. Sennik podkreśla, że Twoje życie może być utrudnione przez własne przekonania i postawy, które blokują Cię przed korzystaniem z dostępnych zasobów.

Bliska osoba w więzieniu

Symbol troski i potrzeby wsparcia.

Sen o bliskiej osobie w więzieniu może odzwierciedlać Twoje obawy o ich dobrostan lub sytuację życiową. Sennik sugeruje, że może to być wyraz Twojego niepokoju związanego z ich obecnymi problemami lub trudnościami, które muszą przezwyciężyć. Jest to również przypomnienie, aby wsparcie i empatia były obecne w Twoim życiu, pomagając bliskim w trudnych chwilach.

więzienie bliska osoba

Więzienie ucieczka

Pragnienie wolności i zmiany na lepsze.

Sen o ucieczce z więzienia symbolizuje pragnienie wolności i uwolnienia się od ograniczeń, które czujesz w swoim życiu. Sennik interpretuje ten sen jako chęć przełamania barier i poszukiwanie nowych możliwości. Ucieczka może również wskazywać na potrzebę zmiany sposobu myślenia lub życia, aby osiągnąć pełnię szczęścia i samorealizacji.

Zwiedzać więzienie

Metafora samopoznania i eksploracji własnych ograniczeń.

Sen o zwiedzaniu więzienia może odnosić się do Twojego zainteresowania rozważaniem własnych ograniczeń lub przeszkód, które napotykasz. Sennik może sugerować, że jesteś gotowy do konfrontacji z własnymi „więzieniami” – czy to emocjonalnymi, psychicznymi czy życiowymi – aby móc je zrozumieć i przekształcić. Może to być również sygnał, że jesteś w fazie poszukiwania głębszego zrozumienia siebie i swojego miejsca w świecie.

Strach przed więzieniem

Wyraz obaw przed konsekwencjami i utratą wolności.

Sen o strachu przed więzieniem może odzwierciedlać Twoje obawy przed konsekwencjami własnych działań lub przed trudnościami w życiu, które mogą Cię przytłaczać. Sennik wskazuje, że taki sen może sygnalizować poczucie winy, lęk przed oceną lub strach przed utratą wolności w jakimkolwiek aspekcie życia. Jest to przestroga, aby zwrócić uwagę na własne decyzje i ich potencjalne skutki.

Symbolika więzienia w snach

Więzienie w senniku często symbolizuje osobiste ograniczenia, zarówno te narzucone przez siebie, jak i przez otoczenie. Może to oznaczać, że śniący czuje się uwięziony w pewnej sytuacji życiowej, relacji lub wewnętrznym konflikcie. Sennik podkreśla, że sen o więzieniu może być sygnałem do zastanowienia się nad tym, co ogranicza wolność śniącego i jakie kroki można podjąć, aby uwolnić się od tych ograniczeń.

Symbolika więzienia może również odnosić się do poczucia winy lub obaw przed konfrontacją z konsekwencjami własnych działań. W senniku pojawienie się więzienia może sugerować, że śniący zmaga się z poczuciem winy za coś, co zostało zrobione lub zaniedbane, i odczuwa obawę przed nieuchronnymi konsekwencjami tych działań. Sen może zachęcać do refleksji nad własnym postępowaniem i możliwością naprawy błędów.

Więzienie w senniku może również symbolizować pragnienie ucieczki od ograniczeń i poszukiwanie wolności, niezależności oraz samorealizacji. Sen o więzieniu może być odbiciem wewnętrznej walki śniącego o wyzwolenie się z ograniczeń i osiągnięcie pełni możliwości. Sennik może sugerować potrzebę dokonania zmian życiowych, które umożliwią lepsze wyrażenie siebie i realizację osobistych pragnień.

Podsumowanie – sen o więzieniu

 • Jeśli we śnie widzisz więzienie, wróży Ci to niespodzianki bądź zapowiada, że osiągniesz bezpieczne stanowisko.
 • Gdy patrzysz na więzienie z zewnątrz, jest to znak, że będziesz bardzo dobrze wywiązywał się z trudnych obowiązków, gdyż obrałeś dobrą drogę.
 • Jeżeli jesteś prowadzony do więzienia, oznacza to, że masz wątpliwości w stosunku do swojego planu i musisz go dokładnie zbadać, zanim podejmiesz decyzję.
 • Gdy śni Ci się, że jesteś zamknięty w więzieniu, oznacza to, że ktoś ma wpływ na Twoje obowiązki.
 • Jeśli widzisz siebie w więzieniu, oznacza to, że czujesz się związany z inną osobą.
 • Gdy odwiedzasz kogoś w więzieniu lub widzisz kogoś w więzieniu, jest to znak, że masz nieczyste sumienie lub wyrzuty sumienia za działanie w przeszłości.
 • Widok z okna więzienia uosabia przyjaznego towarzysza.
 • Jeśli zostałeś posłany do więzienia, oznacza to, że musisz być odpowiedzialny za ingerencję w swobodne poruszanie się w rzeczywistości. Samo więzienie oznacza pułapki, które sam sobie stwarzasz. To nie zewnętrzne okoliczności komplikują Ci życie na poziomie emocjonalnym, materialnym czy duchowym, ale Ty sam.
 • Zamek i śruba więziennej celi objaśniać mogą to, w jaki sposób „aresztujesz” siebie samego.
 • Zakratowane okno pokazuje, że masz utrudnione życie i korzystanie z zewnętrznych źródeł pomocy.

Na poziomie duchowym więzienie we śnie może oznaczać Twoją odmowę przejęcia odpowiedzialności za własne życie. Poza tym poczucie obowiązku i poczucie winy nie są impulsem do zmiany, ale zasłoną.

sennik więzienie

Znaczenie snu WIĘZIENIE w innych kulturach i sennikach

Sennik mistyczny

Sen ten oznacza, że jesteś związany przez okoliczności, rzeczy i ludzi, od których powinieneś się uwolnić. Może też oznaczać niebezpieczeństwo, od którego możesz łatwo uciec.

 • Gdy we śnie widzisz więzienie, wróży Ci to kłótnię, dlatego musisz zachować ostrożność, nawet wobec przyjaciół. Może to też wskazywać na pokusę.
 • Gdy zostałeś niewinne wsadzony do więzienia, zapowiada to nieufność.
 • Jeśli jesteś zamknięty w więzieniu, oznacza to wolność i korzyść. Sygnalizuje też, byś uwolnił się od sytuacji, która Cię ogranicza.
 • Gdy Twój przyjaciel jest w więzieniu, wróży Ci to pecha we wszystkich aspektach życia.
 • Jeżeli odwiedzasz kogoś w więzieniu, jest to znak, że męczy Cię nieczyste sumienie lub żałujesz minionego działania.
 • Jeśli uciekłeś z więzienia, jest to znak, że możesz uciec od wszelkich zmartwień.
 • Kiedy śnisz, że oddalasz się od więzienia, sygnalizuje to, że zaczyna się nowa epoka Twojego życia.
 • Gdy widzisz uciekiniera z więzienia, zapowiada to, że pokonasz nieszczęście.

Sennik indyjski

Sen ten zapowiada, że dojdziesz do niejasnej sytuacji.

 • Kiedy śnisz, że siedzisz w więzieniu, oznacza to, że masz złych doradców i powinieneś się od nich odciąć.
 • Jeśli widzisz więzienie, jest to sygnał, że dzięki swemu przedsięwzięciu możesz osiągnąć wszystko.
 • Gdy śni Ci się, że jesteś w więzieniu, oznacza to ratunek przed niebezpieczeństwem.
3/5

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


46 snów o “Więzienie”

 1. Przypadkowo weszłam do więzienia i błądziłam jak w labiryncie aby wyjść.Udało mi się wyjść dzięki pomocy jakieś osobie.

  • Sen o przypadkowym wejściu do więzienia i błądzeniu po nim jak w labiryncie, a następnie wydostaniu się dzięki pomocy innej osoby, może symbolizować Twoje wewnętrzne zmaganie z sytuacją lub problemem, który czujesz, że Cię ogranicza lub z którego trudno Ci się wydostać. Udane wydostanie się z pomocą innej osoby podkreśla ważność wsparcia i współpracy z innymi w pokonywaniu trudności oraz przypomina, że nie jesteś sama w swoich wysiłkach na drodze do wolności i rozwiązania problemów.

 2. Śniło mi się że będąc w jakimś losowym miejscu dostałem informację że mój młodszy brat (którego mam i ma dopiero 16 lat) postrzelił przez przypadek przechodniego na przystanku późnym wieczorem. Dopiero po paru dniach zaczęli go szukać i dostał wyrok na 30 lat więzienia, strasznie to przeżywałem we śnie i nie darowałem sobie będąc w stanie nawet ją odsiedzieć ten wyrok za niego.

  • Sen o przypadkowym postrzeleniu przechodnia przez Twojego młodszego brata i jego wyroku więzienia może symbolizować Twoje silne poczucie odpowiedzialności i troski o bliskich. Twoja reakcja we śnie, w której jesteś gotów odbyć wyrok za brata, podkreśla Twoją empatię, głęboką więź rodzeństwa i gotowość do poświęceń dla dobra rodziny. Ten sen może również odzwierciedlać Twoje obawy dotyczące bezpieczeństwa i przyszłości bliskich osób oraz Twoje pragnienie, aby chronić ich przed życiowymi błędami i trudnościami.

 3. Śniło mi się że za kradzież trafiłem do więzienia znałem tam służbę więzienna i w porozumieniu z nimi organizowałem ucieczkę okazało się z nie jestem wpisany na listę więźniów i nie będzie problemu by mnie stamtąd wydostać. Kiedy czekałem na moment ucieczki spotkałem moja nieżyjąca mamę i poprosiłem ja o pomoc. Była bardzo surowa i powiedziała żebym się do niej nie zwracał o żadna pomoc. Nie był to miły sen. Co może oznaczać i jakie znaczenie miała w tym śnie moja mama? Dziekuje

  • Sen może symbolizować Twoje wewnętrzne konflikty i poszukiwanie rozwiązania trudnej sytuacji. Bycie w więzieniu może odzwierciedlać uczucie uwięzienia lub ograniczenia w pewnych aspektach Twojego życia. Organizowanie ucieczki w porozumieniu ze służbą więzienną i odkrycie, że nie jesteś na liście więźniów, może wskazywać na Twoją chęć zmiany sytuacji i poszukiwanie sposobów na wyzwolenie się z ograniczeń.

   Spotkanie z Twoją zmarłą mamą w tym kontekście może reprezentować poszukiwanie wsparcia i porady w obliczu trudności. Jej postawa surowości i odmowa pomocy mogą odzwierciedlać Twoje własne wątpliwości lub poczucie, że musisz radzić sobie z problemami samodzielnie. Ten sen może zachęcać Cię do rozważenia, w jaki sposób radzisz sobie z przeszkodami i wyzwaniami w życiu, oraz do poszukiwania wewnętrznych zasobów siły i rozwiązań. Może także sugerować, że czasami rozwiązanie problemów wymaga samodzielności i odwagi do stawienia czoła trudnym sytuacjom.

 4. Snilo mi sie, ze posiadam w aucie jakas podrobke marichuany w ogromnej torbie. Jakos tak, ze juz nawet wiedzialam, ze pojde za to do wiezienia, juz sie wieczoram pakowalam na wiezienie, i zastanawialam, czy powiedziec calej rodzinie.

  • Śniło mi się, że mój starszy brat trafił niesłusznie do więzienia.
   Bardzo to przeżywałam. Odwiedzałam go, tak jak jego żona, której było mi także strasznie szkoda.
   Żeby odwiedzić brata musiałam przeprawiać się przez dziwną sucho-słoną rzekę.
   Przy pierwszych odwiedzinach, pamiętam, że na placu ośrodka biegały psy, również dobermany. Mimo to szłam spotkać się w więzieniu z moim ukochanym bratem.
   Okazało się, że wcale nie był w złym stanie psychicznym. Powiedział do mnie, że 7 lat to nie długo, będzie się odwoływać i czekać na ekstradycję.
   W trakcie odwiedzin, znajdując się w więziennych korytarzach, planowałam jak go stamtąd uratować.
   Jedak cały budynek oblewany przez pływy wody, z rzeki, którą przemierzałam.

   • Twój sen o bracie, który niesłusznie trafił do więzienia, odzwierczać może Twoje uczucia troski i współczucia, zarówno wobec niego, jak i jego żony. Przeprawa przez sucho-słoną rzekę, by odwiedzić brata, może symbolizować trudności i przeszkody, które jesteś gotowa pokonać, aby wesprzeć bliską osobę w potrzebie. Obecność psów, w tym dobermanów, na terenie ośrodka więziennego, może reprezentować poczucie zagrożenia lub strachu, które towarzyszą Twoim wysiłkom w pomocy bratu. Poczucie ulgi i nadziei, kiedy brat mówi, że 7 lat to nie długo i planuje odwołanie, może wskazywać na Twoją nadzieję na pozytywne rozwiązanie trudnej sytuacji. Twoje plany uratowania brata i przeszkody stwarzane przez wodę z rzeki mogą odzwierciedlać Twoje wewnętrzne dylematy i konflikty dotyczące tego, jak najlepiej pomóc bliskiej osobie w sytuacji, na którą masz ograniczony wpływ.

  • Sen może symbolizować Twoją gotowość do konfrontacji z trudnymi sytuacjami w życiu. Może to być znak Twojej odwagi, by stawić czoła konsekwencjom swoich działań i gotowości do podjęcia odpowiedzialności. W najbliższym czasie możesz doświadczyć wzrostu osobistego poprzez naukę, jak radzić sobie z wyzwaniami i być otwartym w komunikacji z bliskimi.

  • Sen może odzwierciedlać twoje uczucie wyzwolenia lub uwolnienia od pewnych aspektów związanych z przeszłością. Wyjście byłego partnera z więzienia może być symbolem dla ciebie, że jesteś gotowy/przygotowana do nowego rozdziału w swoim życiu.

 5. „”A dzisiaj rano miałam brzydki sen, śniło mi się, że byłam na widzeniu w więzieniu, długo czekałam i nikt nie przyszedł, a dziwne w tym wszystkim było to, że stałam przy barierce, takie kiedyś były w kościołach przed ołtarzem,””
  Mnie sporadycznie coś się śni, a jak rano wstaję to nie pamiętam, ten był taki dziwny, że aż wstałam i go zapisałam na kartce, nad ranem.

 6. W moim śnie byłam więźniem. Ktoś dawał mi poczucie możliwości ucieczki, jednak w pełni ją kontrolował. Ostatecznie zawsze mnie zatrzymywał i tak działo się w kółko.

 7. w wiezieniu byłem mike tysonem dostałem broń sen był jak w grze było z 1000 osadzonych i policjantow zabijałem ich potem chciałem uwolnic kilkoma c4 całe wiezienie lecz sie nie udało

 8. Bylem w więzieniu wśród tłumu gdzie więźniowie organizowali bójki na pieniądze w tłumie był mój przyjaciel, a narzędzia jakie miałem to tępy nóż motylkowy, tapeciak, i jakiś drucik

 9. sniło mi sie że uciekałem przed psiarnia złapali mnie wrzucili do wiezienia gdzies w indi było w chuj gangow musiałem sprzedawac anfe dla nich ,w celi jeden z nich zabił kogos z broni potem zaczoł sie sadzic z srubokrentem do jakiegos kolegi odemnie ze zabije go to przeciołem mu głowe maczetą

 10. Miałem dzisiaj sen na razie mi się nie powtarzał!
  Lecz śniło mi się ze jestem w więzieniu i nie wiem za co .mam kolegów i koleżankę! Ogólnie wydają się jeszcze takie okej warunki, lecz potem sobie uświadamiam ze są okropne! Mama mnie wspiera
  I obiecuje mi wyjść!

 11. Od jakiegos czasu mam ten sam sen, bardzo realny. Idę, bądź jestem w wiezieniu, nie wiem za co,ale najwiekszym koszmarem jest to co sie stanie z moim mieszkaniem, rzeczami, pracą itp. Wszystkie sprawy spadna na moja rodzine/rodzice sa juz po 70-tce/Jak oni dadza rade z przeprowadzka moich rzeczy. Kto spłąci moje zobowiazania. To brzmi bardzo materialnie.Co bedzie po wyjsciu z wiezienia,wszytsko jest tak realne ze pozniej caly dzien chodze roztrzesiony i mocno zdenerwowany. Boje sie zasypiac. Senniki mnie niby uspakajaja,ale ja jestem caly w nerwach.

 12. Mi sie snilo ze trafilem do wiezienia, nie wiedzislem za co. Wiedzialem tylko ze grypsuje, tam spotkalem swojego przyjaciela Mateusza, kolege ktory wyjechal sprzed lat, zapytalem go – to taki byl twoj wyjazd? On sie lekko usmiechnal i znecal sie nad frajerami, s nawet uczyl mnie ponizania ich slowami: Tak sie jedzie z kur…. 🙂 Sen realistyczny, cele i wiezienie nie bylo najgorsze a ja czulem sie tam swobodnie. Troche szokujacy sen i ciekaw jestem co oznaczal.

  • Miałam podobnie, byłam w więzieniu a tam było całkiem spoko, o dziwo też mi się podobało i mialam niebrzydkie koleżanki. Oby znaczenie snu się sprawdziło.

 13. Rozmawiałam z mężem przez telefon jadąc po niego do więzienia i powiedział mi że nie zgodził się sędzia na wypuszczenie go z więzienia

 14. Miałam bardzo dziwny sen .
  Dokładnie śniło mi się że wzięli mnie do więzienia za cos czego nie zrobiłam Prowadzili mnie przez korytarz gdzie było wysypane szkło musiałam po tym isc , następnie weszliśmy z kuzynem mojego chłopaka do wielkiej sali z której znajdowała się sala z niej było pełno łóżek i stół z jedzeniem pamiętam kazali nam jeść śledzie z oleju i śmietanie byli tam tez więźniowie kobiety i mężczyźni jeden z nich celował do nas z pastoletu Ale nie strzelał . Następnie usiadłam na parapecie odziwo okna byly bardzo nisko i otwarte za nimi byl rynek przechodziło pełno ludzi wpatrywalam sie nieustannie zobacząc mojego faceta. Lecz tych okiem pilnowała policja . jeden z policjantów podszedł do mnie I zaczęliśmy rozmawiać on chciał mnie przytulić . Powiedział mi że pomoże mi uciec więc przeskoczyłam przez okno I zaczęłam biec przez rynek widziałam tam moja znajomą w przebraniu policjantki . Zauważyłam chłopaka mojego zaczęłam się cieszyć na jego widok że on pomoże mi się wydostać I ukryc mnie lecz on mi powiedział że jestem winna I już z nic mi się wierzy. Poszedł dalej I zniknął. Wróciłam do sali z więźniami bo policją zaczęła mnie gonić . wtedy zaczęłam rozmawiać z kobietami były bardzo zadbane miały piękne fryzury,makijaż modnie ubrane . Następnie przez okno wszedł więzień który był skazany na cztery morderstwa bałam się go że I mnie może zabić .Drzwi z sali były otwarte nikogo z niej nie było ,uciekam zaczęłam biec spotkałam moich sąsiadów z którymi bardzo dobrze żyje zabrali mnie do auta błagałam żeby zadzwoni do mojego faceta on odebrał tłumaczyłam mu że jestem niewinna on powiedział że musimy się spotkać wtedy się obudziłam.

 15. Trzymałam się z bardzo bogatymi ludźmi w moim wieku. Byliśmy razem na plaży, na zakupach, w pizzeri i td. Nie za bardzo odpowiadało mi towarzystwo snobów ale w grupie był jeden chłopak który mi się podobał. Jedna dziewczyna to zauważyła i powiedziała, że on też coś do mnie czuje ale że zagada dopiero jak będę śledzić jej młodszą siostrę. Wahałam się, bo strach mnie obleciał że mnie przyłapie, ale w końcu się zgodziłam. Ubrali mnie w blond perukę, okulary przeciwsłoneczne i modne drogie ubrania ze skóry węża.

  Śledziłam ją i zauważyłam, że spotyka się z jakimś chłopakiem.Zadzwoniłam do tej dziewczyny która mi dała to zlecenie i zaczęłam krzyczeć do telefonu i opisywać tego chłopaka. Jej sistra idąca przede mną z chłopakiem odwróciła się i zaczęła krzyczeć, zobaczyłam wozy policyjne i zemdlałam.
  Obudziłam się dopiero w celi w której były różowe ściany i duże okna, a w nich zauważyłam chłopaka który mi sie podoba i tą dziewczynę. Próbowali mi pomóc wyjść ale w ostatniej chwili usłyszeliśmy kroki strażników i oni zwiali, zostawili mnie i wtedy sen sie urwał.

 16. Byłam w więzieniu, za drobne przekroczenie. Nie chciałam tam iść, funkcjonariusze musieli siłą mnie tam zabrać. A w więzieniu był komfortowe warunki. Łazienka zadbana, duży prysznic. Siedziałam tam 2 godziny i funkcjonariusze mnie szukali. Jak wyszłam z łazienki powiedziałam im, że w łazience czas szybciej leci, wiec dlatego tak długo tam byłam. Powiedzieli że nie wolno tak.
  Potem, byłam na sali z innymi dziewczynami, i spotkałam też siostrę za kratkami. Ona siedziała za oszustwo, koleżanka ją wrobiła, że ukradła jej bilety na koncert. I tyle pamiętam.Przewiń do góry